You are currently browsing the tag archive for the ‘Four wives’ tag.

marriage-quran-strong-bond-enemies-husband-wife-help-from-allahMany men talk about having more than one wife. According to Islam, it is allowed. The time of the sahaba, many widows needed support, and men were allowed to marry them. The orphans would get helped, and the women get supported. In that time the sahaba raa didn`t either see any bad in marrying any women whom had been married before. Also the muslim women, were more reliable.

Friendships With Opposite Gender Outside Marriage

Nowadays, men frighten their first wife, if you don`t stop the discussion, I would marry another. Alhamdolillah, it is allowed in Islam. It is only that the society of today, is much different from the time of the sahaba. The era of today is full of fitnah everywhere. Many are struggling with hijab and modesty. Integrity is seen less. People have become more materialistic. There is more lying than before. Good conduct and decent values are rarily found in people. In these trying times, most wives wonder about their husbands integrity. Most husbands wonder about their wife`s integrity. Husbands are wondering about one wife, what if you had four, demanding the same right? So one day you`re with one wife. Can you trust the second, third and fourth at that time? What reason do you have to be assured, that they are not with anyone else? Most women of today, can`t wait a day for her husband, when he is away. Also internet makes it easy to get friends, easily. When friends between the genders are ok, when do we know if both husband and wife have haya and practice modesty, when they are with other people? That is why it is important to choose spouse because of good character and decent values. Don`t choose spouse because of beauty, status or money. You are not choosing a car.  You are choosing the mother of your children. The qualities you see in her, will be seen in your children. The purity of the children is dependent on the purity of the husband and wife. If you want good children you can`t afford to choose wrong. Imagine your children imitating their mother. Dancing at bollywood songs and addicted to dialogues from indian dramas or movies. I would prefer to have a spouse where we both remember our Lord in everything we do, by practising obedience to Him in public and private. Following sunnah guidelines. Your married life isn`t dependent on your wife`s appearance. Your married life is dependent on you and your wife`s good qualities and abilities.  If your too obsessed about the beauty or luxury of this dunya, how will you be able to work for your souls home? The place you`re going to spend an eternity.  Ya Allah, protect us from bad faith. Aamen. Grant every ummati a righteous spouse. Aamen.

What If You Make The Same Mistake With Second Wife?

One can understand from this, that even if a man marries a second wife, there will be a half-year happy time, after that both will get used to each other. Than the same mistakes he made in the first marriage, will be seen in him towards his second wife? He didn`t fix them then. Of course, it wasn`t his faults. So the solution of disagreements between couple, is not to get another wife. It is to find ways of increasing love between the husband and wife in the first marriage. Finding ways of increasing compatibility. Understanding how your spouse feels loved and how your spouse accepts apologies. Showing love through gestures of respect, appreciation and gifts.

A Husband And Wife Of This Trying Time, Need To Prove Their Integrity To Each Other Every Day

One matter is settled. Men and women has a responsibility to cultivate in them good conduct, in private and public. Even if someone might win a blessing. He / she can easily lose it, if he / she doesn`t know how to value it. When it comes to Allah`s friends. Allah will never give His diamond, to a man who is not able to protect it and take care of it. That is something, that must be proven every day. Not just one day of a year. Ya Allah, grant every husband and wife to win the struggle of correcting their integrity, niyah, ikhlas and haya. Aamen. Protect every ummati from those who are un-reliable, untrustworthy, and those who have bad character. Aamen. A woman is tested when her man has nothing. A man is tested when he has everything. Let`s see who really passes the test? Ya Allah, grant every ummati help to make good decisions in life. Protect every marriage from envy, jealousy, magic and evil eye til the end of time. Aamen

Picture courtesy : The muslim show.

status of women in islamI vesten er det et vanlig syn blant de fleste mennesker at kvinner skal ha de samme rettighetene som menn. Dr Zakir Naik har holdt et foredrag om kvinners rettigheter i islam, hvor han sa at kvinner er biologisk, fysiologisk og emosjonelt annerledes enn menn, så hvordan kan de ha den samme rollen i et samfunn som menn da. Å si likestilling blir helt feil, man kan heller bruket ordet likeverd.

