Hva er et samfunn uten habilitet

Hva kan være årsaken bak inhabilitets-paragrafene i forvaltningsloven? Nemlig å redusere faren for at mennesker som kan påvirke beslutningsprosesser, vil medføre at den enkelte ikke får rettsikkerhet. For å forhindre at tjenestemenn kan bli kjøpt opp av bekjente, eller fristet for å dirigere et vedtak i favær av en bekjent. For å sikre høy grad… Continue reading Hva er et samfunn uten habilitet

Erna-regjering stille om feil i lagring av atomavfall

Hver gang det er snakk om fare for radioaktivt utslipp har regjeringen sagt at de er redde for at Russland er de som setter norge i fare pga reaktorer hos de. Ved å skylde på et land utenfor Norge, har regjeringen hysjet ned, hva som har foregått på vår egen jord, i Søndre Høland, ikke… Continue reading Erna-regjering stille om feil i lagring av atomavfall