You are currently browsing the tag archive for the ‘Rules’ tag.

In Islam, family is important. We know for a fact, if we manage to make healthy homes, we will raise healthy people, who doesn’t lack anything. They become healthy contributors to the community. A house with much fighting, where basic rules of Islam are not followed, and prohibitions not respected, lose the baraqah in their home and lives. 

Great Asr In Speech

The same similtude, can be drawn towards the dawah / islah of many muslim leaders. If they discuss about each other on forums, youtube etc, speaking bad, because of their differences of practising the same madhab as them, they are making a great mistake. Often where people fight often, their baraqah is taken away. If muslim leaders often engage in such talks, to talk against other, so themselves don’t lose followers. It will derive them of the baraqah in their work. The leaders are supposed to have great asr in their speech, that is supported by qualitative deeds of wisdom. When they say anything, it should, and will have an effect on the listeners. 

Don’t Go Pro, Before You Master The Basics

Less than 20 % of the ummah, is following the basic guidelines of Islam, rules and prohibitions. For the leaders to talk about sweetness of iman, khusho, ihsan, with people who don’t even pray everyday, is ineffectively. They need to talk on the level their followers are on. If most people have, difficulties to follow basic rules, we can’t think that “following pro rules, like the khazane of more” will motivate them. It’s like teaching children on a university level. It just won’t be understood.

Striving With Basics

The ummah, that have trouble with the sin of the tongue, heart and private parts,  won’t be motivated by always talking about paradise, and it’s joys. Leaders need to make surveys to find, what people are striving with. When people will understand why it is important to protect tongue, heart, private parts from sinning, only than they will be able to protect themselves. 

When Does Students Learn Best?

I have seen many mosques, where many sins of tongues and hearts can be seen, even in those who attend regularly, and are seen as pious because of some deeds. If we want our muslims to get to higher obedience of islam (university level in private) lets make sure, we must make sure they are following the rules and prohibitions in public and private, that were taught to them in kindergarden, high school, college, before they  can reach the university level of Islam. Because the test in mosque, doesn’t tell us if they are practising what they learned at home or with their friends. Before every teacher starts a course, he / she spends the first days, to understand the level of the attendees. This is because, the students will only learn best, when teachers teach from the level the student has. If it’s too easy or too difficult, this will have a negative effect on the progress of the student. And first and foremost, instill the godfear in people, Allah sees us. When we are talking with our friends, family and others. Allah is recording us. Without the right amount of godfear, no muslim teacher, will ever have a good student. No matter how many A’ he get on every test. Since the teacher can’t go home with his student, the result of test is only seen by Allah, when he is private. That is priority 1. Ya Allah, make it easy for muslim leaders to make surveys of their followers taqwa, so they can help them raise their obedience to Allah, and protect themselves from the fire. And instill a sufficient amount of godfear in us, so we protect ourselves from hidden sins too.  Aameen. 

At work, if we follow the guidelines the manager makes. Do a good job, and support our colleagues, most people will get a raise (wages) and position. The same similtude can be drawn for a believer and Allah. When a believer follows islams guidelines. And prevents oneself from prohibitions, the believers ranks are raised, rewards of good deeds are increased, supplications are answered, Allah becomes a friend. Do you think a manager would listen to a rebellious employee? No. Neither will our Creator. Allah listens and responds to every dua. But the obedient believer have a greater answer, not only does Allah answer their prayers, He also supports them all the time. Ya Allah, grant us to win the struggle in becoming Your friend. Aameen.

moralens voktere, vekt, etikk, ethics, right, wrongHomofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår jeg noe av Allah`s hikmah (wisdom) bak dette. Jeg skal prøve å forklare det her.

Både kristne og muslimer har forbud mot homofili i sin religion.

