You are currently browsing the tag archive for the ‘Practising versus Progressive’ tag.

– Islam ønsker at kvinner skal bli behandlet med verdighet. Ikke pga hvordan deres ytre er. Derfor ønsker Islam at kvinner og menn kle seg tildekkende foran de som de kan gifte seg med i Quranens betydning. Slik at de ikke skal bli behandlet dårlig eller miste renhet, purity.

Seksuelt Provoserende Atferd 

Å kle seg ved å vise nakenhet kan føre til at flere får dårlig moral og begynner og synde. Ved at kvinner og menn kler seg sømmelig, vil det redusere prøvelsen for andre kvinner og menn de møter i hverdagen pga deres skjønnhet er tildekket. Da blir det enklere for andre å ha interaksjon med de uten at de blir provosert seksuelt. Selvfølgelig er det ikke bare klesdrakten som kan opphisse en annen person. Kropps-språk. Tale-måte. Uttrykk. Farge på klær. Make-up. Øyenbryn. Parfyme. Alt dette er innebefattet i det vi muslimer kaller hijab. De muslimene som ønsker å bære hijab, er i konstant strevelse / struggle / jihad, for å passe på at hvordan en ser ut og oppfører seg ikke er opphissende for andre. For å redusere at andre tyr til å begynne å synde med andre pga opphisselse når deres egen kone er et annet sted enn de selv. Eller at mannen til konen er et annet sted, enn konen. Både menn og kvinner kan bli opphisset av hvordan andre er rundt de. Men menn er spesielt lagd slik av Gud at de blir veldig lett opphisset om det er en kvinne i nærheten som de synes er pen. jmf bok “What you need to know about the inner life of men” av Shaunti Feldhahn.

Beskjedenhet For Kvinner og Menn

For en kvinne i ekteskap er den en belønning for henne å gjøre seg pen og fin for sin mann. Og tildekke seg foran andre. Dersom hun oppfyller dette og hennes mann er en ok muslimsk mann, og kvinnen dør mens mannen hennes er fornøyd med henne, vil denne kvinnen sikre seg en plass i paradiset pga dette. Når menn og gutter blir opphisset av hvordan andre er kledd og oppfører seg rundt de, kan det føre til at deres levemåte, øker deres synder. Via internett, tv, interaksjon med det andre kjønn. Allah ønsker at de som er praktiserende muslimer skal passe på sine øyne og samtidig kle seg sømmelig. Dette gjelder begge kjønn. Ofte bes kvinnene om å kle seg sømmelig og menn om å passe sine øyne. Vi glemmer at en praktiserende muslimsk kvinne har også som oppgave å passe sine øyne. Og en praktiserende mann har også som oppgave å kle seg sømmelig. Det er så mye snakk om menn og synding at vi nesten glemmer at dagens samfunn har gjort det enklere for kvinnen å synde. Vi lærer fra profet Yousef alayhisalam sin historie at han ble forsøkt villedet av en eldre gift kvinne pga hans ytre. Så det betyr at vi praktiserende muslimer ikke bare har som oppgave å hjelpe jentene / kvinnene i familien, men også guttene. Å ikke snakke om dette med sin familie i åpenhet, da spesielt de som er ungdommer, er som en reklame fra disney, løvenes konge, å sende Simba til skogen hvor hyenene bor, uten å vite eller ønske å beskytte han fra de.

Ekteskapets betydning I Islam 

I Islam er ekteskap veldig viktig. Derfor finnes det veldig mange regler rundt dette. Det er fordi at samfunnet som helhet lider dersom ekteskap feiler. Det er derfor hele samfunnets interesse at alle ekteskap overlever hele livet. Kvinner og menn som har vært gift tidligere og deres barn, skaper veldig mange utfordringer for hele samfunnet. Pga det de har vært igjennom. Vi har stor gevinst i å beskytte ikke bare eget ekteskap men også andres fra å feile. Måtte Allah gjøre det enklere for oss. Aamen. Å gjøre oss flinkere til å kle oss sømmelig og passe vår interaksjon med det andre kjønn og også samme kjønn, er et ledd i å gjøre det bedre og enklere for de som er rundt oss. Ikke minst å tilfredsstille behovet til sin ektefelle innenfor ekteskapet, slik at vedkommende ikke går utenfor ekteskapet for å få det dekket. Det er en grunn for at unge bes gifte seg tidlig i Islam. Å være gift er ikke ensbetydende med at alle behov blir tilfredsstilt momentant eller hver dag. Det kommer an på samspillet mellom konen og mannen i ekteskapet. Det er derfor kriteriene for å velge en ektefelle ofte er diskutert. Å velge en ektefelle en er kompatibel med kan være hele forskjellen for at ekteskapet varer livet ut. En praktiserende muslim strever mye for å holde seg på rett vei. Om vi praktiserende muslimer, kunne hjelpe hverandre i å holde oss på rett kjøl, ved å passe på dette fremover. Tror jeg vi kan være på godt vei om å gjøre noen viktige forbedringer. Vi lever i et samfunn. Hvordan vi lever påvirker alle vi møter. Derfor er dette en viktig påminnelse for meg og de som leser det.

It is annoying sometimes, when muslim leaders tell families, to keep their women at home. It is correct that women has a bigger responsibility when it comes to raising children. But we can’t close our eyes to the society we are co-existing in.

Your Opinion Matters

Number 1. The first matter spouses often have disagreement about, is money. Number 2. If there wouldn’t be any females in different professions, the muslim women would have to go to male doctors, male nurses male teachers, males in kindergarden, males in shops for women and etc. At a time where they need to talk with people of the same gender. Number 3. The most marriages in the west need two salaries to be able to pay for their expenses. Number 4. The wifes’ that stay home for the kids upbringing usually have a small social network. In other words, their need to socialize is not met by only going to the mosque sometimes a month. Number 5. Many muslim men doesn’t pay for the expenses of their wife. They do not fulfill their duty of providing for her and giving her a certain amount every month etc. Number 6. Instead of holding back our women from work because of their hijab, why do we not at least educate muslim men, to treat other muslim women within the boundaries of haya, modesty, lowering gaze, guarding tongue and private parts? Number 7. Help the women in your family to choose profession where they can be an advantage for the community, while also keep their hijab and modesty, and also be safe, where she is. When Muslim women will take an active part in their work, they will be able to influence decisions that affect muslims in their community. They will help build strong communities. The muslim womens opinion matters. 

The Patient Can Choose The Gender Of The Doctor

If every family told the women to stay home because of Islam, within a few generations muslim women would have far more trouble in going outside. The places where the female gender is necessary would be male-dominated. That could cause more trouble. I don’t know if anyone have been in Pakistan lately. There is a reason why they have built malls (shops) for females only. Or in a specific timing, only females are allowed to go inside the mall. That means only female workers will attend them. In that way, they do not have unwanted attention that decrease their freedom. And the safety of women is also safeguarded. Imagine, a woman doctor in Norway, can`t choose to only have female patients. She has to treat both genders. Neutrally with haya, of course. If there weren`t any female asian lady doctors, many asian women today, might not be able to get the proper help they needed. In the time of the Prophet pbuh, many sahabi took part in the battles where muslims fought. Sometimes as nurses bandaging the wounded and also as fighting the enemies. It`s in our islamic heritage. The community need more women to take part in building healthy communities. Islam does not dismiss women working. It just want both genders to practice the ethics of Islam at work and school, as at home.

The Beauty Is In The Perfection

I believe Islam is beautiful. I love Islam. Alhamdolillah. But sometimes we have to be a bit practical. Islam is perfect. But the practice of Islam in the ummah, makes it look ugly. A dai (preacher of Islam) once said. There was a time when muslims practised Islam in such a way, people said, look at so- and so- to motivate other muslims. Nowadays the name is often muslim, but the practice is so poor, that when we talk to some people who are interested in learning about Islam, we tell them to learn it from the Quran and sunnah. Go back to the real source. Don’t look at muslims, who doesn’t pray, and lies, and backbites and earn money in a haram manner. Their practice is not islamic. I`m sure many muslims knows families where the whole family has been muslims for at least three generations, yet still neither of the generations is following even the basics of Islam. Yet they call themselves muslims.

Lets Look At The World

In some countries, wagons of the public transport, is different between the genders. To prevent harassment of women. Some countries have been talking about it. In Afghanistan, a woman goes out with niqab and all her body covered. Even the face. Still these women are harassed there. It is because the men aren`t lowering their gazes and practising haya. In india, group-rape of women, and rape in general is widely spread. In egypt, women have their undergarments teared off in the street, by men walking by. It is not enough to keep women at home to protect them from assault. Parents must teach both sons and daughters how to behave within the boundaries of Islam. Haya, hijab, lowering gaze, and less interaction. If these men were taught good values from their childhood, many of them would have had a good character. It`s not enough to name your son as a muslim, if you don`t teach him good values, than it will be your own loss. Remember in many countries, women are wearing hijab, yet are still being harassed. Obviously the men must also lower their gaze and protect their private parts, and practice modesty.

First Look At Your References

Keeping the women at home, to protect them isn`t the answer here. It is the time of internet, YouTube, snapchat, Skype. Filth can be found, in the media, within your home. With free time, and boringness, many people can go astray. Ya Allah, protect us. Aamen. If you don`t teach your children to fear Allah, they can easily get misguided. The reason why such, problems are on the increase is because we think just knowing Islam is enough. That`s completely wrong. Even non-muslims know about Islam. Many times more than many muslims. Yet they don`t accept it in their heart nor do they practise it. We muslims accept the message, but do not live according to it. It is not enough to know that salah is important. Unless you pray the prayers every day, you will not be granted khusho, or the sweetness of salah. That which is the coolness of Hazoor Paak ‎ﷺ  and his biggest comfort in hardships. We need a spiritual awakening of the ummah. Where we also are doing the good we know. It`s like when your supervisor is going to hire a new colleague. No one hires a new employ based on what they know. Even if they have a master degree. First they look at their references. Do they have practise from the subjects they have studied. That`s why most people have many difficulties finding their first job. To have that first reference, that will open doors for better opportunities. When we improve on our sprituality we will practice islam also in private, not only in public. The wisdom of Islam comes from practising what you have learned, not just talking about it.

Housewife From Back Home

Many women in arrange marriages, who travel to norway, with their spouse, live at home for the first 10 years of their marriage. In Pakistan still many women are housewifes. Many gain weight. Many sleep the day and wakes after mid-day. No specific routine of day. The social life in Pakistan is better than in Norway.  A wife that is married to a pakistani here in norway, often have small social circles, and have to start from scratch, in building network. After these women have stayed home the first ten years of their marriage, raising children, they are often very eager to start an employment. Socialize with other. The children doesn`t need them that much. Their expenses have increased or not paid by their husband. Very little social life at home. Many eagerly start learning the language of their country. In hope of a job. Many health issues from poor diet. These women, most of them, wants to get out more. They have lived the life of being a housewife, in Norway. Their problems are underrated. Few talk about it. Many are also struggling in their marriage.

The Community Need Muslim Women In Many Professions

We can live in a bubble and think that this is what we want. Unless the world is able to offer it, we have to seek insight in the reality of our time today. Keeping women at home, is not the only option. First parents need to educate both genders about ethics of islam. Cultivate in them fear of Allah. Help them choose good friends and good education according to their gender. If you really want to protect your wife from the ill of this community, talk with others about how we can educate men and sons to practice islam also outside the home. Social life in norway is very different from Pakistan, and many wife`s lead a very deppressive life, staying home as housewifes. Help them choose profession where they can utilize their abilities, earn salary, socialize. All this within the boundaries of Islam. All this will help the muslim women increase their  quality of life. They will be happier. Active. Learning. Changing. Growing as people. Know more about the society they live in. That is important to raise good obedient children. They can positively  influence the development of our community. Ya Allah, help the community succeed in making it easy for muslim women, if they wish, to have an employment where they can use their qualities, while also taking care of all of her duties at home. Aamen 

😍 beautifying your hijab. Attracts attention.

🤤 shaping eyebrows. Still attracting attention. 

💋💅 using make-up to beautify yourself. Attracts attention.

😏😉 not lowering your gaze. 

🕌 using perfume, when you go outside, easily attract attention. 

👠using shoes that makes noise. Attracts  attention.

👚 using clothing that it is possible to see through. Clothed, yet naked. 

👂😋talking in a way that attracts attention. 

🐍 mixing with others without any limitations. 

🎼 🎸🎷 listening to music. The lyrics of songs invites to matters Islam forbid. 

🎬 watching movies. Bollywood. Hollywood. Drama. It changes your perspective and misguides you. 

⭐️ following actors/ actresses on social media. Spreading matters about them. 

These matters are general prohibitions in Islam. In general no one follows them.  

🤐 gossiping. Not control of the sins of your tongue.

🤞🤥lying about others. 

🤝 😈 making enmity between friends / spouses. 

😼 making oaths about false matters. 

🤧 convey yourself as a victim to gain support against others. 

😤☠️ using magic to get what you want in life. 

🙃 spreading false information about others. Questionable sources. 

😇 being un-trust-worthy because of false statements, testimony. 

🕸 using too much time to make friends of dunya, instead of friends of akhirah (hereafter). 

🐍 supporting wrong / mean people, instead of the oppressed. 

🥝 using too much time to beautify outside, instead of inside (values, conduct, character, integrity, niyah, ikhlas). 

🍄🐖 eating non-halal food. Or earning money in non-halal way. 

