You are currently browsing the tag archive for the ‘Beherske godt norsk’ tag.

Ifølge lovforslag til endringer i barnehageloven, er det gitt forslag om å få gi dispensasjon fra loven om grunnbemanningen for et år av gangen. Noen instanser sier det istedet for dispensasjon bør gjøres tilsyn eller stenge av barnehagen, slik at barnehage-eier reelt prøver å skaffe arbeidskraften som er pålagt ved denne lovendringen, dersom den trer i kraft. Etter min mening ser det ut som at lovforslaget er en bommert på hva som egentlig er årsaken til problemet. Og dermed ikke et incentiv som når målet sitt. Det har vært debatt en stund om barnehager hvor barna begynner på skolen uten høy nok norsk-kunnskap, slik at de blir hengene etter helt fra skolestart, i alle fag. Mange skylder på at ansatte i barnehagen ikke har gode norsk-kunnskaper for å hjelpe barna til å lære norsk. Regjeringen fremmer forslag om grunnbemanning. Men det løser ikke dette problemet. Heller ikke å heve nivået på norsk-kunnskapene til de som skal søke jobb i barnehagen løser problemet.

Oslo kommune er positive til departementets forslag, og viser til at grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i Oslo i dag er regulert gjennom en egen grunnbemanningsavtale. Den foreslåtte bemanningsnormen tilsvarer kommunens egen norm, noe som innebærer at normen allerede er oppfylt i de kommunale barnehagene i Oslo.

Dersom høyest andel innvandrere i Norge bor i Oslo. Og eksempelet om barnehager med lav norsk kunnskaper er fra Mortensrud området. Et av flere eksempler for hovedstaden. Og denne grunnbemanningen allerede praktiseres i hovedstaden, slik at det ikke foreligger noen endringer fra Oslo Kommune sin praksis og lovendringen, hva vil dette incentivet hjelpe barnehagene her Oslo idag? Eller fremover i tiden? Det betyr at det vil fortsette slik som det allerede gjør? Dersom Oslo barnehagen var en av verstingene, hva er vitsen med å foreta en lovendring som ikke har noe positiv effekt for å nå målet?

Få Søkere – Lav Poeng-Grense

Når jeg ser på samordna opptak sine sider om poenggrenser for å komme inn på barnehagelærer-studiet er det meget lav poengsum som kreves for de som ønsker å søke denne utdanningen. Noen steder i landet for barnehage-utdanning kreves ingen poengsum i det hele tatt. I disse lærestedene kommer alle som søker til studiet inn på studiet uansett karakterpoeng fra vgs. Det betyr sannsynligvis at veldig få ønsker å søke på det studiet av de som er oppvokst her i landet. Etterspørsel etter denne arbeidskraften er da stor for barnehagene. Problemet er ikke i at folk ikke kommer inn på studiet, men problemet er at det finnes ikke nok folk som tar denne utdannelsen. Det er derfor barnehager ofte må ansette ukvalifisert personale. De er ikke første ønske. Dersom en leder av en barnehage har å velge mellom flere høyt utdannede førskolelærere med pedagogisk utdannelse og få ukvalifisert folk som ikke har nok utdannelse, så hadde selvlfølgelig ledelsen valgt de mest kvalifiserte. Men det finnes lite kvalifisert personell som søker til barnehagene. Men istedet en overvekt av folk med lite pedagogisk kompetanse og lave norsk-kunnskaper som søker med noe ufulstendig utdannelse fra hjemlandet.

Hev Statusen Til Yrkene Med Høy Etterspørsel Av Arbeidskraft

Slik at de som er oppvokst i Norge blir motivert til å søke hit. Problemet vil jo vedvare dersom det er få søkere til utdanningen. Det andre incentivet som kan hjelpe situasjonen for barnehagene er å hjelpe de som ønsker å inneha disse jobbene å nå det nivået som barnehage trenger ved hjelp av intern kursing og sponse de med norskkurs til å ta norskprøvene. Disse ønsker å jobbe innenfor oppvekst-sektoren. Det hjelper ikke for regjeringen å dagdrømme om bedre arbeidskraft når ikke tilbud av kompetent arbeidskraft er tilstede. Innvandrernes sin flerspråklige kompetanse kan brukes til fordel for barnehagen med en høy andel barn med annet morsmål enn norsk. Hvor de kan bruke morsmålet deres til å hjelpe barna å lære norsk. Det må satses på morsmåls-støttet norskopplæring i barnehager med høyt andel tospråklige. På et sted har vi høyt tilbud av ufaglært som må hjelpes inn i systemet for å bli godkjent arbeidskraft. Så hjelper det ikke at prosessen for å få sin utdannelse godkjent fra utdannelse er så vanskelig og kronglete og samtidig en prosess som tar mye tid og dermed mye venting for de som søker om godkjenning. På den andre siden har vi lavt tilbud av kompetent arbeidskraft og ingen prognoser om høyt andel søkere i fremtiden. Vi trenger en bedre målstyring mellom etterspørsel av ufaglært arbeidskraft og behovet for arbeidskraft i oppvekst-sektoren, slik at de kan bruke sine ressurser, også til gode for samfunnet.

Den Ufaglærte Arbeidskraften Er Motivert For Jobb

Og ønsker å jobbe. De er en ressurs. Å være tospråklig er en ressurs. De som har et ønske om å oppdra den neste generasjon er en ressurs for samfunnet. Alle kan ikke bli leger og advokater og ingeniører. Vi trenger noen som kan passe på barna til disse yrkesgruppene når de er på jobb. Når regjeringen lager så mange hindrer for at mennesker kan få fast jobb, så lager de ikke arbeidsplasser, de gjør flere folk avhengig av sosialhjelp eller stønader fra nav. Dersom regjeringen vil kan de sette inn ressurser for at folk kan komme i fast jobb og være en fordel for samfunnet. Norge må gå rundt på et vis. Vi trenger renholdere, vi trenger bussjåfører, vi trenger taxinæringen, vi trenger lærerne. Regjeringen må satse på å heve statusen på alle yrker. Ellers kommer det en tid hvor vi ikke har nok arbeidskraft på de helt essensielle yrkene, siden ingen ønsker å jobbe der. Samtidig som vi har ved å ha gjort det vanskelig for den ufaglærte arbeidskraften å få disse jobbene, har jagd de vekk til andre land. Plutselig sitter vi der. Men høyt etterspørsel etter viktig “vanlige” mennesker. Og da vil Norge få problemer med å gå rundt. Og vi må i verste fall begynne å åpne grensene og reklamere for Norge. Etter de siste årenes negative reklame om hjemsending av flyktninger, kan det hende at folk vil sky unna Norge. I redsel om at de også, som andre ekte historier av mennesker som lider, har blitt sendt hjem, fordi de ikke var “nødvendig” lenger.

Du som meg vet også sikkert at den svakes sak ikke alltid blir ivaretatt. Jeg kan tenke meg at innvandrerekvinner som ikke kan språket eller som muligens er alene om å forsørge barn har meget store problemer med å ivareta sine interesser. Språket er en så stor hindring for dem at det skaper problemer. Ting som kan ordnes med lite styr for en som kan snakke og skrive flytende norsk er en meget stor hindring for både nyankomne og gamle innvandrere som ikke kan godt norsk. Det som opprører meg som oftest er at de blir kasteballer mellom forskjellige instanser. Den ene sender den et sted, så får de ikke god nok hjelp så kommer de tilbake, og etter flere frem og tilbake-sendelser blir det ansvarsfraskrivelse mellom forskjellige instanser. En som ikke kan norsk, hvordan skal hun gjøre rede for forskjellige ting ved for eksempel et navkontor. Hvordan kan hun vite hvordan hun skal søke om forskjellige rettigheter som hun har krav på i forhold til den norske lov, men trenger hjelp til å søke. Hvordan skal hun greie å få tak i de riktige papirene? Hva når hun heller ikke har noen hjemme som kan hjelpe henne til å søke om for eksempel pengestøtte? Hva om det ikke blir fulgt opp og ordnet med tolk på forskjellige slike instanser? Hvordan skal hun komme seg frem og ut her i livet når det er så mange store hindringer som ligger i veien. Noen sier at vi strekker oss for langt da vi vil hjelpe slike folk, men hvem ellers skal ivareta den svakes sak? Er det ansvarsfraskrivelse fra forskjellige instanser?

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen! Jeg synes det er kjempesynd at familien til de som kommer hit til Norge ikke bruker nok tid på å lære seg norsk ordentlig før de blir opptatte med familie. Det verste er nok for den generasjonen som begynner å bli gammel der faren ikke har gitt moren tillatelse til å gå ut og lære språket, eller at de ikke har hatt mulighet siden de tar heller vare på barna sine. De har ikke vært ute så mye, de vet ikke hvordan det norske samfunnet fungerer, kanskje er de aleneforsørgere med mye ansvar og lite kunnskap om ting. Si meg hvem skal ta vare på dem nå? Det er ikke alle som har en familie som kan hjelpe til eller en venn som kan godt norsk. Jeg blir så oppgitt når jeg hører om folk som trenger hjelp med de helt enkle ting i hverdagen og så har de ingen de kan lene seg på og få støtte av. Jeg blir så oppgitt for jeg jeg vil så gjerne hjelpe men så for jeg ikke lov til å ta på meg ansvar som egentlig ikke er mitt ansvar, hører jeg. Det er klare skriv som skiller ansvaret mellom nivåene. Jeg skulle ønske enhver person som er der ute hadde hatt en kontakt som kunne hjelpe dem til å klare å ivareta sine rettigheter, slik at de også kan få leve et fullverdig liv som mange av vi ressursterke gjør. Kanskje alle ressursterke som har kapasitet og driv burde bli medlem av frivillighetssentralen. Jeg tror det vil være en stor fordel om ressursterke mennesker med tospråklig bakgrunn ville melde seg. Så får vi håpe også at mennesker som trenger hjelp ikke er redd for å ta imot hjelp. Vårt verdisyn er universelt. Dog er det klart at det blir enklere å ta imot hjelp dersom den man får hjelp av kan morsmålet til den som vil ha hjelp. Om alle hjelper til så mye de kan, så kan det bety en stor forskjell for den svake der ute.. Bare en tanke:)

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.