Besøkstjenste via posten for de eldre

World Economic Forum forteller at i Frankrike,Japan og storbritannia har postmannen fitt jobben å se om eldre har det bra i sitt hjem. Deres barn kjøper hjelpetjenester hvor postmannen kan også kjøpe varer for de eldre og besøke de. Og se om de er i bra helse. De fleste eldre ønsker å leve i sitt… Continue reading Besøkstjenste via posten for de eldre

Kjøpspress – barn med rike foreldre

Mange barn og ungdom opplever enormt kjøpspress fra venner og medelever. Det har vært barn som har ønsket å ta sitt liv pga dette. I andre land løses dette problemet med skoleuniform. Slik som i storbrittania. Men det kan jo hende at barna bruker dyre accessories som klokke. smykker og tlf likevel. Bloggere blogger om… Continue reading Kjøpspress – barn med rike foreldre

Selvforsvar i mørketiden

Det har vært endel snakk om gjeng-miljøer i Oslo. Det har til og med vært et økende problem med jente-slossing på Osloskoler. For eksempel Hersleb. Miljøet i Oslo er litt røft. Nettopp derfor er det så viktig for gutter og jenter i alle aldre å lære selvforsvar. Idag finnes det egne selvforsvarskurs for jenter og… Continue reading Selvforsvar i mørketiden

Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk

I noen jobber og yrker er profesjonsetikken nedfelt i lovverk. For eksempel helsepersonell-loven. Her reguleres helsepersonell sitt personlige ansvar i krav av det yrket de representerer For eksempel leger og sykepleiere. Andre yrker som det kreves høy grad av etikk er advokater og politi-ansatte. Tenk dere et samfunn som er bygd av dårlig etikk og… Continue reading Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk

Har regjeringen retningssans?

Det er viktig med en regjering og et storting som ser fremover, som bruker ressurser på å forstå næringene, folkesammensetning, endringer i befolkningssammensetning, endringer i de som sogner til visse yrker, og yrker hvor det er for få som studerer. Sett i sammenheng, ved hjelp av kunnskapssamling, vil en kunne finne ut av hvilke næringer,… Continue reading Har regjeringen retningssans?

Å Snitche – er det lov eller ulovlig?

Å snitche er et ord kriminelle bruker for å støtte at kriminaliteten fortsetter ofte for egen vinning eller venners vinning. Dersom de fleste ungdommer er mennesker som forstår verdien av lover og regler og trygghet, så vil de forstå verdien av at modige folk som sier ifra, når loven brytes. Ekte lojalitet er ikke å… Continue reading Å Snitche – er det lov eller ulovlig?