Når fotball-dommer kan få rødt kort

Det er i NRK nevnt om en etnisk norsk dommer som opplevde dytting på slutten av kampen.NRK sin skildring av saken var kanskje litt forutinntatt. Jeg er enig i at vold ikke er lov, og bør ikke tillates. Men er det noen som overprøvde hvorvidt dømmingen til den etniske norske ungdommen var korrekt? Det blir… Continue reading Når fotball-dommer kan få rødt kort

Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk

I noen jobber og yrker er profesjonsetikken nedfelt i lovverk. For eksempel helsepersonell-loven. Her reguleres helsepersonell sitt personlige ansvar i krav av det yrket de representerer For eksempel leger og sykepleiere. Andre yrker som det kreves høy grad av etikk er advokater og politi-ansatte. Tenk dere et samfunn som er bygd av dårlig etikk og… Continue reading Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk

Endre et samfunn bygd av bestikkelser – tar tid

Når et samfunn har hatt bestikkelser i all arbeidsprosesser i flere år. Både private og offentlige. Så tar det tid å rydde. For å skape en riktig etikk i arbeidsprosesser. Pakistan 's leder Imran Khan har startet prosessen. Måtte Allah gi han hjelp og baraqah slik at han fullfører jobben. Aamen. Så kan det tenkes… Continue reading Endre et samfunn bygd av bestikkelser – tar tid