Modesty Beautifies Muslims

Have you heard about, a young sahabi, whom saw a naked woman doing ghusl, and been so guilty of it, and cried for a long time, until he died of it. Not only ashamed of the action, but by the fear of Allah, how Allah will punish him. This was a young sahabi named Tha‘labah… Continue reading Modesty Beautifies Muslims

Interaction Of Opposite Genders

If your husband has female "friends", you will have problems in your marriage.  If your wife has male "friends" you will have problems in your life. There is no need to socialize more than necessary with the opposite gender. It will lead to fitnah. No one is immune to fitnah, no matter how many masters… Continue reading Interaction Of Opposite Genders

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet