You are currently browsing the tag archive for the ‘Prophet Muhammad (PBUH)’ tag.

Whoever starts a good practice in Islam that is followed after he is gone, there will be written for him a reward like that of those who do it, without that detracting from their reward in the slightest. Whoever starts a bad practice in Islam that is followed after he is gone, there will be written for him a burden of sin like that of those who do it, without that detracting from their burden in the slightest. 

Flere forstår ikke. Kleskoden hjemme er ikke den samme som på jobb. Kleskoden med din ektefelle er ikke den samme som med non-mahram. Kleskoden med venner er ikke den samme som på fest. Kleskoden med sine egne barn er ikke som kleskoden når du har besøk, Kleskoden med det samme kjønn er ikke det samme som med motsatt kjønn. Kleskoden når vi ber er ikke den samme som når vi er på toalettet. Kleskoden når vi er med vår nærmeste er ikke den samme som når man treffer noen ukjente. Akkurat det Islam sier også. Muslimer selv gjør det vanskelig for praktiserende å praktisere sin religion. Istedet for person-angrep, er det viktig at vi er modne nok til å skille sak og person. Ellers vil vi aldri nå frem til folk, når vi gjør noe som er tillatt i Islam til haram. Da gjør vi det vanskeligere for folk å leve etter Islam. Hvis noen velger å ikke praktisere noe som er tillatt i Islam, trenger ikke de å lage restriksjoner for andre for det som er tillatt. Det er sunnah for de i ekteskap å pynte seg for hverandre. De som istedet velger å være casual kleskodeks hjemme og pynte seg på en utfordrende måte når de går ut av hjemmet. De følger ikke Islam eller sunnah. Mellom flere alternativer som er tillatt, valgte Profet Muhammad fvmh alltid det enkleste. Hvor står vi hen ift dette? Hvis ungdommen blir usikker på hva som gjelder, lager vi mer trøbbel for de enn vi aner. Ya Allah, gjør dette enkelt for oss. Aamen

Hvilke Tonefall En Snakker?

Vi snakker ikke i samme tone med vår ektefelle som vi gjør med en ukjent. Vi snakker ikke i samme tone med våre venner som våre barn. Vi snakker ikke i samme tone med vår familie som vi gjør med vår sjef. Vi snakker ikke i samme tone med våre kolleger som vi gjør med vår imam. Det at man tilpasser hva man skal si og hvordan man skal si det til den personen en snakker er jo helt vanlig. Dersom denne grenseforståelsen ikke er forståelig og en begynner å blande toner med forskjellige personer, der de ikke hører hjemme, vil en gå over grenser som ikke er tillatt, ifølge normer og verdier i samfunnet.

Sammenligne Ekteskapet Med En Is

Dersom du har en is, går du ikke i barnehagen og nyter den, med tanke på de stakkars barna som har lyst på en, men er totalt avhengig av sine foreldre for å få en is. Dersom du har en is, og sitter på kafeteriaen på Universitet og nyter isen din, vil de andre studentene bli fristet til å skaffe seg en is, men selv om de er i riktig alder, er det ikke sikkert at de har råd eller nok inntekt for at det skal være mulig. Dersom du har en is og går spiser den i moskeen, der det finnes en blanding av mennesker, noen har en ødelagt is, noen har kranglet med sin is og noen har lyst på en is, men har ikke funnet den rette. Dersom du nyter denne isen foran de andre i moskeen, vil det være en fristelse for de andre som ser deg nyte den. Til tross for at noen andre har en is, kanskje er den bedre enn din egen også. Dersom vedkommende ikke er klar over hvor fin is de selv har, og faller i den fellen at de begynner å sammenligne sin is med andres is, så vil de aldri være tilfreds med de de har. Og alltid se andre som har bedre is enn de selv. Det er derfor Allah sier, at når du ser en annen har noe som er bedre enn det du har, se på en som har mindre enn det du har. Siden det vil gjøre deg takknemlig overfor Allah over hva Allah har gitt deg. Dersom vi ser på de som har noe bedre enn oss hele tiden, vil vi aldri være fornøyd med de vi har, uansett hvor flott og kompatibelt det er for oss. I disse tre eksemplene ser vi at et menneske lager fristelser for andre når han / hun nyter sin is foran andre som pga en eller flere årsaker ikke har det samme som den personen eller ikke er klar over hvor godt det den personen selv har er for den personen. Uvitenhet om sin egen velsignelse, gjør at vedkommende ikke setter så stor pris på den.

Uklare Grenser Og Grenseoverganger

I disse tre eksemplene av forskjellige kleskodekser ift situasjonen og forskjellig tonefall ift relasjonen eller bekjentskapet til dem en snakker med og eksempelet om ekteskapet som lager fristelser for andre som ikke har mulighet til det samme selv. Eller er selv klar over hvorledes de er velsignet i sitt eget liv. Dersom grensene ikke praktiseres. Dersom det ikke finnes regler for interaksjon mellom disse menneskene. Dersom en eller flere går rundt viser feil kleskodeks ift hvem vedkommende snakker med. For eksempel å vise kleskodeks som tilhører til ektefelle til andre venner eller familie. Eller at en lager fristelser for andre pga en spiser isen foran andre, som gjør at de andre blir fristet. Eller at en snakker på en fristende måte til en som blir påvirket på en negativ måte av det. Dersom vi ikke har selvkontroll og passer på disse grensene, kan det skje masse skade. Skade for de interaksjonen vi har med andre uten klar grense. Om vi her trekker fram Islam, er det en grunn til at både menn og kvinner skal oppføre seg forskjellig, kle seg forskjellig og snakke med en annerledes tonefall, utifra hvem de snakker med. Disse klare grensene i Islam er ikke her for å begrense oss og sette oss i fengsel. Alt er ulovlig. Disse grensene er her for å beskytte oss og de andre vi har kontakt med slik at ingen blir skadelidende av interaksjoner uten grenser. Dersom vi har kontroll på grensene ift dette vil vi skape mindre fristelser for andre. Og dermed unngå at flere mennesker begynner å synde. De prøver å stjele en is, eller kapre den innimellom fordi den høres så god ut, når de ikke har en selv. Eller at man utnytter andre på en slik måte at det ikke finnes noen grenser. Rett og slett siden en selv ikke får tilfredsstilt sitt behov. Eller at en ikke har selvkontroll pga alle fristelser en møter hele tiden, når en går ut. Dette går igjen utover hele samfunnet. Det finnes kultur og det finnes ukultur. Dårlige normer praktiseres kanskje i enhver kultur, men det er ikke til fordel for samfunnet eller familie-livet til de som bor i det landet. Det er nettopp derfor vi trenger visse regler for hvordan slike normer skal praktiseres. Ya Allah, gjør det enkelt for oss å følge de normer som Islam har lagd, slik at vi kan beskytte oss selv, våre familier og hele samfunnet i landet vårt. Aamen.

Straffeloven har ifølge lovdata.no 31 kapitler. Første Kapittel handler om straffelovens virkeområde. Andre Kapittel handler om legal-definisjoner av ord og uttrykk som blir brukt i denne loven. Når en skal tolke en paragraf, er det derfor ikke fritt frem hvordan den skal forstås. Lovens første og annet kapitler forklarer oss når loven skal og kan bruke og definisjon av ord og uttrykk i loven. Ikke nok med det. Ofte må en inn i forarbeidene til loven. Finne ut hva er hensikten bak hver paragraf. For nærmere fordypelse må en lese stortingsmeldinger hvor det står side opp og side ned om hvilke ord og uttrykk som skal legges til grunn for forståelsen. Hvilke momenter for hvert ord, eller begrep eller emne. Samt om det er åpent for bruk av skjønn eller ikke. Og fordelingen av vektleggingen av de ulike momentene blir også beskrevet. Hver paragraf forklares grundig. Så mye må en kunne for å forstå straffeloven. Norges lover har flere hundre sider med lover og paragrafer. I Norges lover finnes det også paragrafer som er opphevet som kun har vært gyldige en bestemt tid, eller blitt erstattet av andre paragrafer. For å forstå straffelovens paragrafer fordyper vi oss så mye, for at vi ikke skal misforstå hensikten med en paragraf, og sette grunnlag for feil-tolkning, som kan føre til at noen blir straffet uriktig. En jurist må sette seg grundig inn i dette, for å hjelpe enkelt-mennesker som ikke har forståelse for dette.

Nesten 99% Av Befolkningen Har Gått Så Skole

Finnes ikke analfabeter her, heldigvis. På tross av denne forståelsen av Norges lover, er det flere journalister, politikere, enkelt-mennesker som tar en bokstavelig tolkning av Quranen og sier dette er Islam. En lov som mennesker lager (straffeloven) er så vanskelig å forstå at vi trenger kyndig hjelp av en jurist. Mens en lov (lover) fra Quranen som er Skaperen (Gud) sine egne setninger og vishet. Tror vi at vi kan forstå med en bokstavelig forklaring? Selv når Quranen er på et annet språk enn vårt opprinnelige språk, tror mange at de ikke trenger hjelp til å forstå. Når vi er totalt avhengig av at den som oversetter er flink til å oversette slik at det blir helt korrekt forståelse. Vi vet med hånden på hjerte at ethvert menneske med lite samvittighet kan snu ethvert budskap og presentere det som det totalt motsatte, og dermed gjøre om det ekte budskapet, slik at det ikke er sant lenger. Det vet de som jobber med tall og statistikk. Politikere bruker slikt for å bortforklare store tall og små tall til sitt parti sin fordel.

Vi Har Et Ord-Fattig Språk

Det norske språket er ikke så rikt. Dersom vi sammenligner med arabisk kan samme ord ha opptil flere betydninger utifra hvordan små forskjeller i hvordan det skrives. Ikke nok med det. Det arabiske skrift-språket Quranen er skrevet i, er skrevet på gammel arabisk. Dermed må ord forstås utifra den tiden den ble sendt til Profeten (fred være med han). Å kunne arabisk slik det er idag er ikke nok for å tyde en setning fra Quranen. I tillegg så bruker Allah ord og uttrykk fra Allah’s perfekte Vishet, som vi ikke kan forstå på egenhånd dersom han ikke forklarte det til profeten Mohammed (fred være med han). Og alt i Quranen er ikke forklart nøye, så vi må sammenligne med hva profeten Muhammad fred være med han faktisk gjorde i praksis, profeten fvmh sunnah. I tillegg til dette har Allah brukt poesi i setningene i Quranen. Så er det jo det da, at poesi på gammelt arabisk er mer utfordrende å forstå enn poesi på vanlig arabisk idag. Noen setninger i kaptitler i Quranen er erstattet med andre senere i profetens fvmh sitt liv. Noen paragrafer er tydelige å forstå. Andre er uklare og vage og vi må se på hva profenten fvmh har gjort i de tilfellene. Det er umulig å forstå Quranen riktig uten kyndig hjelp fra noen som kan alt dette. Utifra hvordan vi vekter Norges lover, hvor vi ikke tør si noe uten at en jurist, med en 6-7 utdannelse i ryggen, har sett på alle sider av saken, hvordan tør vi da påstå at vi forstår hva Islam sier om noe, uten at vi har satt oss inn i de lingvistiske forståelsen bak hele språket. Det er jo ren analfabetisme da å påstå at vi vet hva Islam er? Ikke spør vi ekspertene på området? Ikke prøver vi å lære fra noen som forstår Quranen slik en jurist forstår Norges lover. Vi er totalt avhengig av en oversetter sin etikk, da språket er totalt forskjellig fra vårt eget språk, og vi kan ikke overprøve det som står forklart i oversettelsen. Likevel tror vi, at vi vet hva Islam står for? Jeg begynner å tro at mange er redde for at Islam er sant, så de tør ikke å prøve å forstå den. Det er jo nesten som å vite at det kommer en storm. Likevel ikke lære mer om hvordan man skal beskytte seg fra stormen. Ikke særlig klokt valg om man ønsker å beskytte seg fra stormen og dens ødeleggelser. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå Quranen. For muslimer og for ikke-muslimer. Aamen

Jab ham koi baat me vazn chahte hon, tou Islam ka nazariya samne lane ki koshish karte hai. Kisi ache amal, achi baat mein asr lane keliye uspe khud uska amal hona bohot zarori hai. Theek aise hi, jab koi kisi ko namaz ki dawat dein, to wo khud be-namazi na ho. Aksar kaha jata hai, ke aanso ka matlab hai ke dil narm hai. Yaha thori si clarification ki zarorat shayd hai. Aanso ko sirf Allah vazan kar sakte hai. Lekin phir bhi, koi tou pehchan hogi? Kounsa aanso asli, kounsa aanso nakli? Niyat aur ikhlas to zarori he hi. Lekin ek aur baat bhi hai, jise nazar andaz nahi kar sakte. Woh ye, ke aanso Allah, Hazoor Paak ‎ﷺ, Islam, Iman ki mohabbat ki vajeh se hai, ya ke dunya ki muhabbat ke vajeh se? Vazan tou sirf us aanso mein hai, jo Islam ki muhabbat ki vajeh se girra ho. Chahe woh ruh ka rona ho, ya aanso ki shakl mein aankh se tapke. Allah hamein aur sare ummation ko Islam ki muhabbat ki vajeh se aankhon aur ruh se aanso naseeb ho. Aur vo aanso aisa kamal kar jaye, ke hamara imaan aur amal, zahiri aur batni tarike se, mazbot hojaye. Aamen. 

you-need-allahA summary of a lengthy story that was narrated from Jaabir ibn ‘Abdullah (may Allah be pleased with him) who said:

A young man of the Ansaar who was called Tha‘labah ibn ‘Abd ar-Rahmaan became Muslim, and he used to serve the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him). He sent him on an errand, and he passed by the door of a man among the Ansaar, where he saw an Ansaari woman doing ghusl. He looked repeatedly at her, after which he became afraid that Revelation would come down to the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him), so he went out, fleeing, and came to a mountainous area between Makkah and Madinah, where he hid. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) missed him for forty days, and these were the days when they said his Lord had forsaken him and was displeased with him, then Jibreel (peace be upon him) came down to the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) and said: O Muhammad, your Lord conveys greetings of peace (salaam) to you, and says: The man from your ummah who has fled is in these mountains, seeking refuge with Me from My Fire. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said: “O ‘Umar! O Salmaan! Go and bring Tha‘labah ibn ‘Abd ar-Rahmaan to me.” They set out through the streets of Madinah and were met by one of the shepherds of Madinah whose name was Dhufaafah. ‘Umar said to him: O Dhufaafah, do you know anything about a young man in these mountains? Dhufaafah said to him: Perhaps you are looking for the one who is fleeing from Hell? ‘Umar said to him: How do you know that he is fleeing from Hell? He said: Because in the middle of the night he came out to us from these mountains with his hand on his head, saying: Would that You took my soul as You took other souls and my body as You took other bodies, and not expose me on the Day of Judgement! ‘Umar said: He is the one we are looking for. So Dhufaafah set out with them, and in the middle of the night he came out to them from those mountains, with his hand on his head, saying: Would that You took my soul as You took other souls and my body as You took other bodies, and not expose me on the Day of Judgement! ‘Umar went to him and embraced him and (Tha‘labah) said: I want to be safe from the Fire. ‘Umar said to him: I am ‘Umar ibn al-Khattab. He said: O ‘Umar, does the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) know of my sin? He said: All I know is that he remembered you yesterday, and the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) wept. Tha‘labah said: O ‘Umar, do not let me enter upon him except when he is praying, and Bilaal is saying Qad qaamat as-salaah (Prayer is about to begin – i.e., the iqaamah or call immediately preceding the prayer). ‘Umar said: I shall do that. Then they brought him to Madinah and arrived when the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) was praying Fajr. ‘Umar and Salmaan hastened to join the row (of worshippers), and no sooner did Tha‘labah hear the recitation of the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him), but he fell unconscious. When the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said the salaam (at the end of the prayer), he said: “O ‘Umar, O Salmaan, what happened to Tha‘labah ibn ‘Abd ar-Rahmaan?” They said: He is over there, O Messenger of Allah. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) stood up and said: “O Tha‘labah!” He said: Here I am, O Messenger of Allah. He looked at him and said: “What kept you away from me?” He said: My sin, O Messenger of Allah. He said: “Shall I not tell you about a verse that will expiate sins and errors?” He said: Yes, O Messenger of Allah. He said: “Say: Allaahumma aatina fi’d-dunya hasanah wa fi’l-aakhirati hasanah wa qinna ‘adhaab an-naar (O Allah! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire) (cf. al-Baqarah 2:201).” He said: My sin is too great, O Messenger of Allah. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said: “Rather the word of Allah is greater.” Then the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) instructed him to go home. He fell sick for eight days, then Salmaan came to the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah, do you want to visit Tha‘labah, because he is sick? The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said: “Let us go to him.” When he entered upon him, the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) took hold of his head and placed it in his lap, but he pulled his head away from the lap of the Messenger of Allah. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said to him: “Why did you pull your head away from my lap?” He said: Because it is full of sins. He said: “What do you feel?” He said: I feel something like the crawling of ants between my skin and my bones. He said: “What do you long for?” He said: The forgiveness of my Lord. Then Jibreel (peace be upon him) came down to the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) and said: Verily your Lord conveys greetings of salaam to you and says: If this slave of Mine were to meet Me with an earthful of sins, I would meet him with a similar measure of forgiveness. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said: “Should I not tell him about that?” He said: Yes indeed. So the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) told him about that, and he gave a shout then died. The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) gave instructions that he should be washed and shrouded, and he offered the funeral prayer for him. Then the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) began walking on tiptoe and they said: O Messenger of Allah, why do we see you walking on tiptoe? He said: By the One Who sent me with the truth as a Prophet, I could not put my feet on the ground because of the many wings of the angels who came down to accompany his funeral procession.

source: islamqa.info

The matter about muslims making fake stories. First of all, if they are muslims and like to use humour in their dawah projects, they have to study what the quran and sunnah says about humour. Muslims are serious about holy matters.

