You are currently browsing the tag archive for the ‘Depression’ tag.

moralens voktere, vekt, etikk, ethics, right, wrongHomofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår jeg noe av Allah`s hikmah (wisdom) bak dette. Jeg skal prøve å forklare det her.

Både kristne og muslimer har forbud mot homofili i sin religion.

For at menneskeligheten skal få reprodusere seg, trenger man en mann og en kvinne. To personer av samme kjønn kan ikke skape et barn. En gang for flere år siden møtte jeg en mor med sin datter i en butikk. Når jeg så de i kø ved kassen, så jeg at datteren hadde tydelige kutt-merker på begge armene. Det virket ikke som at hun ønsket å skjule det heller, siden hun hadde ganske korte armer på t-shorten sin. Det finnes mennesker som blir veldig dypt deprimert. For noen blir det et større problem, da de starter med selvskading. Denne personen var en av de. Hun hadde kuttet seg flere ganger på begge armene. Tydelig tegn på røde arr. Ofte når man ser et menneske, er det ikke så lett å se om de har noen form for sykdom. Alle sykdomstilfeller planter seg ikke i det fysiske. Når et menneske er så deprimert at det blir psykisk syk, og begynner med selvskading, trår myndighetene inn og tar dette mennesket inn i en lukket avdeling på et sykehus, og prøver å kurere deg fra det som vi kaller en sykdom. Han/hun ønsker å skade seg selv, vi har bevis. Når to mennesker av samme kjønn ønsker å gå inn i et samliv, så ønsker de også å skade seg selv. Ved å gå inn i et samliv av samme kjønn, vil et menneske skade sin sjel, sitt hjerte og sin kropp. Dette er tegn på selvskading av spirtuell karakter. Islam går så langt at de ikke bare tenker på vår fysiske og psykiske helse, men Islam tenker også på vår spirituelle helse. Tross denne kroppen vi lever i, vil kanskje leve i 90 år, men vår sjel vil leve evig. Derfor er Islam opptatt av hvor vår sjel skal leve sitt evige liv.

Vi vet at sykdommer er smittsomme

Sykehus er her for å helbrede folk fra sine sykdommer og lignende. På samme måte, kan man si at vaner og kvaliteter også smitter over på andre mennesker, de man omgås mest. På både godt og vondt. Islam er klar over mennesker blir påvirket av andres vaner og kvaliteter. Det er derfor det ofte presiseres at vi må omgås mennesker som har gode mennesker, slik at vi slipper å internalisere en dårlig vane / norm / kvalitet. Dersom et narkotisk middel blir legalisert, vil det øke bruken av det middelet. Dersom en dårlig, vane / kvalitet blir legalisert, vil det øke blant mennesker i det samfunnet. Dersom en immoralsk handlig blir legalisert, vil det øke i det samfunnet. Islam ønsker ikke at et menneske skal bli sykt. Islam ønsker at en sykdom ikke skal spre seg i samfunnet. Dersom en person har en sykdom som det er smittefarlig, vil han inn på et lukket rom, hvor legene gir han anti-middel mot sykdommen. Han/hun får ikke gå ut av rommet før den sykdommen er kurert. De legene, sykepleierne som besøker han må ha på seg spesiel type tøy slik at de ikke blir smittet. Når den syke person har fulført sin kur, og kurert kan han/hun få gå ut av det lukkede rommet.

Følelser er veldig skiftende

Den ene dagen er vi forelsket i en person, to uker senere er vi ikke forelsket i samme person. 1 år etterpå er vi forselsket i en annen person. Bare siden vi er føler at vi vil være i hjemmet til en vi liker, er det ikke slik at det er greit, bare fordi vi føler det. Den andre personer ønsker kanskje ikke å ha oss på besøk i det hele tatt. Kanskje han/hun misliker oss, og vil ikke ha noe med oss å gjøre. Vi kan ikke gjøre som vi føler bare fordi at da får vi viljen vår. Dersom det ikke hadde vært noen regler, og alle kunne gjøre som de øsnket, hadde det vært tydelig kaos overalt. Reglene som blir lagd i et samfunn, blir lagd for å beskytte menneskene i samfunnet. Totalt anarki, der alle gjør det de vil, vil folk drepe hvem de vil pga sykelig sjalusi, eller uvennskap, uten å måtte stå til ansvar ovefor en domstol. Nesten som en borgerkrig hvor alle er mot alle. Vi kan ikke si “har du lyst har du lov”. Tenk om jeg har lyst til å drepe et annet menneske? Er det greit siden jeg har lyst til det? Tenk om jeg ønsker å ta over en slektnings eiendom bare fordi jeg har lyst på mer eiendom. Er det greit, siden jeg har lyst til det? Noen ganger så blir jeg sint på en venn, er det greit at jeg gir han/hun en ørefik bare fordi jeg har lyst til det? Selvfølgelig kan man ha lyst til mye, men vi utfører det ikke, siden det ikke er en akseptert norm. Det er ikke love å drepe andre mennesker, ta over andres eiendom, eller gi ørefik til andre. 

Foreldrene bestemmer

Når foreldrene våre har klare begrensninger på når vi må ut og inn, legge oss, tv tid, internett tid, og hvem vi omgås, hva vi gjør og lignende, kan vi til tider være uenig med de reglene de har satt. “Mamma er så streng”, kan en tenåringsjente si, når hun må komme hjem tidlig. Selv om tenåringene mener at foreldrene er superstrenge til tider, så er de fleste klar over at deres foreldre er glad i dem. Vi kan sammenligne dette med vår skaper Allah (Gud). Allah elsker oss mer enn 70 mødre tilsammen. Bare for å sammenligne. Uansett hvor sint en mor er på sin datter, vil hun aldri be henne gjøre noe som er dårlig for henne. De kan være uenige om reglene men vi alle vet at en mor elsker sitt barn mer enn noe. På samme måte, så er det med vår skaper, Han elsker oss mer enn 70 mødre tilsammen. Når han har lagd regler for oss, er det av pure kjærlighet for oss. En bil kan ikke reparere en annen bil. Bare ingeniøren som designet bilen og han som lagde den, kan reparere bilen. Skaperen av mennesket er Allah (Gud). Siden Han har skapt oss, vet han best hvordan maskineriet vårt fungerer best. Hva det må unngå for å oppnå mye bra og hvilket miljø vi vokser best i. Når han lager regler for oss og ønsker å stoppe oss fra immoralske handlinger, er det av pure kjærlighet. Han ønsker ikke at vi skal destruere vår sjel og vårt hjerte. Derfor for å hjelpe oss å finne veien tilbake til Han, har Han sendt oss koranen. Det er en handling av ren barmhjertighet overfor oss. Så sender han oss denne veiledningshefte (brukerguide – koranen) via en som har perfektuert alt som står i den. Han viser oss via Profeten Muhammads (fred være med han) liv at det er mulig at et menneske kan følge denne veiledningen.

Regler og retningslinjer hindrer kaos

Ikke bare for kroppen og psyken, men også for sjelen. Ellers kan det henne at den blir korrupt. Dersom det skjer vil vi ikke ende på et fint sted etter døden for evigheten. Siden Allah har skapt oss, vet han best hva som er bra for oss og hva vi trenger, samt hva som kan være årsaken til at vi blir korrupte. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå dette budskapet. Aameen.

dawa is a an art, dealing with heartsWhen inviting others to Islam, it is important that we don’t scare others away. By telling the hard-core truth, at every start. The dai most talk such sentences he/she thinks will touch hearts. By slowly make people think and evaluate their life, where they are heading, and where they can be. Same people are motivated by positive talk/scary talk/inspirational talk, but at different times in their life. If we tell an already depressed person, you’re going to hell (scary talk), he/she will be more scared, probably too depressed to change. Hence he/she needs to be inspired with motivational positive talk.

Give Insight In Their Situation

An arrogant, wicked evil person, might carry on his works if we don’t scare him/her of the punishments. So maybe a tad more talks about how big Allah is (rehman/jabbar). Even the Quran speaks about everything in saying if you do this you will go to hell. The sentence after is positive, but if you do this you’ll go to paradise. Or vice versa. Allah’s speaking like this is of His Wisdom. Maybe to scare people from doing wrong without them loosing hope in Allah’s forgiveness. If they do good, no matter what happens in dunya, they will attain a good hereafter. If they do evil in dunya, no matter the outcome here, there hereafter will be full of punishments.

They Might Persist In Their Wrongdoing

Prophet Muhammad pbuh always changed his dawa style according to the one he was addressing. We are different, and get scared or inspired/motivated differently. Once there was a man at the door of the Prophet pbuh. His wife Aisha raa came to tell him pbuh who it was. He pbuh said, this is an evil person. When he came inside and they talked together he pbuh was nicer than he usually is with other people. After the man went, his wife Aisha raa was curious of why he pbuh was so nice to him, when he was so evil. He pbuh said because if he would be harsher, that person because of his evilness, could harm his pbuh, by telling evil stories to others, and helping them get spread easily. So to protect himself pbuh had to be nicer. We also know by another hadith that we can`t be to harsh with evil people. Or else they will just persist in their wrongdoings. Do you remember the hadith about the man who killed 99 people. He killed the monk that told him he had no chance for forgiveness. In Islam there is always a way back, because of Allah’s vast forgiveness.

Understand The Audience

When a dai says yes to speak in a gathering in different countries, he/she has to find out something about the audience to know what to say or how to say something, or what needs to be thoroughly explained, what are their issues/problems, what are their good qualities. This is psychology. A dai can`t give examples of entrepeneurs in a gathering of doctors. They won`t relate to it. And the vice versa. To touch hearts we have to talk about something that catches their attention and will keep them listening and focused at the same time touch their heart to help them change for the better. It is not easy. But most dais are doing an excellent job. Ma sha Allah. May Allah give them aafia and barakah in their lives and success in their work for Allah. Aameen. For us to give the same dawa to everyone, everyone had to be the same. We know that we are all different. So we have to adjust the sail according to where we want to go.

love for the sake of allah - 1People say that those whom doesn`t have friends is the most poor person that he/she can be. That is true but an even poorer person is the one whom is surrounded by friends who direct her/him to bad deeds. In my opinion it is better to be without any friend than being with the wrong friends that can misguide you.

Mostly young people are often naive and think that if some people want to get to know them, they`ll be the best buddies to them. Yet often, a lot of people make friends because they want something out of the other person. It could be info, it could be a want to hurt them, or it could be something else. We can try to be careful with whom we befriend. Especially on the internet. Even though you “know” the other person, you don`t know their intentions. Don`t be in a hurry to open up about everything that is happening in your life. A good way of telling if they are your true friends, if possible, is to test them to see how reliable they actually are. The worst thing anyone can experience is that someone you thought to be your best friend is actually your enemy. It doesn`t take too long before some people quarrel about something. If they aren`t that mature, they can easily hurt you by sharing your personal information with others to humiliate or ridicule you. Once something bad is shared on social media, everyone knows within hours. It is very hard to undo that. One test to check if someone is true to you, is how they behave when they are angry at you. If they are loyal to you then, they can be a friend to keep. An hadith from muslim says that Prophet Muhammad pbuh says we should not be to kind to our friends and to mean to our enemies, because our enemies can become our friends and our friends can become our enemies.

