Konfrontasjon – for problemløsning

Nelson Mandela var en pasifist. Han ble undertrykt av sin kone. Han følte ingen skam i å fortelle sin situasjon. Derfor er det så viktig å diskutere mer om «misandri» kvinner / jenter. Flere menn / gutter vil fortelle sin historie når samfunnet tar slike trusler på alvor. Og finner virkemidler som kan redusere slik… Continue reading Konfrontasjon – for problemløsning

Psykologisk warfare – et kvinneproblem

Når to jenter har makt-kamp er ofte «slåsskampen» med ord, bemerkninger, hat, klikk-dannelser og lignende. Slik at dersom to jenter på samme skole er fiender, og en av de melder ifra, er ofte mobbingen så skjult at den er vanskelig å oppdage. Dersom jenter bruker skjulte mobbe-metoder når de er barn, hva får oss til… Continue reading Psykologisk warfare – et kvinneproblem

An unspoken Asian problem in Norway

Men who are brought from Asia to Norway in marriage with an asian women who is half Norwegian can experience pressure. The women has to take the role as the provider until the husband manages the norwegian language and a job. He has to start at scratch building a network of friends and social network.… Continue reading An unspoken Asian problem in Norway

Males who are victim of abuse

There was a time when we thought that the bully was the problem. So we seperated them from the rest of the of the class. After researching we understood that often times, those who bullied others had probably experienced being bullied themselves. If we believe this is true. Why do we think the male is… Continue reading Males who are victim of abuse

Press på jobben – Hva mener de?

Dere har vel hørt om de som jobber i olje-næringen. Langt vekk fra familien i ukesvis av gangen.Og tøffe arbeidsvilkår. Hvor de fleste er menn. Hvordan ville en kvinne overlevd i et slikt jobbsted? Dere har vel lest om den kvinnelige kirurg-legen som sluttet på jobben på grunn av det dårlige miljøet med en overrepresentasjon… Continue reading Press på jobben – Hva mener de?