Er du på utkikk etter jobb?

Det er mange ledige jobber i samfunnet, likevel er det mange som er uten jobb. Det er et gap mellom kompetansen som er arbeidsledig og den kompetansen som trengs i ledige stillinger. Dette bør regjeringen jobbe systematisk med, for å få flere ut i arbeid.

Jeg jobber i pedagogisk bemanning som konsulent. Vi har stort behov for vikarer hos oss. Vi server barnehagesektoren og undervisningssektoren i hele Norge. Kanskje kan vi bli ditt neste arbeidssted?

Skal du ta et friår etter VGS og er usikker på hva du skal studere? Er du pensjonist og trenger et sosialt fellesskap? Vi i pedagogisk bemanning kan ansette for fleksible dager.

Å ha en jobb gir så mye mer enn en inntekt. Jobben er ofte en sosial arena. En øker nettverket, en stifter vennskap, en utvikler sine evner og kompetanse og en blir en del av et fellesskap / et team. Her får en referanser og større bekjentskap som kan legge grunnlaget for videre arbeidskompetanse.

Mange flerkulturelle over 18 år blir diskriminert på jobbmarkedet. Ofte pga fremmedhat. I vikarjobb hos pedagogisk bemanning ser vi på flerkulturelle som en ressurs. Det å jobbe hos oss og ha kompetanse innen flere språk gjør at barna møter stor støtte hos de ansatte.

Har du barne og ungdomsfaget men mangler erfaring? Trenger du språkpraksis i norsk på A2-B1 nivå? Har du behov for ekstrainntekt? Eller trenger du deltid eller heltidsarbeid ? Vi kan hjelpe deg. Våre vikarjobb kan lede til fast ansettelse.

Er du genuint interessert i å jobbe med barn? Er du punktlig? Vil du utvikle deg? Vil du bli med på laget og være en hverdagshelt som flere andre? Bor du i Norge? Da har vi jobb ledig for deg! Send oss din søknad og CV til soknad@pedagogiskbemanning.no. For mer informasjon se vår hjemmeside http://www.pedagogiskbemanning.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s