Få gutter leser bøker

I en artikkel fra mai 2013 ble det snakket om utlån ved biblioteker. Spesielt ble det nøye analysert kjønnsforskjellene. Her kom det frem at kvinner har lånt over 300 000 bøker mens menn kun har lånt opptil 83 000 bøker. Det var en markant forskjell. Selv om artikkelen er 7 år gammel, ser vi fortsatt at jentene er flinkere på skolen og i å ta høyere utdannelse. Mens guttene har et større frafall fra videregående enn jenter. Dersom forskjellen starter ved barnealder bør flere tiltak bli satt inn tidlig for guttene, slik at de ikke henger etter. Bøker er ofte mer feminine i farger og handlinger, noe som gjør at jenter er aktive lesere.
Gutter er mer interessert i sak-tekster, blader og leser mer på skjerm. Mens jentene er hyppige lesere av skjønnlitteratur. Dersom forlagene kunne bli flinkere å utgi bøker som er mer tilrettelagt gutter, ville de kanskje forbedret lesevanene deres. Å ha gode lesevaner spiller en stor rolle for karakterene i utdanning, men også for arbeid senere i livet. Mange gutter synes det er ensomt og nerdete å lese bøker. Og tør ikke si til andre at de liker å lese. Mange liker heller å bli aktivisert via for eksempel play station spill med venner. Dersom lærere er mer bevisst bokforslagene for lesing til elevene sine, er det mulig at flere kunne bli flinkere boklesere. Artikkelen fra
2013 nevner at mennene begynner å lese mer etter 40 års alder. Og at mellom 44-60 års alder blir de hyppigere lesere. Uansett hva som er årsaken for kjønnsforskjellene er det her viktig å sette inn tiltak, slik at guttene kan hjelpes gjennom utdanningen, og bli like i nivå med jentene. Hva tenker du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s