You are currently browsing the tag archive for the ‘Rettferdighet’ tag.

Ofte av og til blir det diskutert hvorvidt det skal være lov å ha dødsstraff. Eller hvorfor noen land tillater dødsstraff. Mange er uenige i hvorvidt den som har gjort noen noe urett faktisk får en riktig straff ift alvorlighetsgraden av den kriminelle handlingen. Om vi bruker USA som et eksempel, er det noen av statene som tillater dødsstraff. For eksempel en serie-morder som har drept 20 kvinner, i en slik stat, får dødsstraff. Og en annen morder som drepte 10 kvinner og noen menn får også dødsstraff. For eksempel elektrisk stol. Tilnærmet like mye smerte for hvordan de dør. Men dersom vi ser på hva vedkommende to serie-morder hadde gjort. Med hvert individ som dør er det alltid familie venner og et nettverk rundt. Disse blir berørt av å miste denne personen. Å miste en nær slektning eller bekjent til døden er sorgfullt. Hvis vi beregner at i hver av disse familiene som har mistet en person i familien, er det 20 som er deres nærest nettverk. Henholdvis 400 og 200 mennesker blir berørt med sorg. Om vi tenker litt lenger enn det så finnes det også mennesker på deres jobb, kolleger og bekjente av venner. Eller skole-elever om det var et barn. Menneskene kan fort dobles av de som blir berørt av å miste en person til døden. Det er jo ekstra vondt dersom det er snakk om brutalt mord. Slik som i dette tilfellet. Begge seriemorderne får elektrisk stol som straff. Den første av de drepte flere. Men likevel får samme straff. Selv om flere mennesker er i sorg pga vedkommende. Den smerten de møtte ved døds-stolen var nokså lik i mengde som ble gitt. Men tenk at hvert og en av disse 20 eller 10 menneskene gikk igjennom en smerte når de døde. Isåfall burde jo disse seriemorderne ha fått dødsstraffen henholdvis 20 og 10 ganger hver for hvert og et av de enkelte mordene de fullførte. Selv om den dømte dør ved første straffen. Hvordan kan vi si at vedkommende har betalt for sin ugjerning ift tildelt straff? Det er jo ikke noen rettferdighet her? Disse menneskene i sorg, som har mistet sine kjære, har blitt traumatisert for livet, pga to mennesker. De fikk ikke som fortjent vil noen si. Om vi trekker inn Islam i dette. Vi muslimer tror på dommens dag. Den dagen vil Allah dømme alle mennesker. Det er flere mennesker som dør, uten at de har opplevd noe straff i sitt liv tilnærmet lik det vonde de har påført andre. Så vi muslimer tror på at Allah vil gi straff til de som gikk ustraffet her på jorden. Og de som var snille og greie og opplevde mye vondt pga de gjorde det riktige, selv med dets utfordringer. De vil bli kompensert på dommens dag med mye belønning for at de fulgte reglene selv om de møtte mye vondt. Allah vil gi straff tilnærmet lik det onde noen som helst har begått. Og gi belønning for det gode enhver gjør. Allah vil gi total rettferdighet til alle sine skapninger som må stå til rette for seg. Mennesker og Jinn. Paradis og belønning blir kun tildelt for de som har imaan / tro og er muslimer. En ikke-muslim som tror på et rettferdig samfunn med rettferdig straff, hvordan vil du forklare at mennesker lever et godt liv uten å måtte betale for alt det onde de har gjort, i livet sitt, før de dør?

thumbs down, tommel nedSelv om politimenn og -kvinner er opplært som tjenestemenn -kvinner, kan de ikke legge fra seg sin baggasje av holdninger og meninger som de har skaffet gjennom livet. Det betyr at selv om en person er politi er det ikke sikkert at vedkommende er et perfekt menneske. Vi alle kan gjøre feil, selv folk i tjeneste. Vi så eksempel på det i krigen mellom Palestina og Israel, der soldater ble oppfordret av sine ledere til å skyte folk, selv om de ikke hadde gjort noe ulovlig. Disse israelske soldatene må nå leve med disse senvirkningene av å skyte uskyldige mennesker, siden de ikke turte å trosse sine overordnede. For noen år tilbake ble en pakistaner med en dyr bil, stoppet flere ganger av politiet i tide og utide, bare siden han var en pakistaner. Det eneste gale han hadde gjort var å tjene nok penger til å kunne kjøpe en dyr bil, og den andre gale han hadde gjort var at han ikke var hvit. Det endte opp med at han kjøpte en stasjonsvogn.

 

Politi med våpen, trygt eller utrygt?

Nå har politiet fått tillatelse til å bære våpen, jeg tror med hånden på hjertet, det vil ikke gjøre samfunnet tryggere. Tvert imot. Det er ikke vanskelig for kriminelle å skaffe våpen. Dersom de absolutt vil skade noen, har jeg ikke mye lit til at politiet greier å hindre at det skjer, annet enn at kanskje de får en straff, bare dersom de blir tatt. Er det ikke en bedre idè å bruke krefter på de tiltakene som hjelper, for eksempel strengere straffer, færre henleggelser av saker, mer ressurser på å få de skyldige straffet, samt forebygging. Hvilken lit har folk til politiet og rettssamfunnet når skyldige folk får gå fri, eller slipper ut etter noen få måneder eller år i fengsel. Det straffer seg mer om man gir seg ut som vitne enn de som faktisk har gjort noe galt og stilles til retten. De kriminelle slipper fri og vitnene lever et liv i redsel for gjengjeldelse fra den fornærmede for seg og sine nærmeste. Har de gjort nok for å hindre at en kriminell faller tilbake i det samme miljøet etter at de slipper ut av fengselet. De som sitter med informasjonen om denne type mennesker, spesielt når de er i fengselet er de som vet mer om hva som skal til for at det kan forhindre at de går tilbake til det kriminelle miljøet. Vil det å gi politiet en pistol, lette denne byrden på folket? Dette virker ikke særlig som noe forebyggende arbeid som de promoterer seg som.

