You are currently browsing the tag archive for the ‘Non-mahram’ tag.

Flere forstår ikke. Kleskoden hjemme er ikke den samme som på jobb. Kleskoden med din ektefelle er ikke den samme som med non-mahram. Kleskoden med venner er ikke den samme som på fest. Kleskoden med sine egne barn er ikke som kleskoden når du har besøk, Kleskoden med det samme kjønn er ikke det samme som med motsatt kjønn. Kleskoden når vi ber er ikke den samme som når vi er på toalettet. Kleskoden når vi er med vår nærmeste er ikke den samme som når man treffer noen ukjente. Akkurat det Islam sier også. Muslimer selv gjør det vanskelig for praktiserende å praktisere sin religion. Istedet for person-angrep, er det viktig at vi er modne nok til å skille sak og person. Ellers vil vi aldri nå frem til folk, når vi gjør noe som er tillatt i Islam til haram. Da gjør vi det vanskeligere for folk å leve etter Islam. Hvis noen velger å ikke praktisere noe som er tillatt i Islam, trenger ikke de å lage restriksjoner for andre for det som er tillatt. Det er sunnah for de i ekteskap å pynte seg for hverandre. De som istedet velger å være casual kleskodeks hjemme og pynte seg på en utfordrende måte når de går ut av hjemmet. De følger ikke Islam eller sunnah. Mellom flere alternativer som er tillatt, valgte Profet Muhammad fvmh alltid det enkleste. Hvor står vi hen ift dette? Hvis ungdommen blir usikker på hva som gjelder, lager vi mer trøbbel for de enn vi aner. Ya Allah, gjør dette enkelt for oss. Aamen

Hvilke Tonefall En Snakker?

Vi snakker ikke i samme tone med vår ektefelle som vi gjør med en ukjent. Vi snakker ikke i samme tone med våre venner som våre barn. Vi snakker ikke i samme tone med vår familie som vi gjør med vår sjef. Vi snakker ikke i samme tone med våre kolleger som vi gjør med vår imam. Det at man tilpasser hva man skal si og hvordan man skal si det til den personen en snakker er jo helt vanlig. Dersom denne grenseforståelsen ikke er forståelig og en begynner å blande toner med forskjellige personer, der de ikke hører hjemme, vil en gå over grenser som ikke er tillatt, ifølge normer og verdier i samfunnet.

Sammenligne Ekteskapet Med En Is

Dersom du har en is, går du ikke i barnehagen og nyter den, med tanke på de stakkars barna som har lyst på en, men er totalt avhengig av sine foreldre for å få en is. Dersom du har en is, og sitter på kafeteriaen på Universitet og nyter isen din, vil de andre studentene bli fristet til å skaffe seg en is, men selv om de er i riktig alder, er det ikke sikkert at de har råd eller nok inntekt for at det skal være mulig. Dersom du har en is og går spiser den i moskeen, der det finnes en blanding av mennesker, noen har en ødelagt is, noen har kranglet med sin is og noen har lyst på en is, men har ikke funnet den rette. Dersom du nyter denne isen foran de andre i moskeen, vil det være en fristelse for de andre som ser deg nyte den. Til tross for at noen andre har en is, kanskje er den bedre enn din egen også. Dersom vedkommende ikke er klar over hvor fin is de selv har, og faller i den fellen at de begynner å sammenligne sin is med andres is, så vil de aldri være tilfreds med de de har. Og alltid se andre som har bedre is enn de selv. Det er derfor Allah sier, at når du ser en annen har noe som er bedre enn det du har, se på en som har mindre enn det du har. Siden det vil gjøre deg takknemlig overfor Allah over hva Allah har gitt deg. Dersom vi ser på de som har noe bedre enn oss hele tiden, vil vi aldri være fornøyd med de vi har, uansett hvor flott og kompatibelt det er for oss. I disse tre eksemplene ser vi at et menneske lager fristelser for andre når han / hun nyter sin is foran andre som pga en eller flere årsaker ikke har det samme som den personen eller ikke er klar over hvor godt det den personen selv har er for den personen. Uvitenhet om sin egen velsignelse, gjør at vedkommende ikke setter så stor pris på den.

Uklare Grenser Og Grenseoverganger

I disse tre eksemplene av forskjellige kleskodekser ift situasjonen og forskjellig tonefall ift relasjonen eller bekjentskapet til dem en snakker med og eksempelet om ekteskapet som lager fristelser for andre som ikke har mulighet til det samme selv. Eller er selv klar over hvorledes de er velsignet i sitt eget liv. Dersom grensene ikke praktiseres. Dersom det ikke finnes regler for interaksjon mellom disse menneskene. Dersom en eller flere går rundt viser feil kleskodeks ift hvem vedkommende snakker med. For eksempel å vise kleskodeks som tilhører til ektefelle til andre venner eller familie. Eller at en lager fristelser for andre pga en spiser isen foran andre, som gjør at de andre blir fristet. Eller at en snakker på en fristende måte til en som blir påvirket på en negativ måte av det. Dersom vi ikke har selvkontroll og passer på disse grensene, kan det skje masse skade. Skade for de interaksjonen vi har med andre uten klar grense. Om vi her trekker fram Islam, er det en grunn til at både menn og kvinner skal oppføre seg forskjellig, kle seg forskjellig og snakke med en annerledes tonefall, utifra hvem de snakker med. Disse klare grensene i Islam er ikke her for å begrense oss og sette oss i fengsel. Alt er ulovlig. Disse grensene er her for å beskytte oss og de andre vi har kontakt med slik at ingen blir skadelidende av interaksjoner uten grenser. Dersom vi har kontroll på grensene ift dette vil vi skape mindre fristelser for andre. Og dermed unngå at flere mennesker begynner å synde. De prøver å stjele en is, eller kapre den innimellom fordi den høres så god ut, når de ikke har en selv. Eller at man utnytter andre på en slik måte at det ikke finnes noen grenser. Rett og slett siden en selv ikke får tilfredsstilt sitt behov. Eller at en ikke har selvkontroll pga alle fristelser en møter hele tiden, når en går ut. Dette går igjen utover hele samfunnet. Det finnes kultur og det finnes ukultur. Dårlige normer praktiseres kanskje i enhver kultur, men det er ikke til fordel for samfunnet eller familie-livet til de som bor i det landet. Det er nettopp derfor vi trenger visse regler for hvordan slike normer skal praktiseres. Ya Allah, gjør det enkelt for oss å følge de normer som Islam har lagd, slik at vi kan beskytte oss selv, våre familier og hele samfunnet i landet vårt. Aamen.

fitnaHave you heard about, a young sahabi, whom saw a naked woman doing ghusl, and been so guilty of it, and cried for a long time, until he died of it. Not only ashamed of the action, but by the fear of Allah, how Allah will punish him. This was a young sahabi named Tha‘labah ibn ‘Abd ar-Rahmaan of the time of Prophet Muhammad pbuh.

Don`t Walk Near The Pit-falls

We know that times are changing. This time is filled with fitnah. It is very easy for a child, teen or adult to easily get access to any kind of filth, without their parents, or spouse, knowing. Hazoor Paak pbuh has said, in the time when the sahabi lived, Allah expected more from muslims when it comes to good deeds and quality. Because they were many, it was easier to do good deeds, with good quality. Hazoor Paak pbuh, said the time will come when holding to your deen is like holding to a coal of fire. Allah will expect less of the muslim, because it is very difficult for muslims to do deeds with good quality in times of fitnah. So no, we can`t excpect us muslim to be as good as the muslims of the sahabi era, but Allah doesn`t tell us to give up. We must struggle. Allah rewards us according to our struggle, niyah and ikhlas. So we must try to find ways that can help each other to remove pitfalls, so we can protect our own home and every muslim from the ummah, who is listening.

Your Charges Are Dropped, If You Marry Who You Raped

There is a country with many muslims. In that country, when a man rapes another woman, if he agrees to marry her, he will not get punished by the court. I don`t understand how it is possible that a country can make such rules. I do understand that this can`t be ok for the girl/woman who is raped. First of all, no girl / woman can be ok with marrying someone who doesn`t respect her. Someone who doesn`t respect a “no”. By letting these men of the hook, may put out the fire, but it won`t prevent more men to do the same. Easy way out. We rape her, we marry her for some time and divorce her when we want to. This is not ok. Instead of this rule, that country, should try to change the mindset of the younger teens and men, how to respect a girl/women. You might have other from the same gender in your family? A sister, a mother, a wife, a daughter. We must teach the male gender that they have to work on their self-control. Be in control of themselves in tough times. No matter what a girl, women does or says, nothing can justify a rape, in any way. But the girl and women, need to be responsible with how they behave. We have to be careful how we behave, in front of other men. We can revive the sunnah of modesty in our life.

coal-hand-islamNon-muslims Are Attracted To Modesty In Muslims

Another side of the story, if a muslim girl/woman wears perfume, and goes outside where other non-mahram might be. This is not allowed, because men will experience fitnah. So some people asked a scholar, what if a man puts on perfume? A woman experience fitnah. Then what? Some scholars say the reason this is not applied to men, women don`t stalk men. But men can easily stalk a woman. Time is changing. Here in the west, the husbands, sons, brothers of our family, is a muslim minority. When they step out of their homes, most people they meet at school, college, work are men and women who are non-muslims. Non-muslim women has less barriers to interact with the opposite gender. At the same time single people are increasing in our country. Muslim mens modesty and faith, is very attractive. I`m talking about non-muslim women who are almost always being lusted by others, wherever they are. Many of them who get tired of this, wants to be loved for who they are not what they look like. It is not only a muslims identity to practice modesty, but can be seen in general in asian cultures, no matter what religion. Many non-muslim women easily fall in love with muslim men, because they see in them qualities they hardly find in their own people. So the fear of being stalked by a non-muslim women is not to fare fetched. A non-muslim woman can create more difficulties for muslim men who are in the struggle of correcting their hijab. The struggle becomes more dangerous. You can read any book about the struggle men have when a beautiful women is nearby. They struggle to perfect the hijab, is much more difficult. A readable book: what you need to know about the inner life of men, by shaunti Feldhahn.

Muslim Girls Who Travel Alone

Non-muslim girls and women aren`t the only who make the struggle harder for men. Because of the weak iman in many muslim girls and women, they can easily become a stalker themselves. Nowadays, it`s not seen as difficult, for a group of muslim girls/ women to go for a vacation without any mahram. Many travel only with their female friends to many countries. If a muslim girl can take the airplane to scotland, to visit a friend, or relax for a weekend trip, it can most certainly, not be difficult for her to find out about another male muslim, where he lives, matters about his life, and try to make him like her, and want to marry her. In other words, men who aren`t working on their hijab, and use perfume, and look good, will experience fitnah from non-muslim girls/women AND muslim girls/women. So yeah their struggle is real. I can`t say I want muslim men to not go outside, they are the provider. They have to. But they must be aware of these matters. Ya Allah, grant all muslim men of the ummah to win the struggle to perfect their hijab, in public and private. Protect them from experiencing fitnah and bad company. Aameen

Fear Of Tribulations For Both Genders

An aspect that is less talked about because of the tabu issue, is the fact that a girl/ woman raping a boy/ man. Just because it is less addressed doesn`t mean it doesn`t happen. Mostly men are seen as the strong, so it is very difficult for them to admit that a girl/ woman tried or succeeded in raping them. Since we already have realized the big tribulations are on rise, there are girls/women who are guilty of this. This is a very sensitive topic. But it needs to be addressed. The numbers are unknown. This is a very important reason, why muslim girls / women must be helped to correct their hijab by their family, friends or the muslim women leaders of the community. When a girl/ woman says she has been raped, everyone immediately, accepts that as the truth, because she is the weak part, most of the times. When boys / men have been raped, it`s more difficult for them to complain to the police, because of shame of being man and weak. If and when they feel that, they need to read the surah Yusuf, chapter of Quran. Both gender can experience someone trying to seduce them. We must help each other and all the community to find solutions, and help to protect every marriage in the community. Ya Allah, make it easy for all the ummah to win the constant struggle of perfecting our hijab, in public and private. Ya Allah grant every ummati to master their self-control in public and private. Ya Allah, grant the ummah to win the struggle of protecting ourself and each other from bad company. Ya Allah, help all the ummati to win the struggle of being in good company all the time. Don`t let bad qualities have any effect on any ummati. Inspire the muslim women/men leaders, to address their followers about this, in a way that will have good effect on those listening. Aameen

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

January 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.