Servants rights in Pakistan

Having a servant in Norway is only for the few. The majority can't afford it. InPakistan that is different. Because of the class differences, many people have servants. And many of these servants are children, whom can't afford a living and an education, so they chose work. There have been incidents in Pakistan where servants… Continue reading Servants rights in Pakistan

People in crises

The zakat is from wealth that you have had at least a year. Most muslims give zakah in ramadan, because the reward for fardh deeds in ramadan is 70 times more. There are about 1,8 billion muslims in the world. Thats almost 24% of the worlds population. Imagine if they start giving charity. In a… Continue reading People in crises

Foreldresertifikatet

Dr Chapman snakker varmt om hvordan et ekteskap kan ha livstidsgaranti. Nemlig at ekteparet lærer seg hverandres kjærlighetsspråk. Dr chapman har fordypet seg mer i dette, og har skrevet bøker om hvordan vi kan uttrykke kjærlighetsspråk til barn og tenåringer også. Sosiolog Anita fevang har oversatt en av bøkene til Dr Chapman, om verdsettelse på… Continue reading Foreldresertifikatet

Endre et samfunn bygd av bestikkelser – tar tid

Når et samfunn har hatt bestikkelser i all arbeidsprosesser i flere år. Både private og offentlige. Så tar det tid å rydde. For å skape en riktig etikk i arbeidsprosesser. Pakistan 's leder Imran Khan har startet prosessen. Måtte Allah gi han hjelp og baraqah slik at han fullfører jobben. Aamen. Så kan det tenkes… Continue reading Endre et samfunn bygd av bestikkelser – tar tid

A sunny update

In pakistan it is considered as upper class to have white skin. Because if you have brown complexion. That means you have to take the bus or rickshaw. And of course if your brown that means you have to work. The fact that you have to work in a job where you have to expose… Continue reading A sunny update

Utdanning i Pakistan – uten penger?

Først og fremst så er det vanlig at barna blir sendt på privatskoler, som selvfølgelig krever betaling. Deretter blir undervisning lagt opp slik at eleven blir nødt for å ta privat-undervisning (tution) etter skolen. Dette krever også betaling. De som driver privatundervisning er lærere fra samme skole / undervisning. I tillegg til det kommer koran-skole.… Continue reading Utdanning i Pakistan – uten penger?