You are currently browsing the tag archive for the ‘Islam’ tag.

Whoever starts a good practice in Islam that is followed after he is gone, there will be written for him a reward like that of those who do it, without that detracting from their reward in the slightest. Whoever starts a bad practice in Islam that is followed after he is gone, there will be written for him a burden of sin like that of those who do it, without that detracting from their burden in the slightest. 

Flere forstår ikke. Kleskoden hjemme er ikke den samme som på jobb. Kleskoden med din ektefelle er ikke den samme som med non-mahram. Kleskoden med venner er ikke den samme som på fest. Kleskoden med sine egne barn er ikke som kleskoden når du har besøk, Kleskoden med det samme kjønn er ikke det samme som med motsatt kjønn. Kleskoden når vi ber er ikke den samme som når vi er på toalettet. Kleskoden når vi er med vår nærmeste er ikke den samme som når man treffer noen ukjente. Akkurat det Islam sier også. Muslimer selv gjør det vanskelig for praktiserende å praktisere sin religion. Istedet for person-angrep, er det viktig at vi er modne nok til å skille sak og person. Ellers vil vi aldri nå frem til folk, når vi gjør noe som er tillatt i Islam til haram. Da gjør vi det vanskeligere for folk å leve etter Islam. Hvis noen velger å ikke praktisere noe som er tillatt i Islam, trenger ikke de å lage restriksjoner for andre for det som er tillatt. Det er sunnah for de i ekteskap å pynte seg for hverandre. De som istedet velger å være casual kleskodeks hjemme og pynte seg på en utfordrende måte når de går ut av hjemmet. De følger ikke Islam eller sunnah. Mellom flere alternativer som er tillatt, valgte Profet Muhammad fvmh alltid det enkleste. Hvor står vi hen ift dette? Hvis ungdommen blir usikker på hva som gjelder, lager vi mer trøbbel for de enn vi aner. Ya Allah, gjør dette enkelt for oss. Aamen

Hvilke Tonefall En Snakker?

Vi snakker ikke i samme tone med vår ektefelle som vi gjør med en ukjent. Vi snakker ikke i samme tone med våre venner som våre barn. Vi snakker ikke i samme tone med vår familie som vi gjør med vår sjef. Vi snakker ikke i samme tone med våre kolleger som vi gjør med vår imam. Det at man tilpasser hva man skal si og hvordan man skal si det til den personen en snakker er jo helt vanlig. Dersom denne grenseforståelsen ikke er forståelig og en begynner å blande toner med forskjellige personer, der de ikke hører hjemme, vil en gå over grenser som ikke er tillatt, ifølge normer og verdier i samfunnet.

Sammenligne Ekteskapet Med En Is

Dersom du har en is, går du ikke i barnehagen og nyter den, med tanke på de stakkars barna som har lyst på en, men er totalt avhengig av sine foreldre for å få en is. Dersom du har en is, og sitter på kafeteriaen på Universitet og nyter isen din, vil de andre studentene bli fristet til å skaffe seg en is, men selv om de er i riktig alder, er det ikke sikkert at de har råd eller nok inntekt for at det skal være mulig. Dersom du har en is og går spiser den i moskeen, der det finnes en blanding av mennesker, noen har en ødelagt is, noen har kranglet med sin is og noen har lyst på en is, men har ikke funnet den rette. Dersom du nyter denne isen foran de andre i moskeen, vil det være en fristelse for de andre som ser deg nyte den. Til tross for at noen andre har en is, kanskje er den bedre enn din egen også. Dersom vedkommende ikke er klar over hvor fin is de selv har, og faller i den fellen at de begynner å sammenligne sin is med andres is, så vil de aldri være tilfreds med de de har. Og alltid se andre som har bedre is enn de selv. Det er derfor Allah sier, at når du ser en annen har noe som er bedre enn det du har, se på en som har mindre enn det du har. Siden det vil gjøre deg takknemlig overfor Allah over hva Allah har gitt deg. Dersom vi ser på de som har noe bedre enn oss hele tiden, vil vi aldri være fornøyd med de vi har, uansett hvor flott og kompatibelt det er for oss. I disse tre eksemplene ser vi at et menneske lager fristelser for andre når han / hun nyter sin is foran andre som pga en eller flere årsaker ikke har det samme som den personen eller ikke er klar over hvor godt det den personen selv har er for den personen. Uvitenhet om sin egen velsignelse, gjør at vedkommende ikke setter så stor pris på den.

Uklare Grenser Og Grenseoverganger

I disse tre eksemplene av forskjellige kleskodekser ift situasjonen og forskjellig tonefall ift relasjonen eller bekjentskapet til dem en snakker med og eksempelet om ekteskapet som lager fristelser for andre som ikke har mulighet til det samme selv. Eller er selv klar over hvorledes de er velsignet i sitt eget liv. Dersom grensene ikke praktiseres. Dersom det ikke finnes regler for interaksjon mellom disse menneskene. Dersom en eller flere går rundt viser feil kleskodeks ift hvem vedkommende snakker med. For eksempel å vise kleskodeks som tilhører til ektefelle til andre venner eller familie. Eller at en lager fristelser for andre pga en spiser isen foran andre, som gjør at de andre blir fristet. Eller at en snakker på en fristende måte til en som blir påvirket på en negativ måte av det. Dersom vi ikke har selvkontroll og passer på disse grensene, kan det skje masse skade. Skade for de interaksjonen vi har med andre uten klar grense. Om vi her trekker fram Islam, er det en grunn til at både menn og kvinner skal oppføre seg forskjellig, kle seg forskjellig og snakke med en annerledes tonefall, utifra hvem de snakker med. Disse klare grensene i Islam er ikke her for å begrense oss og sette oss i fengsel. Alt er ulovlig. Disse grensene er her for å beskytte oss og de andre vi har kontakt med slik at ingen blir skadelidende av interaksjoner uten grenser. Dersom vi har kontroll på grensene ift dette vil vi skape mindre fristelser for andre. Og dermed unngå at flere mennesker begynner å synde. De prøver å stjele en is, eller kapre den innimellom fordi den høres så god ut, når de ikke har en selv. Eller at man utnytter andre på en slik måte at det ikke finnes noen grenser. Rett og slett siden en selv ikke får tilfredsstilt sitt behov. Eller at en ikke har selvkontroll pga alle fristelser en møter hele tiden, når en går ut. Dette går igjen utover hele samfunnet. Det finnes kultur og det finnes ukultur. Dårlige normer praktiseres kanskje i enhver kultur, men det er ikke til fordel for samfunnet eller familie-livet til de som bor i det landet. Det er nettopp derfor vi trenger visse regler for hvordan slike normer skal praktiseres. Ya Allah, gjør det enkelt for oss å følge de normer som Islam har lagd, slik at vi kan beskytte oss selv, våre familier og hele samfunnet i landet vårt. Aamen.

Å ytre om hat handler ikke om religion. Å ytre hat gjøres også av de som ikke tror på en religion. Neste-kjærlighet går som en rød tråd i de store religionene. Jødedommen. Kristendommen. Islam. 

Hitler. Munker behandling av muslimske rohingya flyktninger i Burma. Det finnes kristne militante i sentral afrika som slakter muslimer. FN har gått sterkt imot dem, men det finnes ingen som fordømmer det her i Norge. (Dette er fra i år). Disse menneskene har gått over til noe majoriteten av kristne er imot fordi det ikke tilhører deres religion. Det samme gjelder ISIS. Det er enighet blant muslimske lærde om at ISIS er en sekt. De tilhører ikke Islam. Likevel når denne gruppen gjør noe “outragoeous”. Så betegner journalister i norge de som den islamske militante gruppen. Det er jo helt feil betegnelse. Det burde heller sies sekten ISIS. De lever ikke etter reglene i Islam. Hvorfor er andre mennesker så opptatt av å knytte dem til en tro de ikke følger? Det er jo helt absurd. 

