I Norge arbeides det for likestilling i alle yrker

Kvinner skal ikke holdes utenfor. Men er nå alle yrker også for kvinner? Om vi tar for oss politiyrket hvor kvinner er 50% av studentene ved politihøgskolen. Er dette fordelsaktig for befolkningen? Og vil de kunne gjøre en like god jobb som menn? Kvinner har en tendes for å være mer følelsstyrt enn menn. I… Continue reading I Norge arbeides det for likestilling i alle yrker

Nyansene om tilliten til politiet må fremlegges

Hva er feil med befolkningen? Har den blitt rasistisk? 79% av befolkningen sier at de har høy tillit til politiet. Her er vel respondentene bare norske? Er det gjort noe undersøkelse på hva innvandrere mener om politiet? Ja de samme innvandrerne politiet bruker umåtelig med ressurser for å stoppe fra å bruke narkotiske midler, når… Continue reading Nyansene om tilliten til politiet må fremlegges

Police cooperate with Imams

The police in England has cooperation with the local imam. In case they don't understand the issue about a matter. Imams are asked whether they can help. Often the police have been un-aware of the impact magic can have on a human. Because of the diversity in ethnicities in Britain today, they have understood the… Continue reading Police cooperate with Imams

Har lærerne sviktet elevene?

Har lærerne sviktet elevene? Eller er det for lite lærertetthet pr klasse.Nylig i forbindelse med safer internet day gjorde buypass en undersøkelse som viser at av de spurte elevene mellom 15 og 18 år, så er det kun 1% som vil gå til lærer dersom de opplever en ulovlig handling på nett. Det er et… Continue reading Har lærerne sviktet elevene?

Elektrosjokkvåpen for politiet

Heldigvis har politiet begynt en prøvetid med elektrosjokkvåpen. I de tilfeller hvor politiet møter en lovbryter med våpen, kan det hende at elektrosjokkvåpen, ikke rekker å kontroll over lovbryter før en kule er skutt fra våpenet. Bortsett fra det, så tenker jeg at elektrosjokkvåpenet bør være et fast våpen for politiet. Det er enklere å… Continue reading Elektrosjokkvåpen for politiet

Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk

I noen jobber og yrker er profesjonsetikken nedfelt i lovverk. For eksempel helsepersonell-loven. Her reguleres helsepersonell sitt personlige ansvar i krav av det yrket de representerer For eksempel leger og sykepleiere. Andre yrker som det kreves høy grad av etikk er advokater og politi-ansatte. Tenk dere et samfunn som er bygd av dårlig etikk og… Continue reading Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk