For 5 minutes of pleasure between a male and a female

For 5 minutes of pleasure a male and a female create a human who will live 80 - 90 years (giennomsnittsalder). Who has to live a life maybe without one parent. Probably in poor condition. This disagreement could also happen to married couples. Where the mother says she is using the pill. The father doesn't… Continue reading For 5 minutes of pleasure between a male and a female

It Wipes Out Everything Before

The beauty of Islam, is the vastness of the Mercy our Lord has for us. When we sincerely repent, make tawbah, our past sins are erased from our record, we become as pure as a child. The sign of us avoiding sinfulness again, is a sign of Allah accepting our repentence. Allah knows we are… Continue reading It Wipes Out Everything Before

Et Godt Hjerte

Nestekjærlighet finnes i alle religioner. Være en flott borger, nabo, venn, kollega, medmenneske, familie. Å praktisere medmenneskelighet går på tvers av kultur, religion, kjønn, etniske bakgrunn. Når man viser godhet/omtanke om andre via medmenneskelighet så betyr det som oftest ikke at en er forelsket i det menneske. Det betyr kun at du ønsker at det… Continue reading Et Godt Hjerte

Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Homofili er satt på dagsordenen. Noen muslimer er imot, andre er mer åpne for at enhver må ha rett til å praktisere det de selv ønsker. Mange ikke-muslimer stiller seg uforstående til hvorfor koranen sier at homofili skal straffes med dødsstraff. Uten at jeg selv vil gå ut og drepe en som praktiserer homofili, forstår… Continue reading Tenk Ikke Bare På Kroppen Og Psyken, Men Også På Sjelen Og Hjertet

Every Muslimah Is Resourceful

I have met so many amazing muslimahs the last 9 years. Women who has so much to offer, yet their resourcefulness is not being utilized. Their lives would have been so much more meaningful, if their family had backed them more. Let me explain more. The Help They Need A wife`s first priority after marriage… Continue reading Every Muslimah Is Resourceful

The Norm Is That Ab-Normal Has Become Normal

In some countries eating with your hands is seen as something good and normal. In other societies it is seen as abnormal to eat without cutlery. Societies and countries have made their written and un-written rules about what they see as normal. Something that is common in some societies is seen as backwards or illegal… Continue reading The Norm Is That Ab-Normal Has Become Normal