Mat som metter – en menneskerett

Et riktig kosthold er viktig for et godt liv. Majoriteten i Norge har råd til et variert kosthold selv om mange også velger å leve usunt. Det er meldt at matprisene i Norge øker pga økning i priser på råvarene. Det kan bli et økonomisk problem for flere husholdninger. Men det jeg ønsker å snakke… Continue reading Mat som metter – en menneskerett

Hva bestemmer popularitet?

Av Pakistan sine 220 millioner innbyggere, er 97% muslimer. I islam er rasisme ikke tillatt. Religionen sier at mennesker er like bortsett fra de som er gudfryktige, de er høyere i rang enn andre. Til tross for dette er det mange i samfunnet som opplever rasisme pga farge. Dette viser seg også i reklame. Både… Continue reading Hva bestemmer popularitet?

Idretttslag : et inntekts- eller utgiftsspøsmål

Ofte når en tenker på idrett for barn og ungdom, har media lenge satt søkelys på at jenter ikke deltar i idrettslag. Kanskje pga skeptiske innvandrerforeldre. Men vi glemmer en annen side av medaljen som statsråd Abid Raja har belyst. Nettopp innvandrergutter og ungdommer med foreldre som har dårlig råd. De har kanskje flere barn.… Continue reading Idretttslag : et inntekts- eller utgiftsspøsmål

Kjøpspress – barn med rike foreldre

Mange barn og ungdom opplever enormt kjøpspress fra venner og medelever. Det har vært barn som har ønsket å ta sitt liv pga dette. I andre land løses dette problemet med skoleuniform. Slik som i storbrittania. Men det kan jo hende at barna bruker dyre accessories som klokke. smykker og tlf likevel. Bloggere blogger om… Continue reading Kjøpspress – barn med rike foreldre

Hvordan bli kvitt fattigdom?

Et velferdssamfunn tar ansvar for velferden til innbyggerne. Et trygghetssystem sosialt og helsemessig Islam støtter tanken om at de rike betaler skatt. Når almissen (zakat) skal beregnes skal det være 2.5% av det en har av kapital (et helt sammenhengende år).Hvor mange av bamefamilier / syke / aleneforsørgere greier å sette av en sum penger… Continue reading Hvordan bli kvitt fattigdom?

Utdanning i Pakistan – uten penger?

Først og fremst så er det vanlig at barna blir sendt på privatskoler, som selvfølgelig krever betaling. Deretter blir undervisning lagt opp slik at eleven blir nødt for å ta privat-undervisning (tution) etter skolen. Dette krever også betaling. De som driver privatundervisning er lærere fra samme skole / undervisning. I tillegg til det kommer koran-skole.… Continue reading Utdanning i Pakistan – uten penger?