For at menneskeligheten skal få reprodusere seg, trenger man en mann og en kvinne. To personer av samme kjønn kan ikke skape et barn. En gang for flere år siden møtte jeg en mor med sin datter i en butikk. Når jeg så de i kø ved kassen, så jeg at datteren hadde tydelige kutt-merker på begge armene. Det virket ikke som at hun ønsket å skjule det heller, siden hun hadde ganske korte armer på t-shorten sin. Det finnes mennesker som blir veldig dypt deprimert. For noen blir det et større problem, da de starter med selvskading. Denne personen var en av de. Hun hadde kuttet seg flere ganger på begge armene. Tydelig tegn på røde arr. Ofte når man ser et menneske, er det ikke så lett å se om de har noen form for sykdom. Alle sykdomstilfeller planter seg ikke i det fysiske. Når et menneske er så deprimert at det blir psykisk syk, og begynner med selvskading, trår myndighetene inn og tar dette mennesket inn i en lukket avdeling på et sykehus, og prøver å kurere deg fra det som vi kaller en sykdom. Han/hun ønsker å skade seg selv, vi har bevis. Når to mennesker av samme kjønn ønsker å gå inn i et samliv, så ønsker de også å skade seg selv. Ved å gå inn i et samliv av samme kjønn, vil et menneske skade sin sjel, sitt hjerte og sin kropp. Dette er tegn på selvskading av spirtuell karakter. Islam går så langt at de ikke bare tenker på vår fysiske og psykiske helse, men Islam tenker også på vår spirituelle helse. Tross denne kroppen vi lever i, vil kanskje leve i 90 år, men vår sjel vil leve evig. Derfor er Islam opptatt av hvor vår sjel skal leve sitt evige liv.

Vi vet at sykdommer er smittsomme

Sykehus er her for å helbrede folk fra sine sykdommer og lignende. På samme måte, kan man si at vaner og kvaliteter også smitter over på andre mennesker, de man omgås mest. På både godt og vondt. Islam er klar over mennesker blir påvirket av andres vaner og kvaliteter. Det er derfor det ofte presiseres at vi må omgås mennesker som har gode mennesker, slik at vi slipper å internalisere en dårlig vane / norm / kvalitet. Dersom et narkotisk middel blir legalisert, vil det øke bruken av det middelet. Dersom en dårlig, vane / kvalitet blir legalisert, vil det øke blant mennesker i det samfunnet. Dersom en immoralsk handlig blir legalisert, vil det øke i det samfunnet. Islam ønsker ikke at et menneske skal bli sykt. Islam ønsker at en sykdom ikke skal spre seg i samfunnet. Dersom en person har en sykdom som det er smittefarlig, vil han inn på et lukket rom, hvor legene gir han anti-middel mot sykdommen. Han/hun får ikke gå ut av rommet før den sykdommen er kurert. De legene, sykepleierne som besøker han må ha på seg spesiel type tøy slik at de ikke blir smittet. Når den syke person har fulført sin kur, og kurert kan han/hun få gå ut av det lukkede rommet.

Følelser er veldig skiftende

Den ene dagen er vi forelsket i en person, to uker senere er vi ikke forelsket i samme person. 1 år etterpå er vi forselsket i en annen person. Bare siden vi er føler at vi vil være i hjemmet til en vi liker, er det ikke slik at det er greit, bare fordi vi føler det. Den andre personer ønsker kanskje ikke å ha oss på besøk i det hele tatt. Kanskje han/hun misliker oss, og vil ikke ha noe med oss å gjøre. Vi kan ikke gjøre som vi føler bare fordi at da får vi viljen vår. Dersom det ikke hadde vært noen regler, og alle kunne gjøre som de øsnket, hadde det vært tydelig kaos overalt. Reglene som blir lagd i et samfunn, blir lagd for å beskytte menneskene i samfunnet. Totalt anarki, der alle gjør det de vil, vil folk drepe hvem de vil pga sykelig sjalusi, eller uvennskap, uten å måtte stå til ansvar ovefor en domstol. Nesten som en borgerkrig hvor alle er mot alle. Vi kan ikke si “har du lyst har du lov”. Tenk om jeg har lyst til å drepe et annet menneske? Er det greit siden jeg har lyst til det? Tenk om jeg ønsker å ta over en slektnings eiendom bare fordi jeg har lyst på mer eiendom. Er det greit, siden jeg har lyst til det? Noen ganger så blir jeg sint på en venn, er det greit at jeg gir han/hun en ørefik bare fordi jeg har lyst til det? Selvfølgelig kan man ha lyst til mye, men vi utfører det ikke, siden det ikke er en akseptert norm. Det er ikke love å drepe andre mennesker, ta over andres eiendom, eller gi ørefik til andre. 

Foreldrene bestemmer

Når foreldrene våre har klare begrensninger på når vi må ut og inn, legge oss, tv tid, internett tid, og hvem vi omgås, hva vi gjør og lignende, kan vi til tider være uenig med de reglene de har satt. “Mamma er så streng”, kan en tenåringsjente si, når hun må komme hjem tidlig. Selv om tenåringene mener at foreldrene er superstrenge til tider, så er de fleste klar over at deres foreldre er glad i dem. Vi kan sammenligne dette med vår skaper Allah (Gud). Allah elsker oss mer enn 70 mødre tilsammen. Bare for å sammenligne. Uansett hvor sint en mor er på sin datter, vil hun aldri be henne gjøre noe som er dårlig for henne. De kan være uenige om reglene men vi alle vet at en mor elsker sitt barn mer enn noe. På samme måte, så er det med vår skaper, Han elsker oss mer enn 70 mødre tilsammen. Når han har lagd regler for oss, er det av pure kjærlighet for oss. En bil kan ikke reparere en annen bil. Bare ingeniøren som designet bilen og han som lagde den, kan reparere bilen. Skaperen av mennesket er Allah (Gud). Siden Han har skapt oss, vet han best hvordan maskineriet vårt fungerer best. Hva det må unngå for å oppnå mye bra og hvilket miljø vi vokser best i. Når han lager regler for oss og ønsker å stoppe oss fra immoralske handlinger, er det av pure kjærlighet. Han ønsker ikke at vi skal destruere vår sjel og vårt hjerte. Derfor for å hjelpe oss å finne veien tilbake til Han, har Han sendt oss koranen. Det er en handling av ren barmhjertighet overfor oss. Så sender han oss denne veiledningshefte (brukerguide – koranen) via en som har perfektuert alt som står i den. Han viser oss via Profeten Muhammads (fred være med han) liv at det er mulig at et menneske kan følge denne veiledningen.

Regler og retningslinjer hindrer kaos

Ikke bare for kroppen og psyken, men også for sjelen. Ellers kan det henne at den blir korrupt. Dersom det skjer vil vi ikke ende på et fint sted etter døden for evigheten. Siden Allah har skapt oss, vet han best hva som er bra for oss og hva vi trenger, samt hva som kan være årsaken til at vi blir korrupte. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå dette budskapet. Aameen.

you are good enough, dont let anyone tell you otherwiseA home should be a place where everyone has sanctity. There is a huge different in being a place where you are tolerated instead of being a place where you are celebrated. A place where we accept each other, where we can be just as we are, without having people who always pinpoint something wrong in you. The parents are responsible to help children develop positive attitude towards their siblings and others. When they make a positive environment for their children, a place where they practice compassion and attentive listening, without sarcastic remarks, their attitude will rub off on their children as well. To cultivate good qualities is important both in home, at school, work or with friends.  When children and family members have space to ask question without being laughed at or feel dumb, they will grow as people, and become smarter. The same goes at school or at work. As long as there is an environment where people are welcomed just as they are, without being ridiculed or humiliated for it, they will play an active part in the goals that are for the group. We often talk about how certain people can improve their lives. Those who are succesful and smart have an idea of how it worked out for their life and so they like to share their view, to help others. That is good until they somehow indirectly put other down or somehow indirectly tell them how they failed. Without creating a positive environment, any change can be difficult to maintain for a long time.

