Redd et tre – Redd et liv

Det er ikke bare leger som redder liv. Det er ikke bare advokater som redder liv. Det er ikke bare politifolk som redder liv. Det er ikke bare ambulanse-ansatte som redder liv. Til og med de som strør salt og steiner på veien, redder hundrevis av liv på vinteren. Deres jobb har nok en ugunstig… Continue reading Redd et tre – Redd et liv

Å Snitche – er det lov eller ulovlig?

Å snitche er et ord kriminelle bruker for å støtte at kriminaliteten fortsetter ofte for egen vinning eller venners vinning. Dersom de fleste ungdommer er mennesker som forstår verdien av lover og regler og trygghet, så vil de forstå verdien av at modige folk som sier ifra, når loven brytes. Ekte lojalitet er ikke å… Continue reading Å Snitche – er det lov eller ulovlig?