You are currently browsing the tag archive for the ‘Society’ tag.

The beauty of Islam, is the vastness of the Mercy our Lord has for us. When we sincerely repent, make tawbah, our past sins are erased from our record, we become as pure as a child. The sign of us avoiding sinfulness again, is a sign of Allah accepting our repentence. Allah knows we are weak. Allah wants to help us. So Allah has told us keep good company. They won’t let you sin, and avoid sins themselves also. They remember Allah frequently, and remind you when you forget. They motivate you to learn and practice deen. They are at peace, and their presence increase peace. 

What We Avoid. 

Who we spend time with tells a lot about us. Our friends. Those we choose to connect with. Who we decide to avoid, also says a lot about us. If we avoid those who are doing good, and spend time with those who invite to evil, it will be difficult to change for the better. If we instead, do what we can, to join events that has khair in it, we will also benefit from it’s goodness. First priority after guidance is to keep us on the right path through the ups and downs of our life. We have to work proactively for it, to keep increasing in imaan and good character. We can’t accomplish that, without good company. 

How To Prepare For A Marathon

If we don’t keep training our running abilities, after a month, our endurance will decrease. The next marathon, we will have a lower score. After we learn any kind of ability. We have to work to become better and increase our work for the next level, and so on. To improve. Our guiders our teachers boost us with confidence, knowledge and wisdom, and we are motivated to work harder to grow in our qualities as a muslim, and increase our practice of our deen. Allah doesn’t look at our results. He rewards us according to our struggle. Only He knows how much we are struggling to come closer to Him (Allah). That is exactly why, each and every muslim has a great chance of becoming a “friend of Allah”. Everyone has different challenges/abilites. Allah wants us to perfect our ikhlas and niyah in our struggle, and do what good we can within our capabilities (means). 

Unique Qualities But The Same Goal

Just imagine, if we all were alike and had the same trouble at the same time? Whom would be able to help each other, when we are struggling with the same matter at the same time? Thanks to Allah, He created us unique, no one matches another. Because we are so individually gifted in different qualities, we can help each other prosper together. For example fla fla is good in writing. Fla fla is good in delivering speech. When they team up, one of them writes the speech, the other one perfectly delivers it, and they are able to make a good difference, by them teaming up for a good cause. So there is goodness in our unique-ness. 

Catching The Cold Or Remain Healthy

When we stop growing, our endurance, qualities remain the same, or becomes worse. Time does not wait for anyone. Changes in fashion, knowledge, science, internet, stock market is rapid. When we try to keep us updated in the matters that are important for us (connected to our religion) we become more aware of what is happening in our community / country. The good and the bad. Even if we aren’t a part of everything. We can’t fight a disease without knowing about it. On the other side, we can’t feel thankfulness, if we don’t know how blessed we are. The first thing that helps us grow, is having self-insight. We are not perfect. We are not all bad, either. By learning about our mistakes, we can help ourselves and each other in overcoming them. Or protecting us and our loved ones from “catching the cold”.

O Blessed Souls, Enter Highest Paradise 

Make sincere tawbah. Spend time with people who are good friends of akhirah. Grow in your abilities. Team up with those who have same goals. Avoid bad influence. Make a change were you live. Allah will reward you according to your struggle. Just keep checking on your niyah and ikhlas. We are doing good for the sake of Allah. And that He will forgive us. And enjoin us in highest paradise, because of our efforts. Aamen. Ya Allah, make it easy for us to join good events with khair. Make us prosper in both worlds. Aamen. Ya Allah, help us avoid places and events You dislike. Make us become our best version, in what You (Allah) wants us to accomplish. Aamen. 

verden-i-blomster-world-in-flowersNestekjærlighet finnes i alle religioner. Være en flott borger, nabo, venn, kollega, medmenneske, familie. Å praktisere medmenneskelighet går på tvers av kultur, religion, kjønn, etniske bakgrunn. Når man viser godhet/omtanke om andre via medmenneskelighet så betyr det som oftest ikke at en er forelsket i det menneske. Det betyr kun at du ønsker at det menneske skal leve et godt liv. Ønske et godt liv til andre, slik som en ønsker for seg selv, viser at vi har et godt hjerte. Å rekke ut en hånd til noen som trenger det, er det som får verden til å gå rundt. Nestekjærlighet og positivitet. Uten dette i et samfunn, hadde det blitt tøft å overleve. Jeg er så takknemlige for at det finnes mange ok mennesker her i verden. 👍

Og du som leser dette er en av dem 🙂

moralens voktere, vekt, etikk, ethics, right, wrongHomofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår jeg noe av Allah`s hikmah (wisdom) bak dette. Jeg skal prøve å forklare det her.

Både kristne og muslimer har forbud mot homofili i sin religion.

For at menneskeligheten skal få reprodusere seg, trenger man en mann og en kvinne. To personer av samme kjønn kan ikke skape et barn. En gang for flere år siden møtte jeg en mor med sin datter i en butikk. Når jeg så de i kø ved kassen, så jeg at datteren hadde tydelige kutt-merker på begge armene. Det virket ikke som at hun ønsket å skjule det heller, siden hun hadde ganske korte armer på t-shorten sin. Det finnes mennesker som blir veldig dypt deprimert. For noen blir det et større problem, da de starter med selvskading. Denne personen var en av de. Hun hadde kuttet seg flere ganger på begge armene. Tydelig tegn på røde arr. Ofte når man ser et menneske, er det ikke så lett å se om de har noen form for sykdom. Alle sykdomstilfeller planter seg ikke i det fysiske. Når et menneske er så deprimert at det blir psykisk syk, og begynner med selvskading, trår myndighetene inn og tar dette mennesket inn i en lukket avdeling på et sykehus, og prøver å kurere deg fra det som vi kaller en sykdom. Han/hun ønsker å skade seg selv, vi har bevis. Når to mennesker av samme kjønn ønsker å gå inn i et samliv, så ønsker de også å skade seg selv. Ved å gå inn i et samliv av samme kjønn, vil et menneske skade sin sjel, sitt hjerte og sin kropp. Dette er tegn på selvskading av spirtuell karakter. Islam går så langt at de ikke bare tenker på vår fysiske og psykiske helse, men Islam tenker også på vår spirituelle helse. Tross denne kroppen vi lever i, vil kanskje leve i 90 år, men vår sjel vil leve evig. Derfor er Islam opptatt av hvor vår sjel skal leve sitt evige liv.

Vi vet at sykdommer er smittsomme

Sykehus er her for å helbrede folk fra sine sykdommer og lignende. På samme måte, kan man si at vaner og kvaliteter også smitter over på andre mennesker, de man omgås mest. På både godt og vondt. Islam er klar over mennesker blir påvirket av andres vaner og kvaliteter. Det er derfor det ofte presiseres at vi må omgås mennesker som har gode mennesker, slik at vi slipper å internalisere en dårlig vane / norm / kvalitet. Dersom et narkotisk middel blir legalisert, vil det øke bruken av det middelet. Dersom en dårlig, vane / kvalitet blir legalisert, vil det øke blant mennesker i det samfunnet. Dersom en immoralsk handlig blir legalisert, vil det øke i det samfunnet. Islam ønsker ikke at et menneske skal bli sykt. Islam ønsker at en sykdom ikke skal spre seg i samfunnet. Dersom en person har en sykdom som det er smittefarlig, vil han inn på et lukket rom, hvor legene gir han anti-middel mot sykdommen. Han/hun får ikke gå ut av rommet før den sykdommen er kurert. De legene, sykepleierne som besøker han må ha på seg spesiel type tøy slik at de ikke blir smittet. Når den syke person har fulført sin kur, og kurert kan han/hun få gå ut av det lukkede rommet.

Følelser er veldig skiftende

Den ene dagen er vi forelsket i en person, to uker senere er vi ikke forelsket i samme person. 1 år etterpå er vi forselsket i en annen person. Bare siden vi er føler at vi vil være i hjemmet til en vi liker, er det ikke slik at det er greit, bare fordi vi føler det. Den andre personer ønsker kanskje ikke å ha oss på besøk i det hele tatt. Kanskje han/hun misliker oss, og vil ikke ha noe med oss å gjøre. Vi kan ikke gjøre som vi føler bare fordi at da får vi viljen vår. Dersom det ikke hadde vært noen regler, og alle kunne gjøre som de øsnket, hadde det vært tydelig kaos overalt. Reglene som blir lagd i et samfunn, blir lagd for å beskytte menneskene i samfunnet. Totalt anarki, der alle gjør det de vil, vil folk drepe hvem de vil pga sykelig sjalusi, eller uvennskap, uten å måtte stå til ansvar ovefor en domstol. Nesten som en borgerkrig hvor alle er mot alle. Vi kan ikke si “har du lyst har du lov”. Tenk om jeg har lyst til å drepe et annet menneske? Er det greit siden jeg har lyst til det? Tenk om jeg ønsker å ta over en slektnings eiendom bare fordi jeg har lyst på mer eiendom. Er det greit, siden jeg har lyst til det? Noen ganger så blir jeg sint på en venn, er det greit at jeg gir han/hun en ørefik bare fordi jeg har lyst til det? Selvfølgelig kan man ha lyst til mye, men vi utfører det ikke, siden det ikke er en akseptert norm. Det er ikke love å drepe andre mennesker, ta over andres eiendom, eller gi ørefik til andre. 

Foreldrene bestemmer

Når foreldrene våre har klare begrensninger på når vi må ut og inn, legge oss, tv tid, internett tid, og hvem vi omgås, hva vi gjør og lignende, kan vi til tider være uenig med de reglene de har satt. “Mamma er så streng”, kan en tenåringsjente si, når hun må komme hjem tidlig. Selv om tenåringene mener at foreldrene er superstrenge til tider, så er de fleste klar over at deres foreldre er glad i dem. Vi kan sammenligne dette med vår skaper Allah (Gud). Allah elsker oss mer enn 70 mødre tilsammen. Bare for å sammenligne. Uansett hvor sint en mor er på sin datter, vil hun aldri be henne gjøre noe som er dårlig for henne. De kan være uenige om reglene men vi alle vet at en mor elsker sitt barn mer enn noe. På samme måte, så er det med vår skaper, Han elsker oss mer enn 70 mødre tilsammen. Når han har lagd regler for oss, er det av pure kjærlighet for oss. En bil kan ikke reparere en annen bil. Bare ingeniøren som designet bilen og han som lagde den, kan reparere bilen. Skaperen av mennesket er Allah (Gud). Siden Han har skapt oss, vet han best hvordan maskineriet vårt fungerer best. Hva det må unngå for å oppnå mye bra og hvilket miljø vi vokser best i. Når han lager regler for oss og ønsker å stoppe oss fra immoralske handlinger, er det av pure kjærlighet. Han ønsker ikke at vi skal destruere vår sjel og vårt hjerte. Derfor for å hjelpe oss å finne veien tilbake til Han, har Han sendt oss koranen. Det er en handling av ren barmhjertighet overfor oss. Så sender han oss denne veiledningshefte (brukerguide – koranen) via en som har perfektuert alt som står i den. Han viser oss via Profeten Muhammads (fred være med han) liv at det er mulig at et menneske kan følge denne veiledningen.

Regler og retningslinjer hindrer kaos

Ikke bare for kroppen og psyken, men også for sjelen. Ellers kan det henne at den blir korrupt. Dersom det skjer vil vi ikke ende på et fint sted etter døden for evigheten. Siden Allah har skapt oss, vet han best hva som er bra for oss og hva vi trenger, samt hva som kan være årsaken til at vi blir korrupte. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå dette budskapet. Aameen.

rose, quality muslimah, islam, conduct, knowledge, wisdom, practice Islam, understandI have met so many amazing muslimahs the last 9 years. Women who has so much to offer, yet their resourcefulness is not being utilized. Their lives would have been so much more meaningful, if their family had backed them more. Let me explain more.

The Help They Need

A wife`s first priority after marriage is her husband, and after some time their children. In most asian muslim families, where daughters are brought from back home to the west. It take many years to help them adapt to the society here. Some learn the language easily, while others might never ever be able to pass test to be able to work. Although it is the family`s responsibility that these women are helped through there first years here, many times they do not get the help they need.

First Of All Imagine.

You have a network of family and friends back home. When you come here, you not only have to adapt into a whole new family but also build your own new network. That is not always that easy. Especially for wives, when they often get busy with parenthood, before they are able to learn the language properly. They have to postpone their own dreams in order for the family. I might dare say, many women come back to school, years afterwards, where they tell how much they also wanted to utilize their life for something more meaningful than just stay home with children and the little network they have or might not have. They have dreams to also earn a living, using their resources to earn money and buy things without always thinking of their expenditures. A little more planning and help from the husband could have made their situation easier.

Being A Mother Is Very Giving

Every woman has dreams of her own. Apart from being a mother and a wife. Doing something meaningful that is important to here. Having a social life, friends, network, buying things she need, without always have to ask for permission, or to be able to have women only evenings with her friends. Husband doesn`t realize that if they would support their wife more in achieving her dreams and some sort of independence, she would become a much better wife for him and a better mother for her children. Often times when women get married, they give little precedence to their own needs. Their husband needs come first. Than their children’s needs. Then their in-laws preferences. After a list, at the end their own needs come, if they have any energy or time to spend for themselves. For a mother to give her children to her husband and have a friends dinner out, is if i might dare say, not the reality for many asian wives. Although the husband in the same family, has at least one day a week, he can enjoy with this friends. If not many more. Even though the parenthood is both parents responsebility, often the mothers take the most heaviest burdens. They have a such job, that they never get any time off. It`s a 24/7 on work for their family.

Education Going To Waste

When husbands stop their wifes from getting a job or an education or to work when they have a sound education. They should re-think what they are doing. If and when the parents of a muslimah doctor had thought the same. The wife of these husbands had to meet a male doctor at the hospital for a check up under her pregnancy. Thank god, that some parents encourage their daughters to get a decent education with good values so that they can contribute to the community. We have muslimah doctors, nurses, teachers, dentists, engineers and so on. It is not easy for them to go out of their home and work. Their best hijab is in their home. But yet we must not forget that if every muslimah had thought that, our own muslimah wives, would have had difficulty getting any good help, without meeting their own “tribe”, when they need some sort of help/assistance. We can`t stop these resources from contributing positively for the society, and be so selfish and only think about our own good. Of course that comes first, but we must also try to help others, whom might have more difficult life than ourselves.

Muslimah`s And Islam – The Sunnah Way

Under the time when the prophet Muhammad pbuh had to do hijrah to medina with Abu bakr Siddiq raa, they left makkah and passed by cave thawr. They stayed there for a few days to protect themselves from their enemies. The daughter of Abu Bakr siddiq raa, Asma Bint Abu Bakr, came to them with food-supplies, through difficult roads and facing many dangers. The muslimah sahabi`s have helped Islam not by being passively at home, but by being with the muslims in wars, also fighting the enemies and taking care of those wounded. So you see it is not Islam that oppresses women, it is the illiterate minds. Even knowledgable people can be illiterate for not being able to believe in what is right and haqq. If knowledge opened minds of everyone than the most knowledgable lecturers would have accepted Islam. Not everyone does. Even in the most intelligent people there are many who doesn`t accept what is right for what is right and what is truth for what is truth. I believe that if you as a mailman have managed to find your way to Allah and believe in him and try to enjoin good and forbid evil, you are more intelligent than the lecturer with a phd, that thinks that Islam is not haqq or right. I have learned to calculate people, from how faithful and obedient they are to Islam. Islam doesn`t oppress women. Mostly the wrong culture does. May Allah give all wives help to realize their dream in their life. And make all the muslimah`s resourceful for each other and helping each other prosper. And guide husband to be more supportive of their wife. The sunnah way. Aameen summa aameen.

wrong and right.In some countries eating with your hands is seen as something good and normal. In other societies it is seen as abnormal to eat without cutlery. Societies and countries have made their written and un-written rules about what they see as normal. Something that is common in some societies is seen as backwards or illegal in other societies.

In many countries smoking cigarettes is seen as normal.

In fact if people attend a gathering and they don`t smoke or drink in that gathering, they are seen as backwards or old-fashioned. Even though we all know that smoking is hazardous to our health. It`s even done major campaigns to help people get motivated to stop. Drinking is also seen as a norm. You can`t have fun without it. The people who attend a party and doesn`t drink, do not know how to have fun. Though the police often talk about drunk teenagers being in a really bad condition after going home from a party. Drinking leads to many bad things, nothing good comes from it. Even though drinking is seen as normal, and anyone who doesn`t drink is seen as abnormal.

In some countries it seen as normal to have children outside of marriage.

Though we know that most children that grow up with one parent, doesn`t get the proper up-bringing a couple can give. Though it is seen as normal, even if it leads to people with many problems in the society. It is not good for a child to not have both parents with them. Or to have to have a father or a mother. A father can never take the whole role of a mother and the mother can never take the whole role of a father in a child’s life. The father and the mother complete each other and give their children the love, nurture, care and provide for them better when they have each other. Therefore same-gender parents are not good for the children. Even though in some countries it is seen as normal. Again the norm of the society makes something that is bad for the children, allowed. If the child grows up without knowing who their parent is, that is also detrimental for those individuals.