love for the sake of Allah - yasmeen mojahedAlthough one thing is for sure, if you are on the deen and trying to practice Islam, you are not friendless. Those that love each other for the sake of Allah are those that will be joined under the Throne of Allah on the Day of Judgement. Love for Allah is selfless. You guide and help others not to gain something, but rather for the sake of Allah. If they stop you from doing something bad, it is because they don`t want you to end up in hell. And when they guide you to something good, it is because they want you to join them in Paradise. If and when you have people who love you like this, you will never feel alone or abandoned. No matter where on earth you live, you will feel like you’re a part of a brotherhood/sisterhood that wants you to succeed, not only in dunya but though especially in the akhirah. These friends are priceless. No amount of money, gold or silver can replace them. They are pure and sincere. You can`t find a better friend. Someone whom cares about where you are going to spend your eternity and guides you to achieve it, really cares about you. The hereafter is forever. Wouldn`t you want your home in a place that is forever to be pleasant for you? If you care about you soul, you will. We all know the life on this earth. The difficulties, depressions, misery. Therefore someone whom wants you to live in eternal bliss, can`t be evil. I have yet not found any better friends that those whom guide me to do good and stops me from doing evil. May Allah join us with those we love for the sake of Allah on Judgement Day and in Firdous, and may Allah raise our ranks as much as his rahma is endless. Ameen summa ameen.

 

 

deen, dunya 1It`s important that we don`t forget where we came from. Often you see people having nice cars or clothes and they are like in heaven 9 because it. That is a good thing and a bad thing. If you can afford it, yes buy the things you need, but there is no need to be extravagant. Don`t overdo it. That rule should be applied in every aspect of our life.

Sometimes you know people achieve a lot of success. Like new car, great job, beautiful wife/husband etc. If we don`t use these things to make our akhirah better, they are of no use. For instance, you use that nice car and go to mosques nearby and far away, to join the salah and other of their activities. The same car can also be used to go clubbing at parties. You have this great job, where you are making a difference by helping people in need. Or it could cause you to work that you forget the salah in the day. You may have a beautiful wife/husband that may treat you like a treasure, but are they making you come closer to Allah or making you skip the salah and other important obligations you have as a muslim/muslimah. Your spouse can be your ticket to hell or jannah. It`s in your own hands. Are you making choice that bring you closer to Paradise, or are you too much occupied in this world. We are not going to be here forever. Are you going to choose deen over dunya or dunya over deen? What you choose today, is going to affect the rest of your life, and maybe eternity. Be wise ❤ ❤

Some people think that the world has had so much progress. We are living in the 21 century and have the newest technologies. Different countries are so behind us in the west. Life is so much easier and better now than what it was before. What we see as a progress could also be regression. Just think. People living in asia or africa. They may not have and iPhone, iPad, Facebook, twitter or laptop, but they have each other. When we see these children they have the brightest smiles and are laughing and hugging each other. If you see the same age group in any country in the west, most of them are busy with their iPhone, Samsung and forget the most important stuff, just to talk together and be present in the moment.

deen, dunyaAnother point I would want to emphasize is what kind of society are we living in. Is it as advanced and good as we think it is? There is more cases of people who are depressed or suicidal and an increasing number of people with mental diseases. We have everything materialistic but not that much tranquility/sakina. Family structure has changed. Lesser joint family system. More people who live alone and are lonely. People are busy with their stuff and think that they have it all. If we look back in time when the Prophet pbuh lived he and the following generations of tabieen after him pbuh they experienced real contentment in their life. They didn`t own that much but were rich of heart. They had better manners than what we do nowadays. They had faith like a rock, nothing could move it, with firm believe in the afterlife. They maintained good relations with their relatives. Families lived together. They were people of great character. THEY had it all.

It all depends of the set of values that are important to you. What we see as development could actually be regression. To achieve those heights as the sahaba and tabieen we need to go back to our roots. We need to choose deen over dunya. Only then will we prosper in this world and the next. May Allah help us and guide us. Ameen summa ameen.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.