Some Thoughts About Issues In Marriages

"Life-partners should have a faithfulness towards each other that no one can challenge. Whether male or female, or a member of the family, or a person at the work, or at the mosque. In the world outside people will say and do all sorts of things of all sorts of motives; often they try to… Continue reading Some Thoughts About Issues In Marriages

Ingen greier å være like rettferdig som Seerat-un-Nabi!

De fleste har noe kunnskap om rettighetene sine i Islam. Men hvilke rett andre har over dem skaffer de ikke nok informasjon om, for å leve etter. Som feks at menn sier for å plage sin fiance at de skal ha fire koner. Men de tenker ikke på det faktum at ikke et eneste menneske… Continue reading Ingen greier å være like rettferdig som Seerat-un-Nabi!