You are currently browsing the tag archive for the ‘Quran’ tag.

Straffeloven har ifølge lovdata.no 31 kapitler. Første Kapittel handler om straffelovens virkeområde. Andre Kapittel handler om legal-definisjoner av ord og uttrykk som blir brukt i denne loven. Når en skal tolke en paragraf, er det derfor ikke fritt frem hvordan den skal forstås. Lovens første og annet kapitler forklarer oss når loven skal og kan bruke og definisjon av ord og uttrykk i loven. Ikke nok med det. Ofte må en inn i forarbeidene til loven. Finne ut hva er hensikten bak hver paragraf. For nærmere fordypelse må en lese stortingsmeldinger hvor det står side opp og side ned om hvilke ord og uttrykk som skal legges til grunn for forståelsen. Hvilke momenter for hvert ord, eller begrep eller emne. Samt om det er åpent for bruk av skjønn eller ikke. Og fordelingen av vektleggingen av de ulike momentene blir også beskrevet. Hver paragraf forklares grundig. Så mye må en kunne for å forstå straffeloven. Norges lover har flere hundre sider med lover og paragrafer. I Norges lover finnes det også paragrafer som er opphevet som kun har vært gyldige en bestemt tid, eller blitt erstattet av andre paragrafer. For å forstå straffelovens paragrafer fordyper vi oss så mye, for at vi ikke skal misforstå hensikten med en paragraf, og sette grunnlag for feil-tolkning, som kan føre til at noen blir straffet uriktig. En jurist må sette seg grundig inn i dette, for å hjelpe enkelt-mennesker som ikke har forståelse for dette.

Nesten 99% Av Befolkningen Har Gått Så Skole

Finnes ikke analfabeter her, heldigvis. På tross av denne forståelsen av Norges lover, er det flere journalister, politikere, enkelt-mennesker som tar en bokstavelig tolkning av Quranen og sier dette er Islam. En lov som mennesker lager (straffeloven) er så vanskelig å forstå at vi trenger kyndig hjelp av en jurist. Mens en lov (lover) fra Quranen som er Skaperen (Gud) sine egne setninger og vishet. Tror vi at vi kan forstå med en bokstavelig forklaring? Selv når Quranen er på et annet språk enn vårt opprinnelige språk, tror mange at de ikke trenger hjelp til å forstå. Når vi er totalt avhengig av at den som oversetter er flink til å oversette slik at det blir helt korrekt forståelse. Vi vet med hånden på hjerte at ethvert menneske med lite samvittighet kan snu ethvert budskap og presentere det som det totalt motsatte, og dermed gjøre om det ekte budskapet, slik at det ikke er sant lenger. Det vet de som jobber med tall og statistikk. Politikere bruker slikt for å bortforklare store tall og små tall til sitt parti sin fordel.

Vi Har Et Ord-Fattig Språk

Det norske språket er ikke så rikt. Dersom vi sammenligner med arabisk kan samme ord ha opptil flere betydninger utifra hvordan små forskjeller i hvordan det skrives. Ikke nok med det. Det arabiske skrift-språket Quranen er skrevet i, er skrevet på gammel arabisk. Dermed må ord forstås utifra den tiden den ble sendt til Profeten (fred være med han). Å kunne arabisk slik det er idag er ikke nok for å tyde en setning fra Quranen. I tillegg så bruker Allah ord og uttrykk fra Allah’s perfekte Vishet, som vi ikke kan forstå på egenhånd dersom han ikke forklarte det til profeten Mohammed (fred være med han). Og alt i Quranen er ikke forklart nøye, så vi må sammenligne med hva profeten Muhammad fred være med han faktisk gjorde i praksis, profeten fvmh sunnah. I tillegg til dette har Allah brukt poesi i setningene i Quranen. Så er det jo det da, at poesi på gammelt arabisk er mer utfordrende å forstå enn poesi på vanlig arabisk idag. Noen setninger i kaptitler i Quranen er erstattet med andre senere i profetens fvmh sitt liv. Noen paragrafer er tydelige å forstå. Andre er uklare og vage og vi må se på hva profenten fvmh har gjort i de tilfellene. Det er umulig å forstå Quranen riktig uten kyndig hjelp fra noen som kan alt dette. Utifra hvordan vi vekter Norges lover, hvor vi ikke tør si noe uten at en jurist, med en 6-7 utdannelse i ryggen, har sett på alle sider av saken, hvordan tør vi da påstå at vi forstår hva Islam sier om noe, uten at vi har satt oss inn i de lingvistiske forståelsen bak hele språket. Det er jo ren analfabetisme da å påstå at vi vet hva Islam er? Ikke spør vi ekspertene på området? Ikke prøver vi å lære fra noen som forstår Quranen slik en jurist forstår Norges lover. Vi er totalt avhengig av en oversetter sin etikk, da språket er totalt forskjellig fra vårt eget språk, og vi kan ikke overprøve det som står forklart i oversettelsen. Likevel tror vi, at vi vet hva Islam står for? Jeg begynner å tro at mange er redde for at Islam er sant, så de tør ikke å prøve å forstå den. Det er jo nesten som å vite at det kommer en storm. Likevel ikke lære mer om hvordan man skal beskytte seg fra stormen. Ikke særlig klokt valg om man ønsker å beskytte seg fra stormen og dens ødeleggelser. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå Quranen. For muslimer og for ikke-muslimer. Aamen

To build a building, vehicle, plane, we have the most advance technology today. To be able to build one has to have had difficult higher education. An ordinary man / woman is not able to understand the terminology of the builders of these buildings, vehicle, plane. Some matters are understandable, but details and full understanding can only be left to the experts. A similtude can be drawn to the most advance creation of the universe, the planets, stars, mountains, vegetation, creatures, animals, humans. The advancity of the creation, to build something all the universe and everything inside, we do not have intelligence as high to understand the wisdom of Allah. Why matters are as it is, or why He wants us to do certain things and protect us from certain matters. We believe in Allah. We trust Him. We know He made all this Alone. Since we do not have the capability to understand everything, we leave it to : Allah knows best. What Allah wants us to know He explains in Quran. If He knows the whole “puzzle” of the universe, we must admit our inability to fully understand as much as He (Allah) knows, why He has made certain rules. Our test is to trust Him, and follow Him. Alhamdolillah for what we understand. And trust Allah for that which we do not have the ability to understand. And believe that the Creator knows more about the creation than what the creation knows about the creation. 

There is a reason why Allah had to state explicitly whom we can interact with and whom it is not allowed for us to interact with, whom we are allowed to marry and whom we can’t marry, when and whom we need to have a hijab in front, and whom we do not need this. 

In the time before quran (islam) those souls transgressed into sin and ruined their lives. So Allah had to make it clear for them, how they could save their souls. Ya Allah, protect us from going back to the practice of the time of jahiliyah. Aamen. Ya Allah, help every ummati out of their ignorance into the guidance of Islam. Aamen 

If your husband has female “friends”, you will have problems in your marriage. 

If your wife has male “friends” you will have problems in your life.

There is no need to socialize more than necessary with the opposite gender. It will lead to fitnah. No one is immune to fitnah, no matter how many masters or bachelors they have in their cv. That is one of the main reasons why mixing between genders is prohibited in Islam. 

If it can’t be avoided because of work, at least minimize it to the bear minimum, and be as proffesional as possible. Nothing breaks the heart of a spouse more than realizing that his / her spouse  is engaging with others in non-islamic ways. 

I can’t understand why there is any need to have friends from the other gender. These friendships ruin lives. Infatuation. Many wrongs happen when fitnah is not stopped. 

May Allah protect all marriages. And keep us pure, from having friendships with the opposite gender. And protect us from jeopardize our marriage for anything else. Aameen. 

tumhaari-thaukaron-se-taaj-paaye-tajdaron-neHazoor Paak pbuh has said a muslim is a mirror to another muslim, when he /she sees anything wrong in it, he / she tells him / her. Often times when we are low in imaan, we dislike being advised from others. When anyone corrects us, we are greatly wounded. We forget that part of being a muslim is not only want yourself to prosper but also others. When someone corrects us, the sunnah way, we can try to immediately think that it is part of our faith. And those who have strong faith, they correct others, within their means. The weak-faithed think of the sin as bad only in their heart, and dis-allow themselves to correct anyone.

How Dhikr Helped Me

Dhikr is something that changed me in many ways and helped me deal with my heart. Often times we have knowledge of what deeds are sinful and what deeds are rewarding. Still we don`t manage to save ourselves from the bad stuff. The issue here is, as I have learned in dhikr mehfil, that if our heart is not good, no matter how much good information we have knowledge of, our actions will not change according to it. To be able to act upon the good we know and here in mehfil in the mosque etc, we need to have a good, sound heart. The only way to achieve that is first repentance, with following dhikr of Allah. Slowly we will be able to clean our heart for all kind of bad qualities and become receptive of good advice and gentle and firm corrections. That is the only way. There is no shortcut to success. Everyone has to take the stairs. In other words, it is recommended to do dhikr of Allah every day. As repentance cleanses the heart and dhikr polishes it.

