Ta ansvar for ditt liv

Det å ta ansvar for sitt liv, er noe en forventer av voksne mennesker. Dersom noen har et misbruk av alkohol finnes det metoder på rehab for å få kontroll over det. Det samme gjelder dersom noen misbruker heroin. Da ville det mennesket sannsynligvis blitt hjulpet av sine nærmeste til å starte rusbehandling. I disse… Continue reading Ta ansvar for ditt liv

Ikke bedøv dine følelser i «rus»

Når det blir utviklet et nytt produkt og det skal lanseres. så vil utvikler / promotere komme med info hvorfor nettopp du trenger dette produktet. Uansett om det gjelder en mobil, en bil eller en annen ting/ tang. Det er for å få flere kunder for dette segmentet. På samme måte vil de som selger… Continue reading Ikke bedøv dine følelser i «rus»