I Want A Spiritual Alive Heart

Everyone wants to protect the people they care for. No matter what religion, color, ethnicity you have. You try your best to help, protect, provide for the people you love. If their air is polluted in your city, and your child has allergies or asthma, you will do everything you can to move to a… Continue reading I Want A Spiritual Alive Heart

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet