Selvforsvar i mørketiden

Det har vært endel snakk om gjeng-miljøer i Oslo. Det har til og med vært et økende problem med jente-slossing på Osloskoler. For eksempel Hersleb. Miljøet i Oslo er litt røft. Nettopp derfor er det så viktig for gutter og jenter i alle aldre å lære selvforsvar. Idag finnes det egne selvforsvarskurs for jenter og… Continue reading Selvforsvar i mørketiden

Har vi myndighet for å overprøve Statsminister sine taktiske vennskap?

Norge er et demokratisk samfunn. Vi ønsker at beslutninger skal tas av folket for folket. Derfor ønskes det at beslutningsprosesser er offentlige. Og derfor er det åpen debatt i media om resultatet av beslutninger som er tatt. Folket kan overprøve / påvirke en «feil» beslutning. Det er positivt og viktig at offentlige ansatte sitt arbeid… Continue reading Har vi myndighet for å overprøve Statsminister sine taktiske vennskap?

Norge i rødt hvitt og blått

Mange mener at muslimer er så underdanige siden de underkaster seg Allah 's lover. Men må ikke borgere i Norge underkaste seg grunnloven? Dersom folk bryter norske lover, vil de ikke havne i fengsel? Loven om ytringsfrihet, gir mindre begrensninger enn hva kapittel 49 i Quran sier om ytringsfrihet mellom muslimer. Fordi Islam gir ære… Continue reading Norge i rødt hvitt og blått

Verdiprisen 2019

Når Abdul gjør en god jobb som gjør at han vinner «verdiprisen», sier alle nordmenn, «vi er så stolte av vår norske Abdul». Dersom den samme Abdul hadde gjort en kriminell handling og blitt fengslet. Hadde alle nordmenn sagt, «Abdul gjorde den handlingen pga sin muslimske tro eller pakistansk identitet». Det er vanlig at vi… Continue reading Verdiprisen 2019

Henrik Ibsens – Makronene

Henrik Ibsen's «Et Dukkehjem», brukteNora ordspill, til å forklare hvordan hun hadde det i ekteskapet. Det var Makronene.Ofte er ikke den tiden en lever i, klar til å ta imot budskapet. Så da prøver en å bruke uttrykk / metaforer til å forklare fenomen. Som for eksempel den skjulte gorilla? (Bok av Øyvind Kvalnes -… Continue reading Henrik Ibsens – Makronene

Ikke Ta Alt Det Media Sier For God Fisk

Vi kan sammenligne hijab med facebook. Facebook: når folk legger ut om sine liv, alt de spiser, har på og hvem de omgås. Så kommer en dag og de velger å ikke dele om sitt privatliv lenger. Andre tar seg nær av det. Ser det som en fornærmelse. Sammenlignbart med hijab. Flere er vant til… Continue reading Ikke Ta Alt Det Media Sier For God Fisk