For noen titall år siden ble det diskutert hvorvidt kvinner hadde en sjel, mens i Islam ble det for 1300 år siden fortalt via Koranen at kvinner og menn har sjel og er likeverdige. Kvinner har 3 ganger så masse høyere verd enn menn. En av profetens venner kom til profeten Muhammad (pbuh) og spurte profeten; hvem har mest krav på meg? Profeten svarte tre ganger; din mor, fjerde gangen sa han din far. Det betyr at kvinner har veldig høyt verd i Islam. Ikke minst pga smerten de må gjennom ved å bære frem barn og selve fødselen. Profeten Muhammad (pbuh) har selv sagt at Jannah (paradiset) ligger ved moren din sine føtter.

En annen hadith understreker at dersom en far/bror har en eller flere døtre/søstre og de behandler dem bra og sørger for at de tilegner seg bra verdier og døtrene/søstrene gifter seg, så vil Allah gi han beskyttelse fra ilden etter døden/dommens dag og/eller være grunnen til at han får gå til Paradiset.

I kristendommen tros det på at skylden for at Eva as og Adam as ble kastet ut av paradiset, blir lagt på Eva as. Mens i Islam fikk både Eva as og Adam as delt skyld i samme sak. Kvinner i Islam ble gitt rett til å ha sin egen eiendom og lønnen de får når de arbeider eller driver næringsvirksomhet, kan de bruke på det de måtte ønske. Mannen derimot er nødt for å bruke sin lønn på familien sin, deriblant konen, selv om hun har egen inntekt.  Det forklarer hvorfor menn arver mer enn kvinner, fordi de har forsørgeransvaret i familien som fedre/brødre.

Menn og kvinner i islam er gjetere for hver sin flokk, det betyr at de har ulikt ansvar som de må stå til rette for, og som er begge like viktig for at familien skal fungere. Mannen er familiens overhode, men de er alle teamspillere og teamet vil ikke fungere uten bra samarbeid innad. Kvinnene er mildere og mer følsomme enn menn, dermed er de mer egnet til å ta hoveddelen av oppdragelsen av barna, siden de lettere forstår barnas situasjon i fargen av deres natur.

I islam er kvinnens ære beskyttet. I vesten blir kvinner degradert til objekter som viser frem sin hud for å selge både det ene og det andre. Hvordan kan man si at dette gir kvinnen mer rettigheter i vesten? Før Islam ble kvinner sett på som sex-objekter hvor man ikke trengte å gifte seg med kvinnene men heller ble eid av mennene som ønsket dem. På den tiden kunne kvinner kunne gå i arv bare for at de skulle beholde den formuen hun eide/ hadde tilegnet seg gjennom mannen. Islam ga kvinner rett til å si nei til et ekteskap. Islam fortalte hvem som kunne gifte seg med hverandre, samt hvem som var forbudt for hverandre. Blant annet for å avverge at moren ble gift med nær slektning når “mannen” døde og avverge andre sykelige forhold som fantes i samfunnet på den tiden.

Samtidig er sex i islam sett på som noe veldig skjønt men tilbeholdt innenfor ekteskapet. Allah beskriver i Koranen at ektemannen og konen er sett på som hverandres klær som skal beskytte hverandre og gjemme hverandres feil fra andre. Som hverandres bekledning er de nærmest hverandre. Når kvinner hadde menstruasjon, før Islams tid, ble de sett på som noe urent og djevelsk. Mens i Islam pleide profeten Muhammad (pbuh) å resitere koranen mens han hadde hodet sitt i fanget til sin kone Aisha (raa) selv når hun hadde mensen.

Før Islam hadde mennene mange kvinner, I Islam ble ekteskapet sett på som halve troen og en kontrakt på papiret hvor man må ha vitner. Menn har rett til å gifte seg med inntil fire koner dersom det er enker eller foreldreløse som trenger støtte. Det ble tillatt etter en krig i Islam hvor det var mange enker og som hadde barn som trengte støtte for å ha noen som kunne brødfø dem. Dersom mennene frykter at de ikke ikke skulle greie å behandle alle konene likt, har de ikke lov til å ha flere koner. En person som har flere koner men ikke behandler de likt/rettferdig vil ved dommens dag stå opp med bare halve av sin kropp, Tirmidhi. Samtidig har også Profeten pbuh vist at monogami er også fra hans Sunnah. Når Profeten giftet seg med Khadijah raa, var han kun gift med henne, så lenge hun levde. De levde sammen i ca 25 år.