Her ser vi at det finnes mennesker i flere religioner som hevder å være fra en av disse religionene og snakker om det som ikke tilhører den sanne religionen. Da er det viktig å høre på ekspertene på dette feltet. Og ikke en og annen vanlig mann / kvinne. Ingen spør ekspertråd fra de som selv hater religionen de snakker om. (For eksempel er det veldig trist at flere ikke-praktiserende muslimer kommer på tv og blir intervjuet om saker og emner som omhandler muslimer i Norge. Jeg forstår ikke hvordan deres uttalelse blir forstått som en “riktig” uttalelse, når de selv ikke praktiserer den religionen de snakker om. Bare fordi noen av de har opplevd noe vondt i sin barndom av andre muslimer. Er det feil og ondskapsfult å svartmale en hel religion som har 1,7 billioner følgere. Tilsvarer 23% av alle mennesker på jorden. (Tall fra 2015). Når har vanlige diskusjoner på nrk om pasienter, mentalt syke, elever, butikk-drift. Da blir ekspertene på feltet hentet inn. Henholdsvis, kommunelegen, overlege, psykiater, direktør, NHO-leder. Jeg forstår derfor ikke hvorfor mange journalister og tv-kanaler synes det holder å hente inn en tidligere muslim eller en som misliker at andre praktiserer Islam, til å fortelle hvordan muslimer har det i Norge. Vedkommende personer er ikke muslimenes talspersoner. Ikke har de kunnskap om Islam heller. Deres synsinger blir sett på som “det som gjelder” og havner på VG eller Dagbladet’s forside neste dag. Hvis journalistene verdsetter å forstå mer og den reelle ekte tilsværelsen så ikke spør de som ikke kan. Det viser jo at mange journalister ikke er nøytrale når de lager en debatt. 

Det finnes også veldig mange sekter som har gått bort fra den reelle kristendommen. Vi går likevel ikke rundt og sier at alle kristne er ekstremister. 

Les mer om hvordan muslimer har det i sentral afrika her. mer info : https://www.google.no/amp/www.telegraph.co.uk/news/2017/05/15/central-african-republic-death-toll-could-reach-30-says-un/amp/ 

Allah has made the world and everything in it. Humans are the only creature who have been given intellect. In every species, there is a she and a he and from them both, comes a child. Only the she over every species can bear a child and there has to be a male and female of the species to bring a child to the world. Allah decided that for the animals, to make it a sign for us humans. Since humans have to find their way back to Allah themselves, they have to understand this wisdom to stay on the right path and protect themselves from one-gender-relationships. People often find excuses that some people are born gay. I don`t think that is correct. Every human is born as muslim, a natural inclination towards accepting Islam. And then his parents and friends make him a jew, christian or a muslim. It means that the people we interact with from our childhood, their beliefs, their conduct, their morals has an effect on our own belief, conduct and morals. If the environment we are brought up in has such a great impact on our belief, why wouldn`t it also have an impact on our sexual orientation.

Gap Between “Feeling” And True State

A person who eats much despite being full in the stomach, because of some emotional disturbance, still “feels” hungry, so eat more than what he / she has the capacity of. He / she “feels” hungry, but is full. It is an emotional need that “feels” like a hunger, it is not because the body needs food. Another human who has anorexia, he / she eats less than what his body need of nutrition. He / she “feels” that eating too much will harm him / her. He / she doesn`t “feel” like eating, even though the body, is weaker because of eating less than what is needed. Often times when we have a fever, we “feel” cold and feel chilly. But when we check our temperature we find out that we are warmer than what is normal of a human being. But we are “feeling” cold. These examples explain that humans are “feeling” something else than how their body actually is. Can we then rely on their “feelings” or should we rely on the actual state of their body?

How Allah Protect Us

What we read, hear, talk about, learn, who we interact with, in what way we interact with others, all of these matters has a great impact on our personality. If we don`t protect ourself from impure information, our thoughts will become impure, which again will have an effect on our behaviour. Allah gave us rules on how to interact with the opposite gender and also the same gender. Allah gave us boundaries to protect the purity of our soul and body. When Allah warned the People of the time of Prophet Lut alahisalam, He warned them because he wanted to keep them pure.