🕊😬 harming people who do good. 

👉 false accusations. Bohtan. 

People who are trying to follow the basics sunnah of Islam, are experiencing so much trouble within the ummah, because we have deviated from the right path. It is difficult to live a life as a practising muslim, when most muslim practice Islam progressively. Ya Allah, don’t let us deviate from the right path, after You have guided us, grant us from yourself mercy, indeed You are the most Merciful, and You are the bestower. Aameen 

fitnaHave you heard about, a young sahabi, whom saw a naked woman doing ghusl, and been so guilty of it, and cried for a long time, until he died of it. Not only ashamed of the action, but by the fear of Allah, how Allah will punish him. This was a young sahabi named Tha‘labah ibn ‘Abd ar-Rahmaan of the time of Prophet Muhammad pbuh.

Don`t Walk Near The Pit-falls

We know that times are changing. This time is filled with fitnah. It is very easy for a child, teen or adult to easily get access to any kind of filth, without their parents, or spouse, knowing. Hazoor Paak pbuh has said, in the time when the sahabi lived, Allah expected more from muslims when it comes to good deeds and quality. Because they were many, it was easier to do good deeds, with good quality. Hazoor Paak pbuh, said the time will come when holding to your deen is like holding to a coal of fire. Allah will expect less of the muslim, because it is very difficult for muslims to do deeds with good quality in times of fitnah. So no, we can`t excpect us muslim to be as good as the muslims of the sahabi era, but Allah doesn`t tell us to give up. We must struggle. Allah rewards us according to our struggle, niyah and ikhlas. So we must try to find ways that can help each other to remove pitfalls, so we can protect our own home and every muslim from the ummah, who is listening.

Your Charges Are Dropped, If You Marry Who You Raped

There is a country with many muslims. In that country, when a man rapes another woman, if he agrees to marry her, he will not get punished by the court. I don`t understand how it is possible that a country can make such rules. I do understand that this can`t be ok for the girl/woman who is raped. First of all, no girl / woman can be ok with marrying someone who doesn`t respect her. Someone who doesn`t respect a “no”. By letting these men of the hook, may put out the fire, but it won`t prevent more men to do the same. Easy way out. We rape her, we marry her for some time and divorce her when we want to. This is not ok. Instead of this rule, that country, should try to change the mindset of the younger teens and men, how to respect a girl/women. You might have other from the same gender in your family? A sister, a mother, a wife, a daughter. We must teach the male gender that they have to work on their self-control. Be in control of themselves in tough times. No matter what a girl, women does or says, nothing can justify a rape, in any way. But the girl and women, need to be responsible with how they behave. We have to be careful how we behave, in front of other men. We can revive the sunnah of modesty in our life.

coal-hand-islamNon-muslims Are Attracted To Modesty In Muslims

Another side of the story, if a muslim girl/woman wears perfume, and goes outside where other non-mahram might be. This is not allowed, because men will experience fitnah. So some people asked a scholar, what if a man puts on perfume? A woman experience fitnah. Then what? Some scholars say the reason this is not applied to men, women don`t stalk men. But men can easily stalk a woman. Time is changing. Here in the west, the husbands, sons, brothers of our family, is a muslim minority. When they step out of their homes, most people they meet at school, college, work are men and women who are non-muslims. Non-muslim women has less barriers to interact with the opposite gender. At the same time single people are increasing in our country. Muslim mens modesty and faith, is very attractive. I`m talking about non-muslim women who are almost always being lusted by others, wherever they are. Many of them who get tired of this, wants to be loved for who they are not what they look like. It is not only a muslims identity to practice modesty, but can be seen in general in asian cultures, no matter what religion. Many non-muslim women easily fall in love with muslim men, because they see in them qualities they hardly find in their own people. So the fear of being stalked by a non-muslim women is not to fare fetched. A non-muslim woman can create more difficulties for muslim men who are in the struggle of correcting their hijab. The struggle becomes more dangerous. You can read any book about the struggle men have when a beautiful women is nearby. They struggle to perfect the hijab, is much more difficult. A readable book: what you need to know about the inner life of men, by shaunti Feldhahn.

