You are currently browsing the tag archive for the ‘Hijab’ tag.

Vi kan sammenligne hijab med facebook. Facebook: når folk legger ut om sine liv, alt de spiser, har på og hvem de omgås. Så kommer en dag og de velger å ikke dele om sitt privatliv lenger. Andre tar seg nær av det. Ser det som en fornærmelse. Sammenlignbart med hijab. Flere er vant til at flere viser sin kropp med udekkene klær. Når noen senere i livet, bruker tildekkende antrekk. Tar andre det som en fornærmelse. Hvorfor kan du ikke vise deg lenger. Du er jo så pen. Mange forstår ikke, at ekte skjønnhet er ikke å vise det frem for å opphisse ukjente menn. Ekte skjønnhet og verdighet er å ikke dele sin skjønnhet med noen andre enn sin egen ektemann. Jeg forstår meg ikke på hvorfor NRK gjør så stor sak ut av en som ønsker å bære hijab. Nesten 4000 klager av en befolkning på 5,2 millioner er kun 0,0769 % av disse. Vi har ca 430 kommuner i Norge. Dersom vi deler antall klager 4000 på antall kommuner 430, får vi ca ti klager per kommune. Sikkert er det demografiske forskjeller. Dersom vi måler hva som er gjennomsnittlig antall innbygger pr kommune, er det litt over 12000. Om det ikke hadde vært geografiske forskjeller mhp bosetting. Nå vet vi at det kan hende at noen mennesker er mer flinke til å klage enn andre. De ressurssterke som er klar over rettighetene sine, klager kanskje mer. Bare se på økning i klage mhp byggsaker. Fylkesmannen som er klageinstans for kommunen. Har visse regler for hva en kan klage over. Dersom disse kriteriene er oppfylt, vil klagen behandles av fylkesmannen. Dersom vi skulle ta klagene til NRK, 4000 antall alvorlig, bør vi gå igjennom en og en klage, lese og vurdere. Er de saklig? Er de diskriminerende? Er det sterke vonde ord om muslimer pga deres tro, kultur, eller opprinnelse? Hvor mange av disse 4000 klagene er reelle klager, som blir vurdert uten at de selv ikke bryter noen av norges lover, i måten de uttrykker seg om muslimer og hijab. Med andre ord. På papiret er det 4000 klager/mailer. Men i realiteten, de reelle klagene, som også kan behandles pga saklighet er mye færre. Hvis det er enda færre av disse klagene som er reelle, da skjønner jeg ikke hvorfor det blir så høylydt diskutert. Hvorfor en sjef trer av sin stilling. Er det slik at de forventer ingen reaksjon fra folk. Eller er de så skjemt bort at det føles overveldende, at noen klager til dem. Så uten å ha lest saklighet til klagene som er under 1% av hele befolkningen så, velger vedkommende å tre av. Det høres ut som at mediene har blåst opp denne saken til mye mer enn det som det egentlig er. At et medium i seg selv NRK. Som blir sendt i alle 5 200 000 ikke greier å forstå enkel statistikk. Og de selv blåser opp saken. Det er NRK som er rikstv for alle innbyggere i Norge. Så det er rart at de gjør en slik feil. Er det pga det er valg snart. Noen ønsker å bruke det som en strategi i valgkampen. Totale tall på innvandrere fra ssb er 884 000 pr 2017. 17 prosent av hele befolkningen. Men det er ikke alle av de som er muslimer. Vi må slutte å sette Islam i mot oss hele tiden. Islam er ikke en trussel. Når vi blåser opp saker slik, og gjør det til noe negativt. Media er flinke på slikt. Så har de ikke fått frem nøytral journalistikk. De er forutbestemte om at dette er noe truende. Når realiteten er det motsatte. Det er derfor det er så viktig, at det enkelte menneske i Norge, kan tilegne seg kunnskap om å lese og forstå tall. Siden mange politikere og grupperinger kan lett blåse opp eller minimere noe til en bagatell utifra hva de ønsker at folket skal mene om en sak.. Vår evne til kritisk tenkning og behandling av tall, bør forbedres. Slik at vi ikke tar alt det media sier, for god fisk.

Flere forstår ikke. Kleskoden hjemme er ikke den samme som på jobb. Kleskoden med din ektefelle er ikke den samme som med non-mahram. Kleskoden med venner er ikke den samme som på fest. Kleskoden med sine egne barn er ikke som kleskoden når du har besøk, Kleskoden med det samme kjønn er ikke det samme som med motsatt kjønn. Kleskoden når vi ber er ikke den samme som når vi er på toalettet. Kleskoden når vi er med vår nærmeste er ikke den samme som når man treffer noen ukjente. Akkurat det Islam sier også. Muslimer selv gjør det vanskelig for praktiserende å praktisere sin religion. Istedet for person-angrep, er det viktig at vi er modne nok til å skille sak og person. Ellers vil vi aldri nå frem til folk, når vi gjør noe som er tillatt i Islam til haram. Da gjør vi det vanskeligere for folk å leve etter Islam. Hvis noen velger å ikke praktisere noe som er tillatt i Islam, trenger ikke de å lage restriksjoner for andre for det som er tillatt. Det er sunnah for de i ekteskap å pynte seg for hverandre. De som istedet velger å være casual kleskodeks hjemme og pynte seg på en utfordrende måte når de går ut av hjemmet. De følger ikke Islam eller sunnah. Mellom flere alternativer som er tillatt, valgte Profet Muhammad fvmh alltid det enkleste. Hvor står vi hen ift dette? Hvis ungdommen blir usikker på hva som gjelder, lager vi mer trøbbel for de enn vi aner. Ya Allah, gjør dette enkelt for oss. Aamen

Hvilke Tonefall En Snakker?

Vi snakker ikke i samme tone med vår ektefelle som vi gjør med en ukjent. Vi snakker ikke i samme tone med våre venner som våre barn. Vi snakker ikke i samme tone med vår familie som vi gjør med vår sjef. Vi snakker ikke i samme tone med våre kolleger som vi gjør med vår imam. Det at man tilpasser hva man skal si og hvordan man skal si det til den personen en snakker er jo helt vanlig. Dersom denne grenseforståelsen ikke er forståelig og en begynner å blande toner med forskjellige personer, der de ikke hører hjemme, vil en gå over grenser som ikke er tillatt, ifølge normer og verdier i samfunnet.

Sammenligne Ekteskapet Med En Is

Dersom du har en is, går du ikke i barnehagen og nyter den, med tanke på de stakkars barna som har lyst på en, men er totalt avhengig av sine foreldre for å få en is. Dersom du har en is, og sitter på kafeteriaen på Universitet og nyter isen din, vil de andre studentene bli fristet til å skaffe seg en is, men selv om de er i riktig alder, er det ikke sikkert at de har råd eller nok inntekt for at det skal være mulig. Dersom du har en is og går spiser den i moskeen, der det finnes en blanding av mennesker, noen har en ødelagt is, noen har kranglet med sin is og noen har lyst på en is, men har ikke funnet den rette. Dersom du nyter denne isen foran de andre i moskeen, vil det være en fristelse for de andre som ser deg nyte den. Til tross for at noen andre har en is, kanskje er den bedre enn din egen også. Dersom vedkommende ikke er klar over hvor fin is de selv har, og faller i den fellen at de begynner å sammenligne sin is med andres is, så vil de aldri være tilfreds med de de har. Og alltid se andre som har bedre is enn de selv. Det er derfor Allah sier, at når du ser en annen har noe som er bedre enn det du har, se på en som har mindre enn det du har. Siden det vil gjøre deg takknemlig overfor Allah over hva Allah har gitt deg. Dersom vi ser på de som har noe bedre enn oss hele tiden, vil vi aldri være fornøyd med de vi har, uansett hvor flott og kompatibelt det er for oss. I disse tre eksemplene ser vi at et menneske lager fristelser for andre når han / hun nyter sin is foran andre som pga en eller flere årsaker ikke har det samme som den personen eller ikke er klar over hvor godt det den personen selv har er for den personen. Uvitenhet om sin egen velsignelse, gjør at vedkommende ikke setter så stor pris på den.

Uklare Grenser Og Grenseoverganger

I disse tre eksemplene av forskjellige kleskodekser ift situasjonen og forskjellig tonefall ift relasjonen eller bekjentskapet til dem en snakker med og eksempelet om ekteskapet som lager fristelser for andre som ikke har mulighet til det samme selv. Eller er selv klar over hvorledes de er velsignet i sitt eget liv. Dersom grensene ikke praktiseres. Dersom det ikke finnes regler for interaksjon mellom disse menneskene. Dersom en eller flere går rundt viser feil kleskodeks ift hvem vedkommende snakker med. For eksempel å vise kleskodeks som tilhører til ektefelle til andre venner eller familie. Eller at en lager fristelser for andre pga en spiser isen foran andre, som gjør at de andre blir fristet. Eller at en snakker på en fristende måte til en som blir påvirket på en negativ måte av det. Dersom vi ikke har selvkontroll og passer på disse grensene, kan det skje masse skade. Skade for de interaksjonen vi har med andre uten klar grense. Om vi her trekker fram Islam, er det en grunn til at både menn og kvinner skal oppføre seg forskjellig, kle seg forskjellig og snakke med en annerledes tonefall, utifra hvem de snakker med. Disse klare grensene i Islam er ikke her for å begrense oss og sette oss i fengsel. Alt er ulovlig. Disse grensene er her for å beskytte oss og de andre vi har kontakt med slik at ingen blir skadelidende av interaksjoner uten grenser. Dersom vi har kontroll på grensene ift dette vil vi skape mindre fristelser for andre. Og dermed unngå at flere mennesker begynner å synde. De prøver å stjele en is, eller kapre den innimellom fordi den høres så god ut, når de ikke har en selv. Eller at man utnytter andre på en slik måte at det ikke finnes noen grenser. Rett og slett siden en selv ikke får tilfredsstilt sitt behov. Eller at en ikke har selvkontroll pga alle fristelser en møter hele tiden, når en går ut. Dette går igjen utover hele samfunnet. Det finnes kultur og det finnes ukultur. Dårlige normer praktiseres kanskje i enhver kultur, men det er ikke til fordel for samfunnet eller familie-livet til de som bor i det landet. Det er nettopp derfor vi trenger visse regler for hvordan slike normer skal praktiseres. Ya Allah, gjør det enkelt for oss å følge de normer som Islam har lagd, slik at vi kan beskytte oss selv, våre familier og hele samfunnet i landet vårt. Aamen.

– Islam ønsker at kvinner skal bli behandlet med verdighet. Ikke pga hvordan deres ytre er. Derfor ønsker Islam at kvinner og menn kle seg tildekkende foran de som de kan gifte seg med i Quranens betydning. Slik at de ikke skal bli behandlet dårlig eller miste renhet, purity.

Seksuelt Provoserende Atferd 

Å kle seg ved å vise nakenhet kan føre til at flere får dårlig moral og begynner og synde. Ved at kvinner og menn kler seg sømmelig, vil det redusere prøvelsen for andre kvinner og menn de møter i hverdagen pga deres skjønnhet er tildekket. Da blir det enklere for andre å ha interaksjon med de uten at de blir provosert seksuelt. Selvfølgelig er det ikke bare klesdrakten som kan opphisse en annen person. Kropps-språk. Tale-måte. Uttrykk. Farge på klær. Make-up. Øyenbryn. Parfyme. Alt dette er innebefattet i det vi muslimer kaller hijab. De muslimene som ønsker å bære hijab, er i konstant strevelse / struggle / jihad, for å passe på at hvordan en ser ut og oppfører seg ikke er opphissende for andre. For å redusere at andre tyr til å begynne å synde med andre pga opphisselse når deres egen kone er et annet sted enn de selv. Eller at mannen til konen er et annet sted, enn konen. Både menn og kvinner kan bli opphisset av hvordan andre er rundt de. Men menn er spesielt lagd slik av Gud at de blir veldig lett opphisset om det er en kvinne i nærheten som de synes er pen. jmf bok “What you need to know about the inner life of men” av Shaunti Feldhahn.