The Great Deception

If muslims are making fake stories for fun, they should understand that Hazoor Paak (pbuh) has said: “the greatest of all deceptions is to lie to your brother (sister) while he (she) believes you. 

Diverting Attention

Another problem with fake stories is that, it takes away the attention of important issues the world is facing. The fakeness increases the distrust to all kinds of stories, even the true ones lose reliability.

Wrong Incentive

If the intention of those who make fake stories is to increase the readers critical thinking while reading a story, they are using the wrong incentives, which again can lead to bad side-effects and people who doesn’t care about the world, will increase. 

Question Ethics Of Journalism

People who know how powerful media is. Muslims and blacks and different ethnicities know the racism / bigotry / double standards of the media. And those oppressed by media, understand how important it is for each and every individual to develop the quality of critical thinking. If 1. of april was celebrated everyday, we would be more critical to what people told us. (1.april is not allowed in Islam). Every story any anchor in the media presents, every opinion million of viewers are watching, is coloured by the personal views of the journalist. How can we cultivate good sound ethics in this profession? In other words, since lying is more common in people, we are actually told many lies in the media everyday. Most of us, are too naive or manipulated to the extent that we believe everything we hear, without checking the reliability or the source of information. Hazoor Paak (pbuh) has said: “a person who believes everything he hears, is a liar”. Also the quran tells us to check the reliability of what we hear, hence we do some harm because of it, and later become regretful. I pray that every individual is taught how to be critical to information from the school. Not to develop mistrust, but to make them understand the whole puzzle, not just one part of the story. Although we want to protect children /teens as much as we can, we can’t. People are telling lies in faces of people. And we are not able to always tell you what is right. But with teaching children and teenager good values and critical thinking.  They will themselves become well prepared to face the world. Who is cruel to everyone. Especially those who are naive. 

It Hardens Your Heart

We have come to a time, where people share news, if the presenter is beautiful. Not many notice the message as much as how the presenter is beautiful. Life is not only about hip-hop, songs, the right beard and stuff. Life will only increase us in value if we have good conduct. Laughing til you fall is probably fun in your teens, as you mature as a muslim, you will sence you soul being un-happy with your laughter, because it hardens your heart. 

His Beauty Is Also His Atributes

Another problem, is when people make lies about seeing the name of Allah, in differents, fruits or vegetables or in the clouds or mountains. There is no doubt that Allah, is able to do whatever he wants. But by just seeing His (Allah) name written, doesn’t do justice to His Perfect Beauty. Allah’s beauty can be seen through His Atributes 99 names. Just as there is no doubt that Hazoor Paak (pbuh) was beautiful. But his (pbuh) beauty that melted hearts, can be known through his (pbuh) conduct, values, character, manners, forgivingness, empathy, inviting all mankind to success, humility, peacefulness, kindness, selfless giving, gestures, smiling, easygoingness, cheerfulness, spreading good, helping people who were mean to him, forbeareness, supplications, connection with his (pbuh) Creator, his (pbuh) good sence of humour, good treatment of women and children and elders, sincerity, pure love for his (pbuh) followers and all mankind, eagerness to spread Allah’s words, hopefulness, taking away others burdens, gratefulness, contentment, simplicity, godfear, taqwa, love of God, obedience to His Creator, making matters easy and halal. And the list goes on and on. 

Humour Has Become “Mean”

Hazoor Paak (pbuh) dislikes people who tell lies in order to make other laugh. Hazoor Paak (pbuh) dislikes those who tell untrue stories. Hazoor Paak (pbuh) had a great sence of humour. Humour that was pure, good, lighhearted fun.  Humour today have become something “mean”, because it’s baked in telling other people’s mistakes in a funny way. We look down at you, so we make fun of you. (That involves backbiting, pride / arrogance, honor-issues, making up un-true stories and much more). Hazoor Paak (pbuh) has said a man may utter a word, and without knowing, have fallen deep down in jahanum because of it. May Allah help all people rectify their matters as soon as possible, and grant everyone a sincere tawbah for all past mistakes. Aameen. 

Please Remove All Tragical Effects Of This Post

May Allah guide us all, to not misuse humour, but instead learn halal techniques that can help us swallow an important message, without dying because of it. Aameen. 

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.