Don`t Compare The Incomparable Matters

Often times many women, also the muslim women, talk about fighting for equality with men. Equality in leadership, in pay, in society, in communities. This thought is not adaptable to Islam. In Islam men and women have different rights and duties. Men and women are incomparable because of their differences. In-Comparable Differences In every hospital,… Continue reading Don`t Compare The Incomparable Matters

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet