When females are addicted to sex

Honour men. Don't objectify them by the size Of their body or their private parts ability to give orgasm. Misandri is on increase. And we need to do something to stop males from being abused. We used to speak load about women being treated like flesh. Nowadays the problem is that women and girls are… Continue reading When females are addicted to sex

It Wipes Out Everything Before

The beauty of Islam, is the vastness of the Mercy our Lord has for us. When we sincerely repent, make tawbah, our past sins are erased from our record, we become as pure as a child. The sign of us avoiding sinfulness again, is a sign of Allah accepting our repentence. Allah knows we are… Continue reading It Wipes Out Everything Before

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet