Få gutter leser bøker

I en artikkel fra mai 2013 ble det snakket om utlån ved biblioteker. Spesielt ble det nøye analysert kjønnsforskjellene. Her kom det frem at kvinner har lånt over 300 000 bøker mens menn kun har lånt opptil 83 000 bøker. Det var en markant forskjell. Selv om artikkelen er 7 år gammel, ser vi fortsatt… Continue reading Få gutter leser bøker

Neste trekk – importforbud på «jungelkniver»

I juli 2017 skrev NRK i en artikkel at barn og ungdom bestiller kniver via netthandel. Og selv om flere pakker med kniver blir stoppet. Kan det ikke garanteres at tolletaten greier å stoppe alle knivene i postgangen. Flere av navnene på disse knivene ligner på spill-navn, slik at foreldre ikke forstår hva barnet bestiller.… Continue reading Neste trekk – importforbud på «jungelkniver»