6000 selvmordsforsøk på ett år

Ifølge nettavisen i mai 2019 forekommer det 600 selvmord hvert år. Mens selvmordsforsokene er på 6000. Til tross for dette så vil regieringen avslutte tilskudd til psykologer til kommunene. De samme pengene blir heller gitt til kommuner uten øremerking. I en trang kommune-økonomi over landet er det ganske sannsynlig at kommunen vil nedprioritere psykologtilbudet. psykologforeningen… Continue reading 6000 selvmordsforsøk på ett år

Kriminal-omsorg som lager kriminelle gjengangere

Fengsler i Norge blir kalt for kriminalomsorg. Med andre ord Det handler om å ta omsorg om de som brøt loven, for å hjelpe de tilbake til et liv der de ikke bryter loven. For å få til det må de få et tilbud mens de er innsatt i fengsel. Et tilbud om utdanning /… Continue reading Kriminal-omsorg som lager kriminelle gjengangere

Samfunnets forståelse av «mannlighet»

På ungdomsskolen i heimkunnskapstimen hadde vi vikar en dag. Læreren vår var borte siden hans familie-medlem hadde tatt selvmord. Ved neste heimkunnskapstime spurte jeg hva den sykdommen heter som gjorde at hans svoger ønsket å ta selvmord. Han forklarte, at problemet var at han ikke greide å ha en ereksjon pga den sykdommen. Læreren sa… Continue reading Samfunnets forståelse av «mannlighet»

Trusler om selvmord

Det er mye prat om selvmord i det siste. Av flere. Mange ender opp med å ta sitt eget Iiv. Mange kunne vært reddet. hadde deres nærmiljø skjønt hva de gikk igjennom. Men vi må ikke glemme medaljens bakside. Det at noen gir trusler om at de kan ta sitt eget liv. gjør de kanskje… Continue reading Trusler om selvmord