Løsning på medisinmangel i Norge

Vi i norden er avhengig av råvarer fra Kina og India til å få lagd medisiner. Det gjør oss ekstremt sårbare akkurat nå. Blant annet pga koronatiltak i hele verden. Dersom Farmsøytselskapene ikke får tilgang til råvarer, kan de ikke lage medisiner. I et slikt tilfelle, vil vi i Norge få mangel på medisiner. Som vi har penger til å betale for. Men det hjelper oss ikke å få medisinene. Det kan dermed bli knapphet på blant annet sukkersyke-medisiner. Ifølge nrk var det registrert at 1245 pasienter ikke fikk sine medisiner fordi de ikke var tilgjengelig i 2019. Medisinmangel kan også sette stopper for livsviktige operasjoner.
Apotekene sier at de som bruker faste medisiner må hente de i god tid fra apoteket, slik at de reduserer sjansen for at de er tomme. Flere apotekhyller er blitt forsynt av folk etter at denne nyheten kom ut blant folket.
Helsedirektoratet ser på muligheten for å kjøpe inn store mengder med virkestoff og råstoff for å produsere medisinene selv i Norge. Holdbarheten på dette kan vare opptil 5 år og med stor mulighet forlenges i 5 nye år. Forsvaret har pr idag en beredskapsavtale med medisinprodusent Curida. Styremedlem hos Curida sier at myndighetene må bistå med dersom de ønsker nasjonal beredskap. Selskapet mener at dersom myndighetene kjøper inn råvarene, så kan selskapet øke produksjonen. beredskapsavtalen ble inngått i 2017. Og det virker som at helseminister tar seg altfor mye tid til å finne aktuelle løsninger. Dette er trist. Og får store konsekvenser for de det gjelder. Og hva nå pga korona-tider, som gjør at våre hender er knyttet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s