Er du forutinntatt om dette?

Når en kvinne og en mann havner i forliksrådet, er alltid mannen skyldig.Kvinne uten hijab er fri. Kvinne med hijab er undertrykt.Når en kvinne gråter (wailer) er det alltid ektemannen som er skyldig.Menn som voldtar må straffes. Dersom kvinner voldtar er det så synd på dem, fordi de er så sultne.Det er alltid voksne som… Continue reading Er du forutinntatt om dette?

Samfunnets forståelse av «mannlighet»

På ungdomsskolen i heimkunnskapstimen hadde vi vikar en dag. Læreren vår var borte siden hans familie-medlem hadde tatt selvmord. Ved neste heimkunnskapstime spurte jeg hva den sykdommen heter som gjorde at hans svoger ønsket å ta selvmord. Han forklarte, at problemet var at han ikke greide å ha en ereksjon pga den sykdommen. Læreren sa… Continue reading Samfunnets forståelse av «mannlighet»