 

PST lukker øynene til høyreekstreme miljøer

Tvert imot, jeg synes at det vil skape et samfunn med mer redsel og mindre sikkerhet. Som om vi ikke hadde nok å stri med ifra før av. Vi har ingen sikkerhet mot at Norge også end dag får en #Ferguson sak på bordet. Det sier jo litt at når PST bruker mer tid og ressurser på fremmedspråklige fordi de er redde for kriminalitet knyttet til radikalisering i Islam og glemmer at det finnes høyreekstreme holdninger i samfunnet som ikke er overvåkt til de grader at de har mistet oversikten. De har selv innrømt at de har gjort for lite i denne sammenheng. De stempler muslimer som har vært i utlandet som jihadister og samtidig følger ikke med på de nordmennene som drar til Israel for å hjelpe Israel i krigen. Hvorfor blir ikke de ansett som kriminelle? Har vi glemt hva Israel gjorde i sommer med det palestinske folk? Hvorfor blir ikke disse nordmennene merket som en trussel til samfunnet. De menneskene med hjertet riktig sted vil anse Israel som en terrorist. De fleste greier ikke å lukke øynene og ørene til beretningene fra Mads Gilbert. Dette er dobbeltmoralsk fra PST. Dersom de ikke følger med i alle farlige miljøer uansett religion og etnisitet, vil det kunne oppstå farlige situasjoner slik som med Breivik, uten at de greier å fange det opp i tide. Da har de bare seg selv å takke.

 

Stort forbedringspotensialet

Så jeg tar opp spørsmålet igjen, dersom rettstaten er farget av visse meninger, hvordan kan vi forvente at enkeltmennesker på tvers av ulike farger, etnisitet og religion, vil få rettsikkerhet her i landet? Jeg kan ikke se det for meg akkurat nå. Bruker politiet ressursene sine riktig sted? I 2013 var det meldt over 357139 lovbrudd, av disse var kun 172000 etterforsket og oppklart. Det er under 50%. Hvis vi ikke tenker statistikk men tenker at det finnes et menneske bak hvert eneste lovbrudd som er anmeldt så er til og med bare èn henlagt sak en stor belastning for personen som melder saken, og ikke minst familien og de nærmeste. Når vitner gjør rettsstaten en så stor tjeneste at de melder et lovbrudd, burde i de i det minste ikke få dårligere vilkår av dette men heller bedre. Hvis personer for liten lit til at de vil få rettferdighet gjennom systemet, hvilket samfunn er det vi skaper da? Tror du de vil gå til politiet neste gang de er i problemer da, eller skaffe sine egne løsninger. Vil dette gjøre samfunnet tryggere? Politiet kunne ha skyldt på mange, men statistikken viser rettstatens sanne ansikt. Det har feilet.

 

En reell forebygging innebærer ikke bare brannslukking

Unge menn mellom under 20 år over-reprensentert i statistikken, samt ca 50% av de siktede mennene har tilbakefall. En sak er at samfunnet skal hindre tilbakefall, men forebyggende arbeid begynner når disse ungguttene går i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, videregående. Hvor er barnevern, foreldre, støttekontakter, familie, venner, helsesøster, lærere. Blir det gitt bekymrings-meldinger tidlig nok til at de kan endre en dårlig utvikling hos et barn? Ellers er det jo samfunnet sin skyld om han havner på avveie i feil miljø. Det blir ikke gjort nok her. Når disse menneskene blir voksne er politiet ute og “slukker” brannene, men hva med å sette inn tiltak for å unngå at de havner på den kriminelle rullevei? Ja så i tillegg til alt dette har politiet dårlig med ressurser, men det bedrer ikke situasjonen når de attpå ikke bruker ressursene de har til rådighet på de riktige stedene. Politiet har et stort forbedringspotensiale, spørsmålet er bare om viljen til å endre samfunnet i positiv retning er der.

Straff skal ikke virke som et gode men skal være avskrekkende. Eller så mister det sin virkning. Slik jeg vil påstå den tilsider har gjort her i Norge. Flere som lever uten levebrød, kunne heller tenke seg å bo på et fengsel hvor man har mat på bordet og alle fasiliteter som internett og eget rom. Man kan til og med ta en utdannelse via fengselet. Vel ok det høres ut som en god ide. Men hva med at fengselsåret er kortere en vanligere kalenderår? Det betyr at straffen er faktisk kortere enn det den viser på papiret. Samtidig får man bare noen lusne år for voldtekt og alle fæle kriminaliteter, som virker mot sin hensikt. Straff på kriminelle handlinger bør være så harde, at alle blir redde fra å gjøre den kriminelle handlingen. Det er først da man kan kanskje redusere de kriminelle handlingene, istedet for at det blir mer og mer utrygt å ferdes i noen gater i Oslo. Kanskje slik som denne damen fikk rettferdighet. Om dette er å trekke det litt for langt vil jeg si at man ivertfall bør bruke mer av livstidsdommer. Slik at den kriminelle får en straff som virker.

Black magic er en annen ting som det skulle vært straff på. Det er det vel egentlig ikke i Pakistan engang. Men hadde ikke det vært rått?
Folk bruker det til de grader for å oppnå den personen de elsker eller for å ødelegge for de som oppnår noe bra. Det er synd at vi ikke får tatt dem!

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 133 other followers

Calender

July 2019
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.