Denne gevinsten gir økt livskvalitet

Det er ikke sikkert kortere arbeidstid (sekstimersdag) er det dummeste for Norge-land. Ofte i mange jobber, er det minst å gjøre i begynnelsen av dagen og på slutten av dagen. Dersom det settes opp vakter på arbeidsplass, som gjør at noen begynner kl 08 og noen kl 10. Og så bytter de ift månedlig eller… Continue reading Denne gevinsten gir økt livskvalitet

Vanskelig samtale vi ikke kan unngå

Forskning viser at en blir som de 5 personer man omgås mest. Barna blir som foreldra, barna blir som venna, venna blir som kontakta osv. I tillegg til dette får vi også info via ulike medier, tv. radio, sosiale medier. Alt dette er med på å forme oss som mennesker. Dersom vi bare hadde sett… Continue reading Vanskelig samtale vi ikke kan unngå