We know that weapons and knives can harm

We know that it is not good for all people to have weapons. We know that people can get killed and injured. Even when it can be an accident. We know out of numbers and incidents that in America there are many deaths because it is easy to buy weapons. Many people harm other because of it. It is not good for the society. Using weapons and showing off with them, is seen as cool and normal. Though we know it can take a life. We say we don`t want more wars, but many countries are earning lots of millions because they are selling weapons to other countries. This is seen as normal. I know your going to mis-use the weapons I`m selling you, but just because I need to earn that money, I don`t “mind” that you take as many lives as you want with it? Is this normal for you? We are talking authorities here. Not ordinary people. Authorities that maybe sitting in some peace congregation and promoting peace for all. But are they really, really working for it or against it? Being biased is seen as normal. That is not normal to me. These weapons take lives. A life in Pakistan or Syria is just as much worth as a life in Britain, Russia or America. When we are making it easy for other to kill other people, we are not working for the peace we were promoting in the congregation of UN or work for betterment for children or mothers like UNICEF promotes.

The average people has talked about someone in their absence

I guess over 70% of people backbite others. It is seen as normal in most societies today. If you are of those people whom dislike it, you would probably avoid social gatherings. Most socializing involves talking behind some people. If you don`t you are seen as a bore, whom doesn`t have anything to entertain with. When in fact a person whom is talking about others life, is indirect saying that my life is so boring, that I need to tell you about another person so that you would want to talk with me. The best people are those who talk about ideas and have healthy discussions that does not involving in talking bad about other people. Talks that are meaningful and bring out good, motivates and inspires.

It is not normal until it is good for you

We know that smoking, drinking, buying weapon, mixing without marriage, backbiting is bad for us. If the society and its people set a norm that is bad for the people, why is it seen as normal, when it makes ab-normal people. This has everything to do with humanity and wanting what is best for each other. We don`t need to be christian, jew, hindu, atheist or a muslim to know that all of these matters are harmful for our well-being. I can`t understand the fact that the community can legalize anything that is harming its citizens. It is not ok. And it is not normal. We need to define what is good, as normal. Don`t let people with wrong values decide what normal is to you, just because a lot of people are indulging in it. Right is right even if only one person is doing it. Wrong is wrong even if the whole community has “legalized” it. We want to normalize as norms, what is good for our  hearts, souls and bodies to build healthy people and good communities for muslims and non-muslims where we live.

media, biased, muslims, islam, journalismIslam is a religion of Peace. There are more or less 1,6 billion muslims in the world. Most of the muslims aim is to live peacefully with the 5,4 billions of non-muslims in the world.

 

You cannot blame the whole tree for some rotten apples

Just because a few of a tree`s apples are rotten doesn`t mean that you can blame the whole tree. There are a few rotten apples in every tree that exist.We can find christians, buddhist and atheists as terrorist but no one blames their whole religion for it. Though when it comes to Islam, the whole religion is blamed.

 

The whole society is responsible

You cannot blame the followers of a religion to condemn what some people are doing within the same religion as they. We are not responsible for that, just like a whole nation is not responsible for what one person living in that country does. It is not only a person religion that makes a person it is the norms and environment of the society they live in. If we need to find blame than it would be the whole society because that is what shaped the persons thoughts. If there happens to be a few black sheeps in our society, the whole society is to be blamed for it, not just one group of people. Because that is what made that person like he / she is.

 

We have forgotten the anti-islamic-groups

There is put too much effort into islamic extremism when also the anti-muslim groups that are on rise, are not being watched equally. We do not know from where our next black sheep will come. It could just as much be from an anti-Islamic group. it is crucial that the authorities also follows these groups. Or else we might have another terrorist attack, like before, where the person behind was from their natives.

 

The media is biased

The media is biased in its information. The sooner we understands this the easier it will be for us to accept the truth of our societies. The media is in war with Islam and muslims. They are spreading so much negativity in case the news is about our religion. If the news is someone from their own people, there is little, if anything about it in the mainstream. They know that news about Islam does sell more of their papers than other news. What happened to a free media, if they are only in it for the money. What happened to the rules of writing the truth for a journalist, even if it goes against their own natives. What happened to professionalism in journalism? Are they not filling people with hate for a religion with their stories because of their judgmental perspective? If you write with good intentions you would write about wrongs in your own people as well as the “others”. To tell people what is really going on in the world. Writing for truth to be known, not to spread lies amongst people. I guess media has become a business, and the investors are focusing more on earning money than spreading the truth. Some people put their own life in jeopardy to tell the truth, and some people sell their own souls to earn som extra money. People are different.

May God help all to understand this.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.