I Get Scared. I Have Daughters / Sons

We know that many muslim families in the west, help their children start wearing hijab from primary school. Many non-muslim disagree about this practice. Even politicians have spoken against it, and want the authorities to ban hijab from school. Hijab is fardh, obligatory, from puberty, in Islam. The years before puberty it is optional for… Continue reading I Get Scared. I Have Daughters / Sons

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet