Løsning på medisinmangel i Norge

Vi i norden er avhengig av råvarer fra Kina og India til å få lagd medisiner. Det gjør oss ekstremt sårbare akkurat nå. Blant annet pga koronatiltak i hele verden. Dersom Farmsøytselskapene ikke får tilgang til råvarer, kan de ikke lage medisiner. I et slikt tilfelle, vil vi i Norge få mangel på medisiner. Som… Continue reading Løsning på medisinmangel i Norge

Meningsfylt Arbeids Egentlige Gevinst

Det er ikke alle mennesker som jobber for penger, uansett lønnen. Det ser man jo når prisen man betaler for å være på jobb, er større enn det som kan måles i kroner og ører. Det Øyeblikket Eleven Knekker Koden Disse menneskene er ikke bare på jobb, pga lønnen sin. Den gleden en lærer opplever… Continue reading Meningsfylt Arbeids Egentlige Gevinst