Mammas liv var khidmah for andre

Hva er en mor for et menneske? For meg var min mor hele verden. Min største støttespiller og kritiker. Hvis det var noen som ønsket at jeg skulle oppnå suksess, så var det min mor. Pappa hadde ikke vært den samme uten mamma. I januar i år, etter mye sykdom har hun vendt tilbake til… Continue reading Mammas liv var khidmah for andre

Achievements Without Allah Is Failures

When we learn something from our teacher. He (she) lights a torch of knowledge (wisdom) in us. The love for remembering Allah increases. Now it's upto us, to take care of it, help it grow and to pass it on to others, and invite them to the mehfil. The love of Allah, is such, that… Continue reading Achievements Without Allah Is Failures