Beskjedenhet For Kvinner og Menn

For en kvinne i ekteskap er den en belønning for henne å gjøre seg pen og fin for sin mann. Og tildekke seg foran andre. Dersom hun oppfyller dette og hennes mann er en ok muslimsk mann, og kvinnen dør mens mannen hennes er fornøyd med henne, vil denne kvinnen sikre seg en plass i paradiset pga dette. Når menn og gutter blir opphisset av hvordan andre er kledd og oppfører seg rundt de, kan det føre til at deres levemåte, øker deres synder. Via internett, tv, interaksjon med det andre kjønn. Allah ønsker at de som er praktiserende muslimer skal passe på sine øyne og samtidig kle seg sømmelig. Dette gjelder begge kjønn. Ofte bes kvinnene om å kle seg sømmelig og menn om å passe sine øyne. Vi glemmer at en praktiserende muslimsk kvinne har også som oppgave å passe sine øyne. Og en praktiserende mann har også som oppgave å kle seg sømmelig. Det er så mye snakk om menn og synding at vi nesten glemmer at dagens samfunn har gjort det enklere for kvinnen å synde. Vi lærer fra profet Yousef alayhisalam sin historie at han ble forsøkt villedet av en eldre gift kvinne pga hans ytre. Så det betyr at vi praktiserende muslimer ikke bare har som oppgave å hjelpe jentene / kvinnene i familien, men også guttene. Å ikke snakke om dette med sin familie i åpenhet, da spesielt de som er ungdommer, er som en reklame fra disney, løvenes konge, å sende Simba til skogen hvor hyenene bor, uten å vite eller ønske å beskytte han fra de.

Ekteskapets betydning I Islam 

I Islam er ekteskap veldig viktig. Derfor finnes det veldig mange regler rundt dette. Det er fordi at samfunnet som helhet lider dersom ekteskap feiler. Det er derfor hele samfunnets interesse at alle ekteskap overlever hele livet. Kvinner og menn som har vært gift tidligere og deres barn, skaper veldig mange utfordringer for hele samfunnet. Pga det de har vært igjennom. Vi har stor gevinst i å beskytte ikke bare eget ekteskap men også andres fra å feile. Måtte Allah gjøre det enklere for oss. Aamen. Å gjøre oss flinkere til å kle oss sømmelig og passe vår interaksjon med det andre kjønn og også samme kjønn, er et ledd i å gjøre det bedre og enklere for de som er rundt oss. Ikke minst å tilfredsstille behovet til sin ektefelle innenfor ekteskapet, slik at vedkommende ikke går utenfor ekteskapet for å få det dekket. Det er en grunn for at unge bes gifte seg tidlig i Islam. Å være gift er ikke ensbetydende med at alle behov blir tilfredsstilt momentant eller hver dag. Det kommer an på samspillet mellom konen og mannen i ekteskapet. Det er derfor kriteriene for å velge en ektefelle ofte er diskutert. Å velge en ektefelle en er kompatibel med kan være hele forskjellen for at ekteskapet varer livet ut. En praktiserende muslim strever mye for å holde seg på rett vei. Om vi praktiserende muslimer, kunne hjelpe hverandre i å holde oss på rett kjøl, ved å passe på dette fremover. Tror jeg vi kan være på godt vei om å gjøre noen viktige forbedringer. Vi lever i et samfunn. Hvordan vi lever påvirker alle vi møter. Derfor er dette en viktig påminnelse for meg og de som leser det.

