Hvordan hedres Harald Hårfagre i Norge?

I kristiansand brente SIAN en koran. (Leses et par ganger for å forstå verdi av hellighet i norge) Politiet burde fått boten på 14000 siden de ikke gjorde jobben sin korrekt. Norge har ikke respekt for hellighet. Og det er et problem. Nesten ingen fra de muslimske moskeene har nevnt dette. Kanskje pga de er… Continue reading Hvordan hedres Harald Hårfagre i Norge?

Tenk om gutter ønsker respekt fra de er små

Ofte er foreldre mildere mot sine døtre, enn mot sine sønner. Enda forskning viser at gutter ofte har stort behov for ekstra støtte enn jenter. Dersom vi prøver å forstå hvordan en mann ønsker å bli satt pris på, er det som oftest gjengitt at en mann liker å bli respektert.Men starter dette ønsket om… Continue reading Tenk om gutter ønsker respekt fra de er små