Kristne imot homofili – tør ikke dele synspunkter

10 kristne skoler i hedmark med mindre enn 2500 elever har sagt nei til å ansette homofile. De mener at homofili er synd, og ønsker ikke slike ansatte. En annen kristen privat lærerhøyskole har forbigått homofile pga deres legning. Et annet sted skulle det spilles håndball kamp i Oslofjord Arena. Men dette ble det satt… Continue reading Kristne imot homofili – tør ikke dele synspunkter

Har vi myndighet for å overprøve Statsminister sine taktiske vennskap?

Norge er et demokratisk samfunn. Vi ønsker at beslutninger skal tas av folket for folket. Derfor ønskes det at beslutningsprosesser er offentlige. Og derfor er det åpen debatt i media om resultatet av beslutninger som er tatt. Folket kan overprøve / påvirke en «feil» beslutning. Det er positivt og viktig at offentlige ansatte sitt arbeid… Continue reading Har vi myndighet for å overprøve Statsminister sine taktiske vennskap?

Den Uskyldige Blir Dømt, Den Skyldige Går Fri

Vi hyller demokratiet og er så glad for at rettsikkerheten til den enkelte blir ivaretatt i landet vårt. Hvis vi ser i andre land er det flere som er truet for å si det de mener eller friheter med begrensinger som ikke er i like stor grad her i landet. Likevel mener jeg at det… Continue reading Den Uskyldige Blir Dømt, Den Skyldige Går Fri