You are currently browsing the tag archive for the ‘To deal justly between the wives’ tag.

status of women in islamI vesten er det et vanlig syn blant de fleste mennesker at kvinner skal ha de samme rettighetene som menn. Dr Zakir Naik har holdt et foredrag om kvinners rettigheter i islam, hvor han sa at kvinner er biologisk, fysiologisk og emosjonelt annerledes enn menn, så hvordan kan de ha den samme rollen i et samfunn som menn da. Å si likestilling blir helt feil, man kan heller bruket ordet likeverd.

For noen titall år siden ble det diskutert hvorvidt kvinner hadde en sjel, mens i Islam ble det for 1300 år siden fortalt via Koranen at kvinner og menn har sjel og er likeverdige. Kvinner har 3 ganger så masse høyere verd enn menn. En av profetens venner kom til profeten Muhammad (pbuh) og spurte profeten; hvem har mest krav på meg? Profeten svarte tre ganger; din mor, fjerde gangen sa han din far. Det betyr at kvinner har veldig høyt verd i Islam. Ikke minst pga smerten de må gjennom ved å bære frem barn og selve fødselen. Profeten Muhammad (pbuh) har selv sagt at Jannah (paradiset) ligger ved moren din sine føtter.

En annen hadith understreker at dersom en far/bror har en eller flere døtre/søstre og de behandler dem bra og sørger for at de tilegner seg bra verdier og døtrene/søstrene gifter seg, så vil Allah gi han beskyttelse fra ilden etter døden/dommens dag og/eller være grunnen til at han får gå til Paradiset.

I kristendommen tros det på at skylden for at Eva as og Adam as ble kastet ut av paradiset, blir lagt på Eva as. Mens i Islam fikk både Eva as og Adam as delt skyld i samme sak. Kvinner i Islam ble gitt rett til å ha sin egen eiendom og lønnen de får når de arbeider eller driver næringsvirksomhet, kan de bruke på det de måtte ønske. Mannen derimot er nødt for å bruke sin lønn på familien sin, deriblant konen, selv om hun har egen inntekt.  Det forklarer hvorfor menn arver mer enn kvinner, fordi de har forsørgeransvaret i familien som fedre/brødre.

Menn og kvinner i islam er gjetere for hver sin flokk, det betyr at de har ulikt ansvar som de må stå til rette for, og som er begge like viktig for at familien skal fungere. Mannen er familiens overhode, men de er alle teamspillere og teamet vil ikke fungere uten bra samarbeid innad. Kvinnene er mildere og mer følsomme enn menn, dermed er de mer egnet til å ta hoveddelen av oppdragelsen av barna, siden de lettere forstår barnas situasjon i fargen av deres natur.

I islam er kvinnens ære beskyttet. I vesten blir kvinner degradert til objekter som viser frem sin hud for å selge både det ene og det andre. Hvordan kan man si at dette gir kvinnen mer rettigheter i vesten? Før Islam ble kvinner sett på som sex-objekter hvor man ikke trengte å gifte seg med kvinnene men heller ble eid av mennene som ønsket dem. På den tiden kunne kvinner kunne gå i arv bare for at de skulle beholde den formuen hun eide/ hadde tilegnet seg gjennom mannen. Islam ga kvinner rett til å si nei til et ekteskap. Islam fortalte hvem som kunne gifte seg med hverandre, samt hvem som var forbudt for hverandre. Blant annet for å avverge at moren ble gift med nær slektning når “mannen” døde og avverge andre sykelige forhold som fantes i samfunnet på den tiden.

Samtidig er sex i islam sett på som noe veldig skjønt men tilbeholdt innenfor ekteskapet. Allah beskriver i Koranen at ektemannen og konen er sett på som hverandres klær som skal beskytte hverandre og gjemme hverandres feil fra andre. Som hverandres bekledning er de nærmest hverandre. Når kvinner hadde menstruasjon, før Islams tid, ble de sett på som noe urent og djevelsk. Mens i Islam pleide profeten Muhammad (pbuh) å resitere koranen mens han hadde hodet sitt i fanget til sin kone Aisha (raa) selv når hun hadde mensen.