In The World Of The Unseen

We also need to understand the world of the unseen, ghayb in this. Muslims believe in the creation of Jinns, who whispers in the breasts of people, Surah falaq ayat 5. When we remember Allah, and keep our hearts pure we are protected from such whispers. The creation of jinn, some are muslims and some are not. Those who are not, can harm the humans by whispering in their breasts. That means that we can`t be sure that the thought in our mind is actually from ourself or a whisper from shaytan or jinns. Only way to protect ourself from bad thoughts is keeping the heart pure, wudhu, remembrance of Allah, salah, morning and evening adhkar, removing the hair in the underarms and private parts, 6 kalimah of Islam. And since the eman increases and decreases, the bad thoughts will come and go. When we use the muslim ways of keeping ourself pure, we will be rewarded by Allah for our struggle. Bad thoughts come, because these shayatin and jinns wants to take us off the right path. When we try to get on the guided path, sometimes the bad thoughts increases. That is because the shaytan is trying to make us turn away so we won`t get close to Allah and granted his Qurb and forgiveness. Shaytan doesn`t go to someone who doesn`t practice eman, a heart that doesn`t remember Allah, is poor and of no value for shaytan. Shaytan only distracts those who turn to Allah, and struggle with highs and lows of eman. That is why we need to ask Allah to guide us, and keep us pure. So we can fight every battle against shaytan and the nafs, the self. There is no pleasure of this world that is better than the souls eternal bliss in paradise. Ya Allah, grant all ummah paradise Al-Firdaws. Aamen

Different Reasons For Attraction

Attraction is not equal to love. Some are attracted to others because of their intellect. Some are attracted because of others empathy and care. Some are attracted because of others beauty. Some are attracted because of conduct, morals and manners. An attraction means you admire a quality in another human. It doesn`t have to be anything sexual. You may be attracted because of the quality despite the gender of that human. Humans have a soul and a body. Both needs nourishment. The body needs food, drink and sexual activity. The soul need noorani nourishment, gained from Allah. That is achieved from practising spirituality, through Islam. Often humans make sure to nourish the body and forget the soul, while the soul is starving to connect with Allah. When our soul lives according to the morals and manners of Islam, and we nourish it by our obedience and practising of Islam, we are able to avoid the spiritual death of our soul. Obedience of Allah is equal to a good spiritual health. Muslim believes that body will die, soul will pass on to the hereafter. The soul will be rewarded or punished because of how the body lived in the world. We believe that the hereafter is for eternity. Why put your eternity for risk, by not living according to the morals of Allah in the world. Allah made the soul and the body. Only the Creator of the human knows what is good for the human. The creation can`t always grasp the wisdom behind everything. Allah is All-Wise. Even when we don`t fully understand everything, we put our trust in the fact that Allah knows best for us. And we don`t put a question to it. Allah sees everything in the universe, knows everything, even before the universe, the stars, the planets, the solar systems, and all the creatures in it. How can our mind be able to fully comprehend that? We have spent years to understand what happens beyond the earth on other planets. And still we know very little. And think that there are probably many other planets and systems beyond what we can see and know. Not to talk about all the creatures we can`t see, like angels and jinns. Allah sees the whole picture while we humans only see a pixel of the whole picture. How can we comment wisely on a picture we only have seen one pixel of. No human will be able to comment what the picture is about if he only knows that little. Impossible. Just like a mother will protect her child from any danger, because she loves her child. Children doesn`t understand the dangers of life in that fragile age. The mother protects the child, til the child becomes an adult and is able to take care of himself / herself. The Creator, Allah, wants to guide the creation because He Allah is Al-Wadud, He loves us, and wants what is best for us, paradise, and want us to keep ourselves pure, so our journey back to Him, will be easier and grant us reward and acceptance. Ya Allah, grant for us to accept the truth in what is written here and forgive us for our mistakes. Aamen.

The recipe for a good life and marriage is taqwa. Desires does not go away by marriage. Marriage give permission (halal way) for intimacy. The fitnah in the world will still be there. Desires need to be tamed by increasing godconsciousness (taqwa). If both husband and wife work together to attain and maintain a sound taqwa together, than Allah will help the marriage survive through every difficulty. Ya Allah, grant us taqwa in our life all the time. Aamen. Accept this for all ummati til the end of time. Aamen. 

There is a reason why Allah had to state explicitly whom we can interact with and whom it is not allowed for us to interact with, whom we are allowed to marry and whom we can’t marry, when and whom we need to have a hijab in front, and whom we do not need this. 

In the time before quran (islam) those souls transgressed into sin and ruined their lives. So Allah had to make it clear for them, how they could save their souls. Ya Allah, protect us from going back to the practice of the time of jahiliyah. Aamen. Ya Allah, help every ummati out of their ignorance into the guidance of Islam. Aamen 

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

January 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.