Erna ser kostnad og byrder men Raymond ser potensialet

Samfunnet er på vei inn i en digitaliseringsprosess. Arbeidsprosesser begynnes å digitaliseres. Stadig mer enkelt arbeid krever en form for forkunnskap som folk på lav utdannelsesnivå ikke vil klare. Spesielt innvandrerkvinner. Enten de flyktet til Norge eller innvandret ved familiegjenforening. Mange av disse kvinnene går på voksenopplæring. Og mange av de vil aldri greie å… Continue reading Erna ser kostnad og byrder men Raymond ser potensialet

Allergi-plager hos taxi-sjåfører

Det er viktig at taxi-sjåfører kan bestemme at de ikke vil frakte kunder med hunder. Den avgjørelsen må de få lov til å bestemme individuelt. Det kan være flere grunner andre enn at de er muslimer Det finnes folk med allergiplager, som ikke tåler å være i nærheten av hunder. Det må respekteres. På lik… Continue reading Allergi-plager hos taxi-sjåfører