Konfrontasjon – for problemløsning

Nelson Mandela var en pasifist. Han ble undertrykt av sin kone. Han følte ingen skam i å fortelle sin situasjon. Derfor er det så viktig å diskutere mer om «misandri» kvinner / jenter. Flere menn / gutter vil fortelle sin historie når samfunnet tar slike trusler på alvor. Og finner virkemidler som kan redusere slik… Continue reading Konfrontasjon – for problemløsning

Det finnes mange å lære fra

When Mahatma Gandhi spoke up against oppression in India, he spoke as a pasifist. The indians who remember him need to cherish the legacy he left behind. If we look at the indian party BJP today, they are oppressing muslims. By hitting muslims to blod. Just because they do not want to accept the religion… Continue reading Det finnes mange å lære fra