Different Understanding

Teachers especially knows what I am talking about. Picture you are a teacher for a group of teenagers. You have just been selected for the job. After a few days of teaching you understand that the class has different level in their understanding. You can`t use the same material for all of the students. You have to use different methods to teach them. Not only that. Since some of them are slow at learning and some are quicker, the slower are making more trouble in class, because they see how in-adequate they are compared to the other who are smarter. The teacher has to make a good environment for learning if they want the children to progress.

Put Aside Differences And Work For A Common Goal

The same goes for a working place. If the manager wants all the employees to make progress he has to make sure that the environment is encouraging and people enjoy working there. The employees are often different, but as long as the management is good, the environment will also be good. Which in fact means both for the students in the classroom and the employees at a working place. The management / teacher has to have certain rules, that if and when are broken, they will be sanctioned. They should not be afraid of showing a yellow card the moment they see that some people are misbehaving. The most important point is to find out the reasons behind a persons misbehaviour. Sometimes the one that is making the most trouble is the one that is being treated unfairly by others. Sometimes people indirectly exclude some, just because they are different. Here the management/teacher has to make sure that all the rules are being followed. They can say : “We don`t have to agree about everything to cooperate about a project or task at work or school”. Surely most of the places we are either in home, school or work, most of the people are very different. So we learn to put our differences aside and work for a common goal, which is a, b or c.

Compassion Will Change Your Thinking

It is so easy for those who have a succesful recipe for life, to point out mistakes in other people`s life. If they had done certain things differently everything would have been better. No. We don`t know what other people are going through. What kind of obstacles that are in their life. We can`t be indifferent to people’s struggles when they are coping with anything, without being in the same shoes. We have to practice compassion. As easy as it seem to do things differently, a bad environment won`t make it easier to change anything. It boils down to creating a good environment for learning to apply what we learn. As long as we don`t have that, it will take more time to improve, if at all possible to make any change.

O turner of hearts, keep our heart firm on your religion, deen. AllahWhen someone does some wrong to you, it is allowed in Islam to do the same amount of wrong back, though Allah likes those who forgive people more than those who want justice for their harm. There was Saudi man whom forgave the killer of his family member, if he memorized the Quran. He made that as a condition to forgive him. SubhanAllah not only did he forgive, but something good came out of it as well, that will give them reward for it til eternity. It has probably changed his heart as well. Who can have the whole Quran memorized in his heart, without it changing his/her heart for the better. SubhanAllah ❤

 

Innocently Charged

How can we know that we are eligible to an eye for an eye equality, when someone wrongs us? For example, if someone blames a student, that he got help during the exam, and he is innocent, and he gets punished for it. If it later comes out that he was charged by something he was innocent of, how will they be able to fix the damage that was made on that persons reputation, loss etc.

 

Win People`s Support

We need to be careful of not letting our bad thoughts about some people, direct us to further harm them in any way. Whether that person has to pay back the fully recompense in what he did to you, depends on your situation. If you have a pen that you have stolen from someone, and someone steals it from you too, you can not go around accusing the one whom stole it from you, because the way you got that pen, wasn`t correct according to Islam. If you had bought a pen, had the receipt and then someone stole it from you, or tried to do so, your accusations would have been valid. How can we accuse other of doing us wrong, when we ourselves haven`t followed the rules and regulation properly in accordance to the sunnah and Quran. It wouldn`t have been fair. Even if we managed to win people`s support here, we would be doomed on the Day of Judgement, when Allah would ask us, how we got that pen?

 

Can You Fix A Broken Glass

This is why it is so important for muslims to understand the fact, that for us to have blessings in a bounty, we need to follow the rules and regulations of the Quran and sunnah. If we will not do that, some way along the way, that bounty, could instead harm us or be harmful to us, because our way of earning the reward, was haram. The best way to rectify this is to ask for forgiveness, make amends, and do the right thing. A glass that is broken can`t be put together. Not everything can be fixed. As long as we make amends and pray for the people we have harmed, and ask forgiveness for them, we will be forgiven for it. It is easy to put a hole in the wall when we get angry, but fixing it after isn`t possible. It will never be the same again.