Før Islam hadde mennene mange kvinner, I Islam ble ekteskapet sett på som halve troen og en kontrakt på papiret hvor man må ha vitner. Menn har rett til å gifte seg med inntil fire koner dersom det er enker eller foreldreløse som trenger støtte. Det ble tillatt etter en krig i Islam hvor det var mange enker og som hadde barn som trengte støtte for å ha noen som kunne brødfø dem. Dersom mennene frykter at de ikke ikke skulle greie å behandle alle konene likt, har de ikke lov til å ha flere koner. En person som har flere koner men ikke behandler de likt/rettferdig vil ved dommens dag stå opp med bare halve av sin kropp, Tirmidhi. Samtidig har også Profeten pbuh vist at monogami er også fra hans Sunnah. Når Profeten giftet seg med Khadijah raa, var han kun gift med henne, så lenge hun levde. De levde sammen i ca 25 år.

Vi må skifte fokus fra å snakke om likestilling til å snakke om likeverd. To vesener som er så ulike kan uansett hva vi sier eller gjør,  aldri bli like. Det forventes ulikt fra menn enn fra kvinner. Det er bare kvinner som kan føde barn og de er mer følsomme og emosjonelle enn menn. Derfor blir det mer riktig å snakke om likeverdet mellom de, enn likestilling. Når man begynner å beskrive ordet verd, ser man at Islam gir kvinner mer verd enn menn. Det er også en hadith som sier at dersom folk forstod den virkelige status en kvinne har i Islam, vil selv menn ønske å være en kvinne.

Det er klart at det er vokst frem en ukultur i det muslimske miljøet som undertrykker spesielt kvinner, men også menn. Denne ukulturen er ikke fra religionen og kan også ha sammenheng med at folk ikke praktiserer islam i stor grad, men velger hva de ønsker å praktisere og hva de ønsker å overse. Mens islam egentlig betyr at man skal underkaste seg alle lovene til Allah og ikke bare de som passer en selv.

Mye av ukulturen blant pakistanere stammer også fra dengang hele landet var sammenslått med India. Vi har arvet mye fra India.

En sak som er viktig å understreke er at dersom en person som er norsk gjør noe galt, sier man ikke at alle kristne gjør den og den gale handlingen. Men dersom en pakistaner, eller muslim gjør noe galt, vil man med en gang si at det er det Islam sier. Det er veldig vanlig spesielt i media og vinklingen til journalistene er ofte preget av muslim-/islam-hat.  Dersom et tre har et rottent eple, så vil ikke et intelligent menneske si at det er treets skyld. Alle trær kan ha noen rotne epler. Men når en muslim gjør noe galt, istedet for å se om han er praktiserende eller ikke, vil de uten å blunke si at det er Islam sin skyld.

Journalister vil alltid farge sine artikler etter sine meninger. Men vi som leser disse artiklene bør skaffe oss mer samfunnsforståelse og være mer kritiske til det vi leser. Det er den eneste løsningen på dette. Ikke feie alle over en kam, men vit at akkurat som at det finnes bra og dårlige kristne/jøder, finnes det også bra og dårlig muslimer. Å skylde på Islam, kristendom, jødedom når en muslim, kristen, jøde gjør noe galt, er ikke noe et opplyst samfunn vil gjøre.  Istedet vil de se hans/hennes gjerninger i lys av de verdier han/henne hadde tilegnet seg i løpet av livet. Verdiene til en person kan være preget av flere forhold og ikke nødvendigvis bare religion.

Jeg tror at kvinner har bedre rettighet og verd i islam enn det vesten noen gang kunne gi kvinnen. I Islam er kvinnen sett på noe som man skal beskytte og ikke vise til ethvert menneske. I vesten blir kvinner brukt aktivt i markedsføring på alt fra biler til undertøy. Jeg tenker vi må åpne våre øyne og se at kvinner har mer rett i islam enn det vesten noen gang kan greie å gi. Islam i sin uforandret tilstand beskytter kvinnen, mens samfunnet i vesten degraderer kvinnen.

Sometimes people like to debate just to debate. And sometimes they have a few valid points that can be in-arguable. I have not written this post because I am saying anything bad about our Prophet (pbuh). May Allah save me from that. Ameen. All i can say is that our Prophet had troubles spending a life in polygamy. He (pbuh) is perfect, no one like him, he managed to deal with it. But I don`t think any men can deal with those issues that occur in a life of Polygamy without falling into trouble quarrels and jealousy between the wives, money-issues, not having enough time and to deal justly between them. I am going to give examples of the Prophets life were his wife made trouble for him, living in Polygamy. It is a mans choice to do what he wants with his life, i am only going to warn about the troubles that can arise and issues about it. Another point to be noted is that in some countries like Norway and Scandinavia, one can be put to jail if one practices polygamy and get caught by the police. So in that case one has to move to an islamic country instead.

