Politiet og smutthulls-etikk (ref Øyvind Kvalnes)

Et ideelt samfunn er slik at politiet er et hakk foran de kriminelle. Men i realiteten er dette kanskje en umulig oppgave. Fordi de kriminelle ofte bruker deres kvaliteter på å finner nye måte å gjøre kriminelle handlinger. Og politiet har ikke ressurser. Likevel er det høyst viktig at politiet jobber iherdig for at denne… Continue reading Politiet og smutthulls-etikk (ref Øyvind Kvalnes)

Den Uskyldige Blir Dømt, Den Skyldige Går Fri

Vi hyller demokratiet og er så glad for at rettsikkerheten til den enkelte blir ivaretatt i landet vårt. Hvis vi ser i andre land er det flere som er truet for å si det de mener eller friheter med begrensinger som ikke er i like stor grad her i landet. Likevel mener jeg at det… Continue reading Den Uskyldige Blir Dømt, Den Skyldige Går Fri