 

photo, develop, negatives, quote, lifeLet It Motivate You To New Goals

Some of these faults can happen from becoming blinded with hate and anger, and think that what happened to you was the fault of so and so. But there is one thing we often don`t realize. Allah is in charge of every one of us. He has our hearts in between his two fingers and can direct it to anything he wants. When he changes someone`s direction, no one can undo that. He made the entire universe, He is in charge, and the Most Wise. If and when something doesn`t go as we want, turn to Allah, because he is the turner of hearts, and can fix everything. He made the stars and the planets and the galaxy’s and all that is in it. I`m sure fixing our problem is a tiny job for Him who is All-Competent. Always turn to Allah. We need Him just as much when we are blessed as when we are deprived. Through His help our blessing is beneficial for us, and through His help we get directed to something better when we are deprived of what we want. Turn to Him always and you will find Him in front of you. And think Well of Him.

 

What We Decide Will Determine The Outcome

Sometimes Allah blesses us with something else than what we wanted, because he knew our potential. We don`t know what is best for us, because we don`t know as much as an atom compared to Allah whom is All-Knowing and All-Aware. The believer is blessed because whatever happens to him if it is something good, he thanks Allah. If what happens to him was bad according to him, he practices patience. Sometimes what happens to us looks like a disaster at the time, but Allah willing, He can turn it into something good in the following years. For instance loss of a family member, or a job or someone leaves us. We have two choices. Go around being miserable in years coming and being blind to everything that is going good and all the opportunities that are coming our way, or we can make new goals, start on a project or education that will open new doors for us. We are not in control of what happens to us, but we are in control of how we are going to react to it. Let it break us or let it motivate us towards new achievements. It is our choice. What we decide will determine the outcome.

If you want to compete, compete about those things that matters. Not only in your life but also in your Hereafter. Ready, set, go!

starting line, race, competition

 1. Instead of competing about things in dunya, compete about ranks in the Hereafter.
 2. Instead of making apparent others faults, conceal them, so that Allah will conceal your faults on Judgement Day, when it matters the most.
 3. Instead of beautifying your looks, improve your character, because in the end, your looks  won`t do you any good if your character isn`t well.
 4. Instead of competing about having a lot of kids, compete in teaching them good values, so that they become good people and great contributors to the society.
 5. Instead of competing about having the biggest salary, compete about having sakina in your life.
 6. Instead of bragging about how many friends you have, compete for the friends that matters, those that will join you in Jannah and help you gain it.
 7. Instead of making a show of your good deeds, make sure you have become a better person than what you were yesterday, or just the other minute.
 8. Instead of bringing others down because of envy/jealousy, try to make see the beautiful things in your own life, because we all have good things in our life.
 9. Instead of competing about having the biggest house or a brand new car, compete about attaining a house in Jannah that is close to Prophet Muhammad pbuh.
 10. Instead of competing about buying the most expensive gifts, compete about giving those things that gives the greatest impact on others life, things money can`t buy, like good values, time, knowledge that will benefit, support in bad times and righteous company.
 11. Instead of bragging about your good deeds, be afraid of the fact whether they are accepted or not, may Allah give us barakah in our lives.
 12. Instead of pointing fingers and questioning others` intention, think good thoughts about your brothers and sisters in Islam. Let your life be an inspiration, and leave the judging to Allah.
 13. When racing about doing the most ibaadah, remember that you also have a responsibility to your family, friends, relatives. In order to please Allah, make sure you don`t neglect them. We will be questioned about that also.
May Allah accept our good deeds, forgive us our faults, give us barakah in our life and join us with the righteous in this life and the Hereafter. Ameen summa ameen.

 

race, finish line, win, athletics

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.