Løsning på medisinmangel i Norge

Vi i norden er avhengig av råvarer fra Kina og India til å få lagd medisiner. Det gjør oss ekstremt sårbare akkurat nå. Blant annet pga koronatiltak i hele verden. Dersom Farmsøytselskapene ikke får tilgang til råvarer, kan de ikke lage medisiner. I et slikt tilfelle, vil vi i Norge få mangel på medisiner. Som… Continue reading Løsning på medisinmangel i Norge

Fedme blant barn i Norge

Aktiviteter til barn er ikke slik det engang var. Flere barn enn før er blitt slaver til ipad/smart telefon før de blir tenåringer. Det betyr at aktiviteten deres innebærer muskler i fingrene, og ikke på kroppen. Dette har gjort at barn begynner å utvikle fedme. Når barna er vanskelige er det Ofte at foreldre gir… Continue reading Fedme blant barn i Norge