The same action – different benefits

Often times people keep ablution, when they realize the benefits of being in control of anger, fear, desires, sorrow.Prophet Muhammad (may Allah's peace and blessings be upon him) didn 't only recommend us to keep wudhu to protect us from something bad, but he (pbuh) also recommended it for husband when they would want to… Continue reading The same action – different benefits

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet