Nei til Erna-regjerings reduksjon av bevilgning til frivillighet

Med flere tilsynsorganer i staten som ikke fungerer. Med en politietat som er satt ut av spill pga feilvurderinger, så har Erna -regieringen redusert tilskudd til frivilligheten. Kan dere tenke dere hvilket kvalitetsfall dette kan ha for norges befolkning? Frivillighetssentralene har arrangementer for de som har det tøft i vårt nærmiljø. Leksehjelp for barn, ungdommer… Continue reading Nei til Erna-regjerings reduksjon av bevilgning til frivillighet

Omfordeling av mat

I norge har 6 % familier økonomiske vanskeligheter ifølge statistikk på levekår fra april 2019 fra SSB. Dette tilsvarer 312 000 mennesker. Det prosentsatsen viste ikke det reelle behov for en mindre ulikhet i Norge. På sykehus, institusjoner og lignende lages det daglig mat til pasienter. Den maten som går ut på dato, blir nok… Continue reading Omfordeling av mat

Hvem skal tale den svakes sak?

Du som meg vet også sikkert at den svakes sak ikke alltid blir ivaretatt. Jeg kan tenke meg at innvandrerekvinner som ikke kan språket eller som muligens er alene om å forsørge barn har meget store problemer med å ivareta sine interesser. Språket er en så stor hindring for dem at det skaper problemer. Ting… Continue reading Hvem skal tale den svakes sak?