Vi må skifte fokus fra å snakke om likestilling til å snakke om likeverd. To vesener som er så ulike kan uansett hva vi sier eller gjør,  aldri bli like. Det forventes ulikt fra menn enn fra kvinner. Det er bare kvinner som kan føde barn og de er mer følsomme og emosjonelle enn menn. Derfor blir det mer riktig å snakke om likeverdet mellom de, enn likestilling. Når man begynner å beskrive ordet verd, ser man at Islam gir kvinner mer verd enn menn. Det er også en hadith som sier at dersom folk forstod den virkelige status en kvinne har i Islam, vil selv menn ønske å være en kvinne.

Det er klart at det er vokst frem en ukultur i det muslimske miljøet som undertrykker spesielt kvinner, men også menn. Denne ukulturen er ikke fra religionen og kan også ha sammenheng med at folk ikke praktiserer islam i stor grad, men velger hva de ønsker å praktisere og hva de ønsker å overse. Mens islam egentlig betyr at man skal underkaste seg alle lovene til Allah og ikke bare de som passer en selv.

Mye av ukulturen blant pakistanere stammer også fra dengang hele landet var sammenslått med India. Vi har arvet mye fra India.

En sak som er viktig å understreke er at dersom en person som er norsk gjør noe galt, sier man ikke at alle kristne gjør den og den gale handlingen. Men dersom en pakistaner, eller muslim gjør noe galt, vil man med en gang si at det er det Islam sier. Det er veldig vanlig spesielt i media og vinklingen til journalistene er ofte preget av muslim-/islam-hat.  Dersom et tre har et rottent eple, så vil ikke et intelligent menneske si at det er treets skyld. Alle trær kan ha noen rotne epler. Men når en muslim gjør noe galt, istedet for å se om han er praktiserende eller ikke, vil de uten å blunke si at det er Islam sin skyld.

Journalister vil alltid farge sine artikler etter sine meninger. Men vi som leser disse artiklene bør skaffe oss mer samfunnsforståelse og være mer kritiske til det vi leser. Det er den eneste løsningen på dette. Ikke feie alle over en kam, men vit at akkurat som at det finnes bra og dårlige kristne/jøder, finnes det også bra og dårlig muslimer. Å skylde på Islam, kristendom, jødedom når en muslim, kristen, jøde gjør noe galt, er ikke noe et opplyst samfunn vil gjøre.  Istedet vil de se hans/hennes gjerninger i lys av de verdier han/henne hadde tilegnet seg i løpet av livet. Verdiene til en person kan være preget av flere forhold og ikke nødvendigvis bare religion.

Jeg tror at kvinner har bedre rettighet og verd i islam enn det vesten noen gang kunne gi kvinnen. I Islam er kvinnen sett på noe som man skal beskytte og ikke vise til ethvert menneske. I vesten blir kvinner brukt aktivt i markedsføring på alt fra biler til undertøy. Jeg tenker vi må åpne våre øyne og se at kvinner har mer rett i islam enn det vesten noen gang kan greie å gi. Islam i sin uforandret tilstand beskytter kvinnen, mens samfunnet i vesten degraderer kvinnen.

I have heard so many people who talk about the fact that guys can marry four women if they want no matter what. Though have they thought whether Islam have put any conditions to it? If you look up Surah Nisa, Allah says in ayat 3:

If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans(1), marry women of your choice, two, three or four (2): But if ye feel that ye may not be able to deal justly with them, then only one, or a captive that your right hand possess. That will be more suitable to prevent you from doing injustice. (Quran 4:3).

Note 1: notice the conditional clause about orphans, introducing the rule about marriage. Marry the orphans if you are quite sure that you will in that way protect their interest or their property.

Note 2: The unrestricted number of wives of the times of ignorance was now strictly limited to maximum four, provided that you could deal justly with them.

This means that the condition to more than one woman must be that she is a widow and has orphan kids that you want to help and since this was in the time of when the muslims died in wars there were many orphans and widows at that time. It is important that we don`t forget the conditions about being equal between the wifes either. I mean in today’s society when we can`t even be equal to our kids, how can the men be equal to more than one wife, it`s impossible.

So I believe both of the condition is quite difficult to fulfil, is it then actually really allowed to marry four wives then? Nope 😀

Two wives or one? Think about all the quarelling, not a nice picture! Our Propeth (pbuh) had a lot of difficulties because of having more than one wives, even he (pbuh) secluded himself from them for a month. Not to speak about the jealousy and rivalry there was between the wives. Polygamy can be the killer of happiness, and can destroy the peaceful environment of a happy home.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

January 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.