We know that many muslim families in the west, help their children start wearing hijab from primary school. Many non-muslim disagree about this practice. Even politicians have spoken against it, and want the authorities to ban hijab from school. Hijab is fardh, obligatory, from puberty, in Islam. The years before puberty it is optional for the child if she prefers to wear it. Often parents want the child to start with hijab early, because parents want their child to use hijab from their early teens. If they get used to the idea, it will become an easy choice for them to choose it also for their early adulthood. The problem arises because non-muslims think that children are forced to wear hijab. So they are thinking about banning it so no child is forced to wear it. The parents here are helping children wear covering clothing that increases the dignity and honour of girls. That can prevent them from becoming easy victims of sexual abusers.

Teens Who Hide Their Age

How do they dress in the west? Children are influenced to wear clothing like adults. The media, commercials, socializing with friends, celebrities sites. A whole industry of buying what is “popular” right now. The pressure is immense. Many children wear revealing clothing that adults wear, that while their real age is 10, they look like they are adults. In other words, 15-20 years ago, it was easy to see the real age of children from what clothing they wear and their behaviour. Now that is impossible. The influence of youtube and media, how a child behaves and what she chooses to wear, often robs them from their childhood. The children’s mind and thoughts mature faster than their age. When children, girls, behave and think and wear clothing that is above their age, they will easily attract the opposite gender who are more mature and elder than them. When they go places no-one knows their real age, they can easily fake being 18 etc. We know the issue about under aged children, fake ID and trying to get in contact with elder people, just to experience the thrill of having done something brave, and a good story when they meet their ordinary friends. We have heard real incidents in Norway and in uk about underaged girls having sexual relations with men in their twenties. There is a possibility that these girls have hid their real age. We can`t be assured that it is only the mens fault. It is of great trouble for the community when children look like adults, because of what they wear and how they behave. It is very important for a child to have friends that are on their own age and not above their age. When they first grow up, they can`t be a child again. But if they grow up too early, and we could prevent it, we robbed their childhood from them. That is really sad. If we are to decide that a muslim child can`t cover themselves completely, I think it is also about time we decide that non-muslims are not allowed to wear certain revealing clothing at the primary school. If we Morally evaluate the effect of half-naked children at school, compared to all-covered children at school, the effect of lesser clothing, is worse than the effect of those who choose to cover themselves completely.

How A Rapist Choose His Victim

When we read about those who have raped, some people have done a study of these people. As to why they rape, and who they choose. In these studies, they have come to the conclusion that if the rapist saw two women coming to the area he wants to attack, and one of them are dressed half-naked and the other is wearing covering clothing, he will choose the woman with less clothing. In other words, the rapist won`t choose a woman who is covered. Even though we agree that raping is not allowed. And those who rape are not allowed to rape, even if the whole town doesn`t wear clothing. Even if it is not the victims fault that she is being raped. To protect her from being raped, every caring mother would tried to convince her daughter to not wear these clothing outside the house, where she is in danger of being a victim of abuse. Where she can come across other rapists. We have to help our children make good choices so we can save them from these dangerous people. No-one sends their children to dangers. We love our children more than we love ourselves.

How Can Our Sons Focus Easier And Learn More At School

When there comes to understanding relationships and why and how men or women behave, we all agree that they are different. Different in how they understand love, how they understand respect, different in what qualities are important for them in their relationship. Men are turned on differently then women. Men are visual. The more of beauty that can be seen of a woman the more the man will have difficulties to not look. In the book “What you need to know about inner life of men” by Shaunti Feldhahn, she explains how men think and why. This is how Allah made men. This is the test of men. If women are more aware of their clothing when they step outside their home, and hide their beauty with hijab, many men would have easier days outside their homes. If men lose focus of what they are doing when they see a beautiful woman, I`m positive so does a boy lose focus of what they are doing when they see a beautiful girl at school. As a mother of boys, how well do you think your sons focus is in school, if a girl, a class-mate of his is wearing half-naked clothing every day of summer?

