Er du forutinntatt om dette?

Når en kvinne og en mann havner i forliksrådet, er alltid mannen skyldig.Kvinne uten hijab er fri. Kvinne med hijab er undertrykt.Når en kvinne gråter (wailer) er det alltid ektemannen som er skyldig.Menn som voldtar må straffes. Dersom kvinner voldtar er det så synd på dem, fordi de er så sultne.Det er alltid voksne som… Continue reading Er du forutinntatt om dette?

Den Uskyldige Blir Dømt, Den Skyldige Går Fri

Vi hyller demokratiet og er så glad for at rettsikkerheten til den enkelte blir ivaretatt i landet vårt. Hvis vi ser i andre land er det flere som er truet for å si det de mener eller friheter med begrensinger som ikke er i like stor grad her i landet. Likevel mener jeg at det… Continue reading Den Uskyldige Blir Dømt, Den Skyldige Går Fri