When Your Heart Reminds You

When we are low in imaan, we have to drag ourselves to prayer and other good deeds. Our imaan increases by doing good deeds, and decreases by doing bad deeds. If you keep yourself motivated and make yourself do good deeds, even though you don`t feel like it. If you are consistent in doing this, one day your heart, soul will remind you of the good deeds you need to do. You will not be able to have peace without having done those good deeds.

Change Your Focus Towards The Quran

Self-motivation, self-empowering is the key. We can`t always rely on others, when we are down. Of course others also have increasing and decreasing imaans. Whenever we are down, turn to Allah`s book, read surah`s, listen to famous reciters. It will change your focus, whenever you forget. Nothing makes the soul and heart happy and content as the speech of Allah.

Choose The Company Of Wisdomful Muslims

If you feel you are not able to do as good deeds as you want to. Change your company. Sometimes we don`t realize that others heartbreaking comments about our deen does have a bad effect on us. In other words, surround yourself with people who not only have the knowledge of Islam but most importantly, also have wisdom of it. In other words, their knowledge is rooted in their actions. They don`t only talk about the salah but also know about tactics of how to increase concentration in salah and ibaadah. They don`t only talk about the strength of Hazoor Paak pbuh and his followers ra but they have also gained these strengths themselves.

Does It Change Your Behaviour?

I have learned from dhikr mehfils, that often time, we go to gatherings where special islamic days are celebrated. When we sit there our hearts are filled with imaan. When we leave the gathering and come home, almost the most of it is forgotten, and life is the same as before we went there. What I have learned through dhikr mehfil is that, if the gathering doesn`t change your behaviour for the better. Than what is the point of going there. For example, in his dars the imaam sahib is talking about the bad effects of gheebat, chugli, bohtan, envy and other diseases of the heart. He explains that we must get rid of it, because it destroys our good deeds. What effect has the information had on anyone, when minutes after the gathering is finished, we start doing these deeds. Inside the mosque? If good knowledge doesn`t have any effect on us, maybe our heart must be cleaned and the advisors has to be wisdomful advisors, in other words, themselves also living according to the advice they are giving. Or else the time will be wasted, by the attendees and the imaam.

Few Pointers To Summarize:

1. Surround yourself with good people.
2. Work on your heart with repentance and dhikr.
3. When you gain knowledge work to gain the wisdom by internalizing it in your conduct.
4. Self-empowerment. Self-motivation. Don`t rely on others. Turn to Allah, through Quran, sunnah.
5. Constantly work on the qualities of your heart. There is no other way to prosper. Advice has no effect without qalbe-salim.
6. Your imaan will decrease and increase. It is inevitable. Learn how to recognize the signs of low imaan, to protect yourself from it.
7. Allah`s mercy is greater than His wrath. Mistakes are inevitable. Allah forgives all sins. Turn to Allah every time and re-start your life.

Ya Allah, Help Us, Help Ourselves. Aameen.

May Allah grant a heart that has a good balance between fear of Him and Love of Him. Grant us a heart that accepts advice. Grant us a heart that is firm on Your path, Islam. Don`t let our hearts, souls deviate from your seeratul-mustaqim. Grant us knowledge and wisdom of deen and dunya, so that we can prosper in both. Grant us your khaas qurbat and Hazoor Paak pbuh khaas hazoori, rehnomai and rohaniyat. Cleanse our heart, soul and eyes, and grant us a khaas reflection of Hazoor Paak pbuh in all of these. Aameen summa aameen.

song lyric versus ayah of the quran, islamThe Quran is the cure for the lost soul and a means of being guided and lead to good things and putting barakaa and prosperity in our life.

Reading it help us focus on the betterment of our dunya. It has a cure for everything and thus we will be granted a good akhirah, if we are willing to improve our conduct.

Songs does the opposite. They only increase the sickness and is only dunya focused and ruin our akhirah and disturbs our focus from differentiating truth from falsehood. Most of the lyrics contains shirk and words that we cannot allow ourselves to listen with our family or alone. It is a form of pollution that messes our mind.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

January 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.