Muslim Girls Who Travel Alone

Non-muslim girls and women aren`t the only who make the struggle harder for men. Because of the weak iman in many muslim girls and women, they can easily become a stalker themselves. Nowadays, it`s not seen as difficult, for a group of muslim girls/ women to go for a vacation without any mahram. Many travel only with their female friends to many countries. If a muslim girl can take the airplane to scotland, to visit a friend, or relax for a weekend trip, it can most certainly, not be difficult for her to find out about another male muslim, where he lives, matters about his life, and try to make him like her, and want to marry her. In other words, men who aren`t working on their hijab, and use perfume, and look good, will experience fitnah from non-muslim girls/women AND muslim girls/women. So yeah their struggle is real. I can`t say I want muslim men to not go outside, they are the provider. They have to. But they must be aware of these matters. Ya Allah, grant all muslim men of the ummah to win the struggle to perfect their hijab, in public and private. Protect them from experiencing fitnah and bad company. Aameen

Fear Of Tribulations For Both Genders

An aspect that is less talked about because of the tabu issue, is the fact that a girl/ woman raping a boy/ man. Just because it is less addressed doesn`t mean it doesn`t happen. Mostly men are seen as the strong, so it is very difficult for them to admit that a girl/ woman tried or succeeded in raping them. Since we already have realized the big tribulations are on rise, there are girls/women who are guilty of this. This is a very sensitive topic. But it needs to be addressed. The numbers are unknown. This is a very important reason, why muslim girls / women must be helped to correct their hijab by their family, friends or the muslim women leaders of the community. When a girl/ woman says she has been raped, everyone immediately, accepts that as the truth, because she is the weak part, most of the times. When boys / men have been raped, it`s more difficult for them to complain to the police, because of shame of being man and weak. If and when they feel that, they need to read the surah Yusuf, chapter of Quran. Both gender can experience someone trying to seduce them. We must help each other and all the community to find solutions, and help to protect every marriage in the community. Ya Allah, make it easy for all the ummah to win the constant struggle of perfecting our hijab, in public and private. Ya Allah grant every ummati to master their self-control in public and private. Ya Allah, grant the ummah to win the struggle of protecting ourself and each other from bad company. Ya Allah, help all the ummati to win the struggle of being in good company all the time. Don`t let bad qualities have any effect on any ummati. Inspire the muslim women/men leaders, to address their followers about this, in a way that will have good effect on those listening. Aameen

marriage-islam-couple-marriage-practising-muslims-compatibilityIf age is no guarantee for maturity, why does people give it so much presedence, when choosing a spouse. Compatibility is everything. How can any parent choose a non-practising spouse for their practising son/daughter. This is oppression.
May Allah make it easy for all un-married people to find a spouse who is compatible with them for a lasting marriage that will lead them to highest paradise. Aameen.

coal hand islamMost people talk bad about women that wear hijab. Without lifting an eyebrow about women in their life, who not only doesn`t wear hijab, but also pluck eyebrows and wear perfume. These women, girls are not looked by men with good intentions.

Most people talk bad about women that avoid mix gatherings or places where there is played music. Without lifting an eyebrow about the people who think that music uplifts them. Most of who seek places where they easily can interact with the other gender. This is most people idea of having fun.

Most people backbite women who avoid certain arrangements and tv-channels even if they are for women only. While they don`t mind that many of the places, even at islamic programs, there is a lot of noise and most people are backbiting and many muslims are making fun of others.

Most people talk bad about people who care about what they eat, every ingredients so that they don`t eat anything that is not allowed. They can use a lot of time finding the right restaurant or checking the ingredients in all foods. Or questioning the employee about this. While they care little of those who eat all kinds of meat, and all kinds of food, and never dare to question for a second time if the food actually is halal. Disregarding, caring little for that the food they eat has an impact on their behaviour.

Most people think those who are always speaking the truth, are foolish, because it gets them into trouble. While they don`t care for the fact that the angels doesn`t like to company people who lies.

Most people make fun of many sunnah`s of the Prophet Muhammad pbuh. The sad part is that most of them doesn`t know that making fun of any parts of Islam, can take you/ and your children, further away from it. How can your claim of loving the prophet pbuh be true, while you make fun of his simple life-style.

Most people doesn`t like paying much money, when it comes to learning the deen, attending online courses or buying books. While they can utilize many thousands in buying a new car/ house/ vacation just to impress their friends.

Most people doesn`t get impressed by conduct/ knowledge/ hikmah/ in deen or people who takes practicing Islam seriously. They get impressed by bank-balance, expensive cars, big houses, mobile phones and clothing from expensive brands. Non of which will help them attain jannah.

Instead of looking with disgust at people who are trying to be more practicing, we should actually give these people a break. Today many people say that people force other muslims to practice Islam. Where? As I see it, the community, so-called muslims by name, are making it difficult for practicing muslims, to practice Islam, as it came. Instead of pointing fingers at people you don`t know. Try to understand certain people by what they are avoiding. Maybe we can understand them more after that.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

January 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.