Kriminal-omsorg som lager kriminelle gjengangere

Fengsler i Norge blir kalt for kriminalomsorg. Med andre ord Det handler om å ta omsorg om de som brøt loven, for å hjelpe de tilbake til et liv der de ikke bryter loven. For å få til det må de få et tilbud mens de er innsatt i fengsel. Et tilbud om utdanning /… Continue reading Kriminal-omsorg som lager kriminelle gjengangere

Utdanning i Pakistan – uten penger?

Først og fremst så er det vanlig at barna blir sendt på privatskoler, som selvfølgelig krever betaling. Deretter blir undervisning lagt opp slik at eleven blir nødt for å ta privat-undervisning (tution) etter skolen. Dette krever også betaling. De som driver privatundervisning er lærere fra samme skole / undervisning. I tillegg til det kommer koran-skole.… Continue reading Utdanning i Pakistan – uten penger?