Løsning på medisinmangel i Norge

Vi i norden er avhengig av råvarer fra Kina og India til å få lagd medisiner. Det gjør oss ekstremt sårbare akkurat nå. Blant annet pga koronatiltak i hele verden. Dersom Farmsøytselskapene ikke får tilgang til råvarer, kan de ikke lage medisiner. I et slikt tilfelle, vil vi i Norge få mangel på medisiner. Som… Continue reading Løsning på medisinmangel i Norge

Hva må innvandrere gjøre for å bli akseptert?

Info om korona har ikke nådd ut til innvandrerne. Det er spesielt stort smitteantall blant somaliere. Flere innvandrerorganisasjoner har jobbet frivillig for å få ut informasjonen til de flerkulturelle. Regjeringen innså at de har gjort lite ift dette. Så de ga nesten 7 millioner i ekstra tilskudd til frivilligheten. Men de glemte innvandrerorganisasjonene. Begrunnelsen deres… Continue reading Hva må innvandrere gjøre for å bli akseptert?