Når et menneske blir misbrukt – skaper det et behov for sex

Når et menneske blir misbrukt. skaper det et behov for sex, i det menneske som ikke fantes der tidligere. Når det menneske ikke blir misbrukt lenger, så er det behovet for sex der. Når dette mennesket går ut i samfunnets på skole, universitet, jobb eller lignende. Er det mulig at behovet som oppstod for å… Continue reading Når et menneske blir misbrukt – skaper det et behov for sex

Ikke bedøv dine følelser i «rus»

Når det blir utviklet et nytt produkt og det skal lanseres. så vil utvikler / promotere komme med info hvorfor nettopp du trenger dette produktet. Uansett om det gjelder en mobil, en bil eller en annen ting/ tang. Det er for å få flere kunder for dette segmentet. På samme måte vil de som selger… Continue reading Ikke bedøv dine følelser i «rus»

For 5 minutes of pleasure between a male and a female

For 5 minutes of pleasure a male and a female create a human who will live 80 - 90 years (giennomsnittsalder). Who has to live a life maybe without one parent. Probably in poor condition. This disagreement could also happen to married couples. Where the mother says she is using the pill. The father doesn't… Continue reading For 5 minutes of pleasure between a male and a female