A companion of the Prophet (pbuh) narrates that whenever any gift was brought to him he would immediately send it to some woman who had been a friend of Khadijah Ra. Aisha Ra, says that whenever a goat was slaughtered the Prophet (pbuh) would send some meat to Khadijahs friends: when she remarked about this on one occasion he (pbuh) told her:

“I have great regard for her friends, as she has a special place in my heart”.

Aisha Ra said she never experienced such a feeling of natural feminine jealousy for any other wife of the Prophet (pbuh) as she did for Khadijah Ra.

Allah has revealed the following ayat: ” O Prophet (pbuh)! Say to your wives: if you desire the life of this world and its glitter, then come! I will make a provision for you and set you free in a handsome manner (divorce) But if you desire Allah and His Messenger, and the home of the hereafter, then verily, Allah has prepared for the good-doers among you an enormous reward”. (Quran 33-28-29). some of the wives of the Prophet (pbuh) had ben used to a luxurious life style before marriage, and when they saw that there were riches and comforts to be had, they presented a request for their allowances to be suitable reviewed and increased. This desire of his wives for wordly comforts disturbed the Prophet (pbuh). He declared that for one month he would separate himself from his wives, and he went into seclusion in the little room above the apartment of Aishah Ra. The whole city was buzzing with the gossip that he had divorced his wives.

Among the Mothers of the believers Aishah Ra, Umm Habibah Ra, Saudah Ra and Hafsa Ra all belonged to the tribe of Quraish. The others came from different tribes. Everyday afte asr-prayer, the Prophet would visit them all for a little while to see if they needed anything.; the time of the visits was routine and each would wait eagerly for his arrival. On several occasions, it so happened that he spent more time with Zainab Ra. This upset Aisha Ra, and she spoke about it to Hafsah Ra and Sauda Ra. They got together and found out that certain relative had sent Zainab Ra a special kind of honey and she used to offer it to the Prophet (pbuh) everyday. This was his favourite and he used to be delayed in her apartment, enjoying it. Aisha Ra was so fond of the Prophet (pbuh) that she could not bear for him to be late coming to her apartment. Because of her regard to him (pbuh) she could not object directly. So she consulted with the other two – Hafsa Ra and Sauda Ra and they decided that when he came to each of them by turn, they would all say that there was a strange smell emanating from his mouth. When he heard the same thing from all three of them he thought it was due to the honey he had, and decided to give it up for good. If this had been an incident in the life of an ordinary person it would have been of no consequence. But this was with the last Prophet of Allah (pbuh) and his every word and every action would become the law or shariah for all muslims for all time to come. Thus it had a special significance. So Allah rebuked him (pbuh) in ayat of Surah At-Tahreem:

” O Prophet! Why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you, seeking to please your wives? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful” (Quran 66:1).

It was about the same time that the Prophet (pbuh) confided a secret matter to Hafsah Ra, and warned her not to speak to anyone about it. But she told Aisha Ra, Allah then revealed to the Prophet (pbuh) what happened.

When Juwariyah Ra was brought to Aisha Ra, Aisha Ra said that her heart sank when she saw her, because she was so pretty. “By Allah, I had scarcely seen her in the doorway of my room before i disliked her!”. She recalled later: ” I knew he (pbuh) would see her as I did”. Sure enough, The Prophet (pbuh) asked to marry Juwariyah Ra and she accepted Islam, thus the enemy became an ally. But Aisha Ra is said to have always nurtured a certain jealousy towards her.

A few has, however, believe that Allah has in fact forbidden plural marriages, on the grounds that it is impossible for a man to deal justly between co-wives. Allah says:

” You will not be able to deal equally between wives, however much you may wish to”. (Quran 4:129)

A hadeeth in tirmidhi and Abu Dawod says:

” When a man has two wives and he does not observe equality and deals unfairly with them, he will come before the Throne of Justice with only half of his body”.

Given human nature the pitfalls are many and varied, and no one should enter upon this kind of marriage unless there is a compelling moral rather than a selfish reason for it, and the full and intelligent consent of all parties has been obtained. Anything else is likely to end in disaster.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

September 2019
M T W T F S S
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.