I Worry More About My Daughters

Often people worry about mothers of daughters, because they think that they have a more difficult job raising their children than those mothers of sons. I don`t think the one is easier or more difficult than the other. Both jobs, raising a son or a daughter is challenging. It is important to teach both genders to behave modestly and good. Sons must be taught to respect women regardless of how they behave. Women must be taught to respect themselves and behave with dignity and honour and protect their beauty. If we allow children to go around half-naked at school and ban those people who choose to cover themselves completely, we are shooting ourselves, by making it more troublesome for the children to focus in their learning, and may not be able to protect them from illicit relations / problems were the moral standards are low. If the authorities could balance their decision, it would be more helpful. Do not allow children to wear half-naked clothing of sexual art at school. Those children who choose to cover themselves should be allowed. If we think from what the child says, that she is being forced to wear a hijab, than take action. If we find out that children are wearing hijab with free will, it should be allowed. There should be some sort of balance. Non-muslims do not understand the detrimentalness of socializing between boys and girls who have no sence of modesty, dignity and honour. The police in Norway often update their social media platform, with info about crimes in Norway. Lately they have said that there is an increase of sexual offences. Many experts in the field assume there are much higher number of sexual assaults than what is reported to them. This often comes from filth in the media, nudity, weird programs on internet and tv, internet and socializing with the wrong people and alcohol and drugs. No boundaries is equal to chaos. If we look at the behaviour of places in Norway there is more muslim youth and places where there are less muslim youth, experts say in places with many muslims, the youth smoke less and drink less alcohol. And places where there are less muslim youth, the youth drink more alcohol. It is said that if the parents drink alcohol, it is likely that their children will adopt the drinking habits of their parents.

Males Have Higher Suicidal Rate Than Females

If we look at the education of muslims and foreigners, they are on top when it comes to taking higher education. Especially the girls. The boys are behind and often drop out of studies, whether they are ethnical Norwegians or foreigners. Maybe the reason why boys /males are behind when it comes to higher studies is the fitnah, tribulations they experience. In Norway the rate of suicide amongst teenage boys and men have increased. Oslo is the only city who lately has employed male nurses at primary school. In order to deal with this issue. Males often feel stigmatized if and when they speak about their troubles. That is why we need to research more about how males are coping in their studies from first grade to completed bachelor degree. There has always been an increase of females completing their studies. I haven`t heard any research about the males who drop-out. As to the reasons behind their drop-outs. Norwegians doesn`t understand the trouble of temptation for males in the educational system and after they are employed. Because the revealing clothing of girls and women, are never discussed. Sadly, rape of male is never heard or discussed in Norway, either. The solution of hijab for females is a solution that respects how males are wired by vision. Still it`s seen as something negative. The researchers in Norway arent researching about sexual violence towards males, just because it is under-reported. That only underlines that the problem is much greater than we know. When we speak about women that they need to keep themselves in modest clothing. The Feminist women says, this is discrimination. Think for a moment. If you had a allergy and can`t drink anything with milk. And everywhere you saw, there were people drinking and enjoying glasses of milk. How would your day have been, in such a place. When we understand other people`s weaknesses/qualities, we are supposed to respect them and help them. Using this against them would be very evil. The same about how men are wired by sight. If we respect that males are wired as by sight. And respect that Allah has made men like that. And if we would want men to have lesser difficulty going out for school, college, work, we would dress in that manner that men would easily have control on their desires. This can also be a reason for why Allah wants women to cover themselves in front of males. Islam respects the males psychology just as much as the females psychology. We need to be more frank about what males are facing when they step outside their homes. Islam has solutions that help communities prosper. When we understand some of the wisdom, it is easier to live by it. So we see that the muslim community has also increased the communities with goodness. It is not all negative. But negative information gets more coverage in media. They blow up information. People who don`t know or check the real facts, start believing the mis-information of many journalists. May Allah help communities in Norway and worldwide prosper. Aamen.

Ya Allah, please help us to protect every ummati from negative influence and grant every ummati all good righteous company everyday, all day. Help us to protect our communities for our families and for the families that will